Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Проблеми розвитку міського середовища [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ : ЦП"Компринт", 2009-. – ISBN 978-966-929-446-3
427.
Проблемы машиностроения [Журнал] = Journal of mechanical engineering : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного ; глав. ред.: Ю.М. Мацевитый ; редкол.: К.В. Аврамов, Н.А. Азаренко, А.В. Бойко [и др.]. – Харьков : ЧП "Технологический центр", 1997-. – ISSN 0131-2928
428.
Савченко О.В. Психологія рефлексивної компетентності особистості [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Савченко Олена Вячеславівна, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
429.
Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Власюк А.П. [та ін.]. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем"янчука. – ISBN 978-966-7359-77-5
430.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; шеф-ред. Н. Влащенко. – Киев, 2003-
431.
Публічне урядування [Журнал] = Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; МАУП ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
432.
Радиотехника [Журнал] : Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник / М-во образования и науки Украины ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; редкол.: Н.И. Слипченко, Ю.Б. Гимпилевич, И.Д. Горбенко [и др.]. – Харьков, 1965-. – ISSN 0485-8972
433.
Радиотехника [Журнал] : Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник / М-во образования и науки Украины ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; редкол.: Н.И. Слипченко, Ю.Б. Гимпилевич, И.Д. Горбенко [и др.]. – Харьков, 1965-. – ISSN 0485-8972
434.
Радиотехника [Журнал] : Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник / М-во образования и науки Украины ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; редкол.: Н.И. Слипченко, Ю.Б. Гимпилевич, И.Д. Горбенко [и др.]. – Харьков, 1965-. – ISSN 0485-8972
435.
Радиотехника [Журнал] : Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник / М-во образования и наук Украины ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; рредкол.: Н.И. Слипченко, Ю.Б. Гимпилевич, И.Д. Горбенко [и др.]. – Харьков, 1965-. – ISSN 0485-8972
436.
Реєстрація, зберігання і обробка даних [Журнал] = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
437.
Моркун Н.В. Розподілене оптимальне керування взаємопов"язаними процесами збагачувального виробництва на основі динамічної просторово-часової моделі [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Моркун Наталя Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2017
438.
Зінченко Д.О. Розробка епоксикомпозитів з нано-, мікродисперсними наповнювачами та дискретними волокнами для підвищення зносостійкості вузлів тертя [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Зінченко Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. мор. акад. – Херсон, 2017
439.
Слєпцов О.О. Розробка технології отримання поліолефінів, функціоналізованих малеїновим ангідридом та їх застосування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Слєпцов Олександр Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2017
440.
Слєпцова І.Л. Розробка технологій керованої деполімеризації відходів полімерних пакувальних матеріалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Слєпцова Інна Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2017
441.
Єрьоміна К.А. Розробка, дослідження властивостей та застосування металополімерів на основі термостійкого ароматичного поліаміду фенілону [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Єрьоміна Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. мор. акад. – Херсон, 2017
442.
Рукописна та книжкова спадщина України [Журнал] : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ : НБУВ. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
443.
Русская школа [Журнал] : научно-практический, информационно-аналитический и просветительский журнал / Всеукр. обществ. орг. "Русская школа" ; глав. ред. А.Н. Кондряков. – Киев, 2012-
444.
Світ фінансів [Журнал] = World of finance : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
445.
Заковоротний О.Ю. Сиинтез автоматизованої системи управління рухомим складом на основі геометричної теорії керування та нейронних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Заковоротний Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017
446.
Куліченко В.А. Синтез і властивості нікелатів РЗЕ та лужноземельних металів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Куліченко Вадим Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
447.
Фалалєєва Т.В. Синтез, властивості, технологія та застосування нових люмінесцентних сполук, похідних нафталевого ангідриду [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Фалалєєва Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2017
448.
Системи обробки інформації [Журнал] = Information processing systems : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 1996-. – ISSN 1681-7710
449.
Системи обробки інформації [Журнал] = Information processing systems : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 1996-. – ISSN 1681-7710
450.
Системи обробки інформації [Журнал] = Information processing systems : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 1996-. – ISSN 1681-7710
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,