Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Турченко Ю.В. Реалізація державної інформаційної політики України у сфері оборони [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Турченко Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
402.
Мезенцев К.В. Регіональний розвиток в Україні: суспільно-просторова нерівність і поляризація [Книга] : монографія / Констянтин Мезенцев, Григорій Підгрушний, Наталія Мезенцева ; Укр. геогр. т-во, Київ. відділ. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – 132 с. : іл., табл. – Зміст та резюме укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 107-112. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-617-7069-12-5
403.
Реєстрація, зберігання і обробка даних [Журнал] = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
404.
Рекомендації щодо використання сільськогосподарських угідь населених пунктів, які за радіологічними показниками можуть бути виведені за межі 2-ї зони [Книга] / М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи [та ін.] ; [розроб.: Калиненко Л.В., Перепелятников Г.В., Іванова Т.М. та ін.]. – Київ : ВНДІ ЦЗ МНС України ; Атіка, 2008. – 105, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 93-94. – ISBN 978-966-326-325-0
405.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
406.
Коцюба З.Г. Рефлексія побутової свідомості в різномовному провербіальному просторі (від універсального до національного) [Книга] : монографія / Зоряна Коцюба. – Львів : Укрпол, 2010. – 471, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 414-471. – ISBN 978-966-8955-18-1
407.
Реформування підходів до визначення об"єкта оподаткування податком на прибуток [Книга] : зб. наук. праць за матеріалами наук.-практ. круглого столу, 11 лип. 2013 р. / М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, Нац. акад. прав. наук України, НДІ фін. права ; [редкол.: Л.Л. Тарангул та ін.]. – Київ : Алерта, 2013. – 118, [2] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-566-246-5
408.
Ринок землі [Журнал] : економічний науково-практичний журнал. – Київ
409.
Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг [Книга] : навч.-метод. комплекс [для студ. за напрямом підгот. "Фінанси і кредит"] / С.В. Науменкова, О.В. Тригуб ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ : Компринт, 2014. – 87, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 81-87. – ISBN 978-617-7144-86-0
410.
Усеинов Т.Б. Ритм и образ в крымскотатарской письменной поэзии классического периода (конец XVI - начало XVIII вв.) [Книга] : монография / Тимур Усеинов. – Симферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2012. – 423, [1] с. – Библиогр.: с. 305-341. – ISBN 978-966-354-481-6
411.
Ємельянов В.М. Розвиток партнерських відносин бізнесу і влади в системі державного управління сталим розвитком України: теорія, методологія, практика [Книга] : монографія / В.М. Ємельянов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Ємельянова Т.В., 2012. – 419, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 356-403. – ISBN 978-966-2650-05-1
412.
Христова Т.Є. Розвиток фізіології рослин в Україні (кінець XVIII - початок XX ст.) [Книга] : монографія / Тетяна Євгенівна Христова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2010. – 175, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 156-175. – ISBN 978-966-197-039-6
413.
Сорока Ю.М. Романів. Історичне минуле і сучасне волинського села [Книга] / Юрій Сорока. – Київ ; Вишгород : Сергійчук М.М., 2013. – 223, [1] с., [16] арк. фотоіл. : іл., карти. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2911-53-4
414.
Добровольский Г.Б. Русский пар [Книга] : очерки о русском банном искусстве / Г.Б. Добровольский. – Харьков : Фактор, 2004. – 138, [4] с., [6] л. фот. : фот. – Сер. основана в 2004 г. – (Здравница народная). – ISBN 966-312-231-5
415.
Мір Мохаммаді Сейед Мохаммад Хоссе Самоомана і слабкість волі в контексті дії [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Мір Мохаммаді Сейед Мохаммад Хоссе ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
416.
Світ фінансів [Журнал] = World of finance : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
417.
Світовий досвід упровадження індикаторів результативності діяльності органів державної податкової служби [Книга] : зб. наук. праць за матеріалами наук.-практ. круглого столу, 29 берез. 2013 р. / М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, Нац. акад. прав. наук України, НДІ фін. права ; [редкол. : Л.Л. Тарангул та ін.]. – Київ : Алерта, 2013. – 105, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-566-249-6
418.
Могильний Л.П. Сергій Єфремов у суспільно-політичному житті України [Книга] : монографія / Леонід Могильний ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ПанТот, 2011. – 295, [1] с. – Імен. покажч.: с. 288-295. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1531-23-8
419.
Славяноведение [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
420.
Кокуца І. Сліди на Печерську [Книга] : [роман] : 20-річчю утворення Державної податкової служби України присвячується / [І.І. Кокуца, О.М. Дмитрук]. – Київ : ІВЦ ДПА України, 2010. – 591, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – ISBN 978-966-1609-28-9
421.
Миронюк Д. "Слово" Симона Петлюри [Книга] / Дмитро Миронюк. – Чернівці : Букрек, 2007. – 98, [2] с. : іл., кольор. іл., табл. – Бібліогр.: с. 93-98. – ISBN 978-966-399-065-1
422.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
423.
Никитенко Н.Н. Собор святых Софии Киевской [Книга] = Council of the St. Sophia in Kyiv Saints / Надежда Никитенко, Вячеслав Корниенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского. – Киев : Институт украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины, 2014. – 335, [1] с. : ил. – Имен. указ.: с. 326-334. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-02-7100-5
424.
Дьячкова О.В. Современные информационные технологии в экономике. Визуализация бизнес-процессов средствами MS Visio [Книга] : учеб. пособие для студ., обучающихся по направлениям подгот. 0305 - Экономика и предпринимательство / О.В. Дьячкова, С.Б. Данилевич ; Нар. укр. акад. – Харьков : Издательство НУА, 2013. – 271, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 254-255. – ISBN 978-966-8558-98-6
425.
Матіос М. Солодка Даруся [Книга] : драма на три життя / Марія Матіос. – Вид. 7-ме. – Львів : Піраміда, 2011. – 187, [1] с. – ISBN 978-966-441-211-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex