Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Дейтел Х.М. Как программировать на С++ [Книга] = C++ How to programm / Х.М. Дейтел, П.Дж.Дейтел ; пер. с англ. под ред. В.В. Тимофеева. – 5-е изд. – Москва : Бином, 2008. – 1454, [1] с. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг. : Upper Saddle River : Pearson, Prentice Hall, 2006. - Предм. указ.: с. 1435-1454. – Библиогр.: с. 1429-1433. – ISBN 978-5-9518-0224-8
427.
Календарь дат и событий [Журнал] : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
428.
Канівський природний заповідник [Брошура] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр "Ін-т біології" ; [текст і фото В.М. Грищенко]. – Київ : [б. в.], 2013. – 12, [1] с., включ. обкл. : фотогр. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 12
429.
Карантин і захист рослин [Журнал] : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин НААН України ; Управління карантину рослин та Управління захисту рослин Департаменту фітосан. безпеки України при Держ. ветеринарній та фітосанітарній службі України [та ін.]. – Київ
430.
Сенчик Г.А. Каркасні координаційні полімери на основі 1,2,4-тріазоліл функціоналізованих адамантанів та діамантанів [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Сенчик Ганна Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
431.
Чумак О.О. Квантова оптика [Книга] : [посібник] / Олександр Чумак ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Ін-т фізики НАНУ. – Львів : Євросвіт, 2012. – 271, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-8364-80-8
432.
Скалли М.О. Квантовая оптика [Книга] = Quantum optics / М.О. Скалли, М.С. Зубайри ; пер. с англ. А.А. Калачева [и др.] ; под ред. В.В. Самарцева. – Москва : Физматлит, 2003. – 510, [2] с. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг.: Cambridge :Cambridge univ. press, 1997. - Предм. указ.: с. 497-503. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 5-9221-0398-9
Книга знакомит читателя с современными проблемами квантовой оптики, такими как лазерная генерация без инверсии, микромазеры, сжатые состояния света, атомная оптика и лазерное охлаждение. Для исследователей, работающих в области современной оптики
433.
Квіти України [Журнал] : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
434.
Вольська С.О. Кераміка Західного Поділля кінця XIX - XX століття (історія, типологія, художні особливості) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Вольська Світлана Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2013
435.
Мисак Т.В. Керування матричними перетворювачами з використанням ковзних режимів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Мисак Тарас Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2013
436.
Київ [Журнал] : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
437.
Кіно - Театр [Журнал] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
438.
Мостова І.О. Кіровоградський регіональний ринок праці та його вплив на розселення і міграції населення [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мостова Ірина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екон. та соц. географії. – Київ, 2013
439.
Клио [Журнал] : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
440.
Клио [Журнал] : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
441.
Клио [Журнал] : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
442.
Книги Российской Федерации [Журнал] : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
443.
Когенерация в децентрализованной и возобновляемой энергетике [Книга] / Басок Б.И. [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т техн. теплофизики при содействии фонда фундамент. исслед. Украины. – Киев : Видавничо-поліграфічний центр "Експрес", 2013. – 407, [1] с. : ил., табл. – В конце кн. вых. дан. укр. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-02-6715-2
444.
Кодекси України [Журнал] / М-во юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
445.
Ляшев О.В. Козаки та селяни с. Роїща Роїської сотні Чернігівського полку [Книга] / Олександр Ляшев. – Чернігів : Десна. – ISBN 978-966-502-546-7
446.
Васильченко З.М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація [Книга] / З.М. Васильченко. – Київ : Кондор, 2007. – 526, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 509-524 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7982-27-0
Розглянуто економіко-правові засади злиття та приєднання банків у контексті поглибленого вивчення зарубіжного досвіду
447.
Комплексне моделювання управління безпечним використанням продовольчих, водних і енергетичних ресурсів з метою сталого соціального, економічного і екологічного розвитку [Книга] = Integrated modeling of food, energy and water security management for sustainable social, economic and environmental developments / Нац. акад. наук України, Ком. із систем. аналізу при Президії НАН України - Нац. член. організація України в Міжнар. ін-ті приклад. систем. аналізу (IIASA), Інновац. центр Нац. акад. наук України ; [редкол.: В.Л. Богданов та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2013. – 355, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Текст парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-6824-1
448.
Порфімович О.Л. Конфлікти в мас-медійній діяльності [Книга] : курс лекцій / Ольга Порфімович. – Київ : А.С.К., 2013. – 123, [1] с. : іл. – Спонсор проекту Компанія з упр. активами KINTO. – Бібліогр.: с. 115-123. – ISBN 978-966-2251-19-0
449.
Михальський Ю.А. Концепт громадянського суспільства. Український вимір [Книга] / Ю.А. Михальський ; під заг. ред. Дубровського І.М. ; Всеукр. профспілка правників. – Київ : Коваленко В.Ф., 2013. – 123, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 121-123 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2509-21-2
450.
Гоков А.М. Концепции современного естествознания [Книга] : учеб. пособие для иностр. студ. / Гоков А. М., Жидко Е. А. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. экон. ун-т. – Харьков : ХНЭУ, 2013. – 259, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 254-256. – ISBN 978-966-676-573-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex