Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Мінералогічний збірник [Журнал] : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1947-
427.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-
428.
Корнійчук В.С. "Мов органи в величному храмі..." [Книга] : контексти й інтертексти Івана Франка (порівняльні студії) / Валерій Корнійчук ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка ; Львівське відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжнародна асоціація франкознавців. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 304с. – (Франкознавча серія ; Вип. 8). – ISBN 966-613-495-0
429.
Томашевський В.М. Моделювання систем [Книга] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.М. Томашевський. – Київ : BHV, 2005. – 352 с. – (Інформатика / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 966-552-120-9
Розглядаються основні поняття алгоритмізації, а також техніка застосування у програмуванні базових алгоритмічних структур і структур даних. Розв’язана велика кількість різноманітних задач з оброблення масивів і файлів, сортування та пошуку, створення і оброблення графічних зображень тощо. Усі розв’язання супроводжуються детальними коментарями, описом алгоритмів та застосованої техніки програмування.
Підручник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямами “Комп’ютерні науки”, “Комп’ютеризовані системи, автоматика та управління”, “Комп’ютерна інженерія”
430.
Мушкамбаров Н.Н. Молекулярная биология [Книга] : учебное пособие для студентов медицинских вузов / Н.Н. Мушкамбаров, С.Л. Кузнецов. – Москва : Медицинское информационное агентство, 2003. – 544 с. – ISBN 5-89481-140-6
431.
Фаллер Д.М. Молекулярная биология клетки [Книга] = Molecular Basis of medical cell biology : руководство для врачей / Джеральд М.Фаллер, Деннис Шилдс ; пер. с англ. под. общ. ред. И.Б. Збарского. – Москва : Бином, 2003. – 272 с. : илл. – ISBN 5-9518-0013-7
432.
Фаллер Д.М. Молекулярная биология клетки [Книга] = Molecular Basis of Medical Cell Biology : руководство для врачей / Джеральд М. Фаллер, Денис Шилдс ; пер. с англ. под общ. ред. И.Б. Збарского. – Москва : Бином-Пресс, 2004. – 272 с. : илл. – ISBN 5-9518-0013-7
433.
Глик Б. Молекулярная биотехнология [Книга] = Molecular Biotechnology / Б. Глик, Дж. Пастернак ; пер. с англ. Н.В. Баскаковой, О.А. Колесниковой и др. ; под ред. Н.К. Янковского. – Москва : Мир, 2002. – 589с. : илл. – ISBN 5-03-003328-9
434.
Різун В.В. Моніторинг та інформаційне моделювання засобів масової інформації [Книга] : монографія / [ В.В. Різун, В.Ф. Іванов, Н.П. Шумарова та ін. ] ; КНУТШ ; [ за ред. В.В. Різуна ; упоряд. Т.В. Скотникова ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 272 с. – ISBN 966-594-958-6
435.
Морія [Журнал] : альманах: научно-публицистическое издание / Общественная организация "Общинный дом еврейских знаний "Мория". – Одесса : Друк, 2004-. – ISBN 966-8169-90-4
436.
Кіт М.Г. Морфологія грунтів. Основи теорії і практикум [Книга] : [ навч. посібник ] / М.Г. Кіт ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2008. – 232 с. – ISBN 978-966-613-588-2
437.
Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті [Журнал] : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського університету
438.
Нанохімія. Наносистеми. Наноматеріали [Книга] = Nanochemistry. Nanosystems. Nanomaterials / С.В. Волков, Є.П. Ковальчук, В.М. Огенко, О.В. Решетняк ; НАНУ ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Наукова думка, 2008. – 424 с. – Проект "Наукова книга" ; Парал. титул. аркуш англ. мовою. – ISBN 978-966-0820-1
439.
Бойченко С.Г. Напівемпіричні моделі та сценарії глобальних і регіональних змін клімату [Книга] = Semi-empirical models and scenarios of global and regional changes of climate / С.Г. Бойченко ; НАНУ ; Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна ; за ред. В.М. Волощука. – Київ : Наукова думка, 2008. – 312 с. – Проект "Наукова книга" ; Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 978-966-00-0796-3
440.
Натали [Журнал] / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
441.
Наука и жизнь [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
442.
Наука и техника [Журнал] : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
443.
Наука молода [Журнал] : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2003-. – ISSN 1818-2682
444.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
445.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
446.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
447.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
448.
Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ [Журнал] : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1996-
449.
Наукові записки Інституту журналістики [Журнал] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики
450.
Наукові записки Інституту журналістики [Журнал] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex