Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Наукові записки. Серія: Історичні науки [Журнал] : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 966-8089-44-8
  Вип. 17. – 2012. – 301 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402.
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Філологія (мовознавство) [Журнал]. – Вінниця. – ISBN 978-966-2337-62-4
  вип. 17. – 2013. – 321 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403.
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України [Журнал] / Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і енонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 1997-
404.
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України [Журнал] / Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 1997-
405.
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка [Журнал] / Терн. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль. – ISSN 2078-2357
406.
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Літературознавство [Журнал]. – Харків : Нове слово
  вип. 1 (73), ч. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407.
Донецький Наукові праці. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія [Журнал] / М-во освіти і науки України, Донец. нац. техн. ун-т. – Донецьк
  Вип. 5 (155), ч. 1. – 2009. – 388 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
408.
Донецький Наукові праці. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія [Журнал] / М-во освіти і науки України, Донец. нац. техн. ун-т. – Донецьк
  Вип. 5 (155), ч. 2. – 2009. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
409.
Міжрегіональна Наукові праці МАУП [Журнал] = Scientific works of the inter-regional academy of personnel management. – Київ, 2001-
410.
Міжрегіональна Наукові праці МАУП [Журнал]. – Київ, 2001-
411.
Наукові праці УкрНДМІ НАН України [Журнал] : збірник наукових праць. – Донецьк. – ISSN 1996-885X
412.
Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України [Журнал] : наук.-інформ. видання / Акад. наук вищ. освіти України. – Київ, 1994-
413.
Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України [Журнал] : наук.-інформ. видання / Акад. наук вищої освіти України. – Київ, 1994-
414.
Національна та історична пам"ять [Журнал] : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2011-
415.
Наш современник [Журнал] : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 1956-. – ISSN 0027-8238
416.
Наш современник [Журнал] : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 1956-. – ISSN 0027-8238
417.
Неорганические материалы [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
418.
Неорганические материалы [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
419.
Нескучный сад [Журнал] : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
420.
Нескучный сад [Журнал] : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
421.
Ніжинська старовина [Журнал] : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2078-063X
422.
Ніжинська старовина [Журнал] : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2078-063X
423.
Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні [Журнал] : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ. – ISSN 2078-0850
424.
Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні [Журнал] : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ. – ISSN 2078-0850
425.
Новоутворення [Журнал] = Новообразования=Neoplasm : наук.-практ. журнал / ККЛПЗ "Донец. обл. протипухл. центр", Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2007-. – ISSN 2307-1575
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex