Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Козярська А.О. Міжнародно-правове забезпечення регіональної колективної безпеки: участь і перспективи України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Козярська Анна Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
402.
Мушак Н.Б. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Мушак Наталія Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
403.
Мушак Н.Б. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Мушак Наталія Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та сорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
404.
Баранцев П.П. Міста України в контексті процесу глобалізації [Книга] / Баранцев П.П. – Наукове вид. – Київ : НОМУРО, 2012. – 103, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 81-101. – Бібліогр.: с. 79-80. – ISBN 978-966-97213-0-3
405.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
406.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
407.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
408.
Маергойз Л.С. Многочлены Чебышева с нулями на окружности и смежные вопросы [Брошура] : препринт / Л.С. Маергойз, Н.Н. Рыбакова ; М-во образования и науки РФ ; Сибир. федерал. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2012. – 26, [2] с. – Библиогр.: с. 24-26. – ISBN 978-5-7638-2520-6
409.
Гаврилова Я.Л. Мовностилістичні засоби впливу на аудиторію (на матеріалах преси Півдня України) [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Гаврилова Яна Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2012
410.
Сеньківська Н.Є. Моделі інформаційної технології прогнозування якості книжкових видань [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Сеньківська Н.Є.; Сенківська Наталія Євгеніївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012
411.
Кіріченко Л.О. Моделі та методи оцінювання параметрів самоподібних і мультифрактальних стохастичних процесів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Кіріченко Людмила Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
412.
Малишкіна К.С. Моделі та методи оцінювання показників якості навчального процесу ВНЗ [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Малишкіна Катерина Сергіївна ; М-во екон. розвитку і торгівлі України ; Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2012
413.
Семко І.Б. Моделі та методи управління ризиками портфелів проектів в енергетичній галузі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Семко Інга Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донецк. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2012
414.
Щебенюк В.С. Моделі та методи управління якістю обслуговування потоків даних в мультимаршрутному тракті адаптивних телекомунікаційних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Щебенюк Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Укр. держ. акад. залізнич. транспорту. – Харків, 2012
415.
Букрєєва К.С. Моделі та методи формування портфеля проектів підприємства для планового періоду [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Букрєєва Каріна Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2013
416.
Урсуленко Г.В. Моделювання банківських ризиків в умовах переходу до "Базеля II" [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.00.11 / Урсуленко Ганна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
417.
Урсуленко Г.В. Моделювання банківських ризиків в умовах переходу до "Базеля II" [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Урсуленко Ганна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
418.
Хомич С.В. Моделювання впливу інтелектуального капіталу на економічний розвиток [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Хомич Сергій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
419.
Панухник Р.Г. Моделювання електорального вибору в умовах становлення демократії [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Панухник Руслана Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
420.
Волосенко І.В. Молодіжні інтернет-щоденники в німецькомовному медійному просторі: соціолінгвальний аспект [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Волосенко Ірина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
421.
Молодь і ринок [Журнал] : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-
422.
Москва [Журнал] : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2332
423.
Мулярчук Є.І. На межі буття: філософія конечності людського буття та етика [Книга] : [монографія] / Євген Мулярчук ; [відп. ред. В.А. Малахов] ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди. – Київ : [б. в.], 2012. – 174, [2] с. – ISBN 978-966-02-6561-5
424.
Баханов К.О. Навчання історії в школі під кутом зору компетентнісного підходу [Книга] : посіб. для вчителя / К.О. Баханов. – Харків : Основа, 2012. – 126, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 127. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 10 (106)). – ISBN 978-617-00-1621-8
425.
Над Бугом і Нарвою [Журнал] = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex