Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Квіти України [Журнал] : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
427.
Донцова Д.А. Кекс в большом городе [Книга] : роман / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2005. – 372, [3] с. : ил. – В кн. также: Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой. - Сериал "Виола Тараканова. В мире преступных страстей". – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-13884-6
428.
Кибернетика и системный анализ [Журнал] : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
429.
Кіно - Театр [Журнал] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
430.
Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология [Книга] : пособие для студентов, врачей-интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечеб. профиля всех спец. / Г.Н. Дранник. – 4-е изд., доп. – Киев : Полиграф плюс, 2010. – 552 с. : ил., табл. – Терминол. словарь: с. 528-544. – Библиогр.: с. 545-547. – ISBN 978-966-8977-09-1
431.
Клиническая онкология [Журнал] / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
432.
Жданько І.А. Клімат та природний ландшафт як фактори повсякденного життя у творчих біографіях композиторів XIX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Жданько Ірина Андріївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2015
433.
Костенко А.А. Когерентные системы ближней и сверхближней радиолокации миллиметрового диапазона [Книга] / А.А. Костенко, Г.И. Хлопов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Харьков : Контраст, 2015. – 348, [4] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 309-344. – ISBN 978-966-8855-93-1
434.
Кодекси України [Журнал] / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
435.
Полякова Т.В. "Коламбия пикчерз" представляет [Книга] : [роман] / Татьяна Полякова. – Москва : Эксмо, 2007. – 347, [1] с. – Серия осн. в 2002 г. – (Авантюрный детектив). – ISBN 5-699-20645-0
436.
Колесо жизни [Журнал] : инструмент индивидуального развития / ООО "Изд-во "Колесо жизни". – Киев, 2006-
437.
Деяк-Якобишин Колумністика як феномен персоналізованої журналістики (на прикладі творчого доробку Вільяма Коннора) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Деяк-Якобишин Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015
438.
Булавин Л.А. Компьютерное моделирование физических систем [Книга] / Л.А. Булавин, Н.В. Выгорницкий, Н.И. Лебовка. – Долгопрудный : Интеллект, 2011. – 349, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-5-91559-101-0
439.
Донской В.И. Компьютерные сети и сетевые технологии [Книга] = Комп"ютерні мережі та мережеві технології / В.И. Донской. – Симферополь : Таврида, 1999. – 136 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 135-136. – ISBN 966-584-119-x
Дар Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
440.
Юрченко Т.Ю. Комунікативна діяльність інституцій Європейського Союзу в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Юрченко Тетяна Юріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т", Видавничо-полігр. ін-т, Каф. видав. справи та редагування. – Київ, 2015
441.
Теличко В.О. Комунікативні стратегії учасників англомовних професійних інтернет-форумів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Теличко Вероніка Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
442.
Герус О.І. Конструювання дискурсивних практик споживання комерційною рекламою в сучасному українському суспільстві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Герус Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
443.
Зюскинд П. Контрабас [Книга] : [пьеса, повесть, рассказы] / Патрик Зюскинд ; [пер. с нем.: Н. Литвинец, Э. Венгеровой]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. – 217, [3] с. – Пер. изд.: Der Kontrabass / P. Suskind, 1984. - В содерж. также: Голубка : повесть ; Три истории... ; ...И одно наблюдение. – ISBN 5-91181-087-5
444.
Шпигоцька Н.О. Концентрація фінансового капіталу у реалізації інвестиційного потенціалу банківського сектору України [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Шпигоцька Наталія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
445.
Совенко О.С. Концепт "соціальний смисл" та його пізнавальні функції в інтерпретативній соціології [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Совенко Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
446.
Гоменюк О.О. Концептосфери флори і фауни в українській дитячій прозі Є. Гуцала і М. Вінграновського [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Гоменюк Олена Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015
447.
Сорока М.В. Концептуалізація політичного досвіду в українській філософській культурі (історико-філософський аналіз) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Сорока Марина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
448.
Кобута С.С. Концепція "вільної людини" у творчій спадщині Івана Багряного та Джорджа Орвелла [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Кобута Світлана Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
449.
Буцикіна Є.О. Концепція трансгресивного досвіду Жоржа Батая: естетичний аналіз [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Буцикіна Євгенія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
450.
Координационная химия [Журнал] / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,