Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії [Журнал] : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
452.
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії [Журнал] : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
453.
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії [Журнал] : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
454.
Короткорученко В.П. Данные о превращении дегидроаскорбиновой кислоты в дикетогулоновую кислоту в животных тканях [Дисертація] : Дис... канд.биолог.наук: / Короткорученко В.П.; ИН-т биохимии АН УССР. – Киев, 1948
455.
Буйко Р.А. Девясил высокий, его биология и эфиромасличность в Ленинградской области [Автореферат] : Автореф... канд. биол.наук: / Буйко Р. А.; Тартуский ГУ. – Л., 1960
456.
Конончук С.Г. Демократичний потенціал пропорційних виборчих систем [Книга] / Конончук С.Г., Ярош О.Ф., Горобчишина С.А. ; Укр. незалежний центр політ. досліджень. – Київ : Україна, 2009. – 80 с. – ISBN 978-966-2157-10-9
457.
Держава та регіони. Економіка та підприємництво [Журнал] : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 6. – 2009
458.
Держава та регіони. Економіка та підприємництво [Журнал] : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 7. – 2009
459.
Державна політика у сфері запобігання тероризму: міжнародний досвід і його актуальність для України [Книга] : матеріали науково-практичної конференції 31 жовтня 2008 р., м. Київ / [ упоряд. Серікова І.Л. ; відп. за вип. Ткачов І.В. ] ; Служба безпеки України ; Національна академія служби безпеки України. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-1648-07-3
460.
Державна служба зайнятості України на ринку праці в умовах світової фінансово-економічної кризи: питання теорії та виклики практики [Книга] : матеріали науково-практичної конференції 23 грудня 2008 року / Інститут підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; за ред. Ю.М. Маршавіна ; [ упоряд.: О.В. Астахова Д.Д. Айстраханов, А.В. Казановський ]. – Київ, 2009. – 250 с. – ISBN 976-966-8640-33-9
461.
Арендт Х. Джерела тоталітаризму [Книга] = The origins of totalitarianism : спільний видавничий проект телеканалу "1+1" та видавництва "Дух і Літера" / Ханна Арендт. – 2-е вид. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 584 с. – ISBN 966-378-009-6
462.
Диаспоры [Журнал] : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
463.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
464.
Автомонов П.П. Дидактика вищої школи [Книга] : підручник для студ. вищих навчальних закладів / П.П. Автомонов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 368 с. – ISBN 978-966-439-049-8
465.
Асеев Г.Г. Дискретная математика [Книга] : учебник / Г.Г. Асеев, О.М. Абрамов, Д.Э. Ситников. – Киев : Кондор, 2008. – 162 с. – ISBN 978-966-351-127-6
466.
Корчак Я. Дитя людське [Книга] : вибрані твори / Януш Корчак ; художник Віктор Гукайло. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 536с. – ISBN 966-378-043-6
Вибрані твори видатного польського письменника, лікаря і педагога Януша Корчака (1878-1942), які вперше публікуються українською мовою
467.
Андрусенко В.П. Діалогічне навчання на уроках української літератури [Книга] / В.П. Андрусенко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; 5(66)). – ISBN 978-611-00-0117-5
468.
Гливінська Л.К. Ділова українська мова (змістовий модуль "Жанрова специфіка офіційно-ділових текстів: основні вимоги до форми і змісту") [Брошура] : навчальна програма і методичні рекомендації для студ. Інституту міжнародних відносин / КНУТШ; Ін-т філології, каф-ра української філології для неспеціальних фак-тів. – Київ, 2008. – 56с.
469.
Комова М.В. Діловодство [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Комова ; МОНУ, Національний ун-т "Львівська політехніка". – 3-е вид. – Львів ; Київ : Тріада плюс ; Алерта, 2009. – 220 с. – ISBN 966-7596-66-4
470.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
471.
Дніпро [Журнал] : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
472.
Дніпровська ділянка Поясу бойової слави. Жуків острів [Книга] : До 60-річчя визволення України. – Київ : Книга Пам"яті України, 2004. – 26 с. – ISBN 5-88500-141-3
473.
Бондарчук Я.О. Документи профспілок як джерело з історії профспілкового руху в незалежній Україні [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Бондарчук Я. О.; КНУТШ. – Київ, 2009
474.
Домашний ПК [Журнал] : все о компьютерах / ООО "Издательский Дом ITC". – Київ, 1999-
475.
Домашний ПК [Журнал] : все о компьютерах / ООО "Издательский Дом ITC". – Київ, 1999-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex