Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Економічна кібернетика [Журнал] = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : Цифрова топографія, 2001-. – ISSN 2077-8031
427.
Економічний аналіз [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2007-. – ISSN 1993-0259
428.
Барбухо О.В. Екотоксикологічна оцінка впливу гліфосату (препарат "Раундап") на риб та їхні мікробоценози [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Барбухо Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
429.
Гнєдаш Г.О. Енергоощадні комбіновані водо-повітрогрійні теплоутилізаційні системи для котлів комунальної теплоенергетики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Гнєдаш Георгій Олександрович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014
430.
Білецький Ю.О. Енергоформуюче керування електромеханічними системами на базі синхронної машини з постійними магнітами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Білецький Юрій Олегович ; М-во освіти і науки України. Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
431.
Енциклопедія Сучасної України [Книга] / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. – ISBN 978-966-02-7304-7
432.
Енциклопедія Сучасної України [Книга] / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. – ISBN 978-966-02-7305-4
433.
Усатенко Т.П. Епістемологія українознавства: педагогічний контекст [Книга] : монографія / Т.П. Усатенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 127, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 113-122. – ISBN 978-966-189-327-5
434.
Башук О.Г. Ерос як онтологічна основа відкритості істини в особистісному досвіді [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Башук Олена Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
435.
Загорулько М.А. Естетичний тезаурус Чернігівського літературно-філософського кола доби українського Бароко [Автореферат] : автореф. дис. … канд. філос. : 09.00.08 / Загорулько Марія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
436.
Селігей П.О. Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові [Книга] / П.О. Селігей ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Академперіодика, 2014. – 320, [4] с. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-266-0
437.
Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника [Журнал] : збірник науково-теоретичних статей / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ. – ISSN 2222-5242
438.
Журнал органічної та фармацевтичної хімії [Журнал] = Journal of organic and pharmaceutical chemistry = Журнал органической и фармацевтической химии / Нац. акад. наук України, Ін-т органіч. хімії ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків : НФаУ, 2003-. – ISSN 2308-8303
439.
Чіп Б.М. З двох віків, з двох епох [Книга] : [збірка поезій] / Борис Чіп. – Київ : Преса України, 2013. – 223, [1] с. – Сер. засновано у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-150-6
Зміст: Над "Кобзарем" ; Сиві сни ; У глибині розгубленого світу ; Хрехти з хрестами обнялися ; Український пейзаж ; Чорний ворон на білим снігу ; Поеми.
440.
Грайворонська І.В. Забезпечення екологічної безпеки при використанні металургійних шлаків в сорбційних технологіях очистки вод [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Грайворонська Інна Валерієвна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014
441.
Харишин М.В. Загублена руна [Книга] : вибране / Михайло Харишин. – Тернопіль : Терно-граф, 2015. – 159, [1] с. – ISBN 978-966-457-249-8
442.
Мороз А.Г. Задача оптимальної зупинки у моделі Леві [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Мороз Анна Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014
443.
Мороз А.Г. Задача оптимальної зупинки у моделі Леві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Мороз Анна Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
444.
Філіппов А.О. Закономірності дії слабкого електричного поля на стійкий стан викидонебезпечного вугілля [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Філіппов Андрій Олегович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014
445.
Іщенко Н.І. Закономірності трансформації прав і обов"язків сторін трудового договору у зміст трудових правовідносин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Іщенко Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
446.
Веденеев Д.В. Закулисный актер истории [Книга] : очерки истории разведки и контрразведки / Д.В. Веденеев, Д.В. Будков. – Киев : К.И.С., 2015. – 390, [2] с. : ил., табл. – На тит. л. и обл.: Книга десятая серии "Тайные войны: история и современность". – (Серия "Тайныe войны: история и современность" ; кн. 10). – ISBN 978-617-684-090-9
447.
Заповідна справа [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1995-. – ISSN 1729-7184
448.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
449.
Самойленко П.В. Засоби діагностики якості психолого-педагогічної підготовки магістрів природничих наук (хімія) у педагогічному університеті [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / П.В. Самойленко, О.В. Білоус. – Київ : Слово, 2013. – 225, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 217-227. – ISBN 978-966-194-135-8
450.
Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій [Журнал] / М-во оборони України. – Київ
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex