Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Софієнко А.О. Кінетика рентгенопровідності селеніду цинку [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Софієнко А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
402.
Клио [Журнал] : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
403.
Книги Российской Федерации [Журнал] : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
404.
Книжная летопись /Основной выпуск/ [Журнал] : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
405.
Книжная летопись /Основной выпуск/ [Журнал] : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
406.
Книжная летопись /Основной выпуск/ [Журнал] : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
407.
Шевченко Т.Г. Кобзар [Книга] : повна збірка / Т. Г. Шевченко ; [редкол.:... Р. Полонський (голова) та ін. ; вступ. ст. та прим. Р. Полонського]. – Харків : Фоліо, 2009. – 734, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-03-4378-8
Повне, без вилучень і спотворень, зібрання поезій
408.
Ільченко О.Є. Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця [Книга] : український химерний роман з народних уст / Олександр Ільченко. – Харків : Фоліо, 2009. – 700 с. : іл. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4848-6
409.
Федосова Ю.В. Коммерческий атом или хиты и трюки атомного бизнеса [Книга] / Ю.В. Федосова. – Санкт-Петербург : Конструкт, 2008. – 208 с. – ISBN 5-9900047-3-7
410.
Заславський О.М. Комп"ютеризована система комерційного обліку електричної енергії та її метрологічне забезпечення [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Заславський О.М. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010
411.
Козловський А.В. Комп"ютерна техніка та інформаційні технології [Книга] : навчальний посібник / А.В. Козловський, Ю.М. Паночишин, Б.В. Погріщук. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Знання, 2012. – 463, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 462-463. – ISBN 978-966-346-778-8
412.
Кисла Г.П. Композиційні евтектичні матеріали систем LaB6-MoB2, LaB6-ScB2, LaB6-Mo2B5, LaB6-W2B5 для електронної техніки [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.16.06 / Кисла Г.П. ; Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
413.
Лобойко В.О. Конверсія оксиду вуглецю на мідь-цинк-алюмінієвому каталізаторі при знижених співвідношеннях водяної пари до сухого газу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Лобойко В.О. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2010
414.
Конкуренція [Журнал] : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
415.
Конспект лекцій з курсу "Стратегічний маркетинг" [Книга] : для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 8.050108 "Маркетинг" денної та заочної форм начання / М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т ; [уклад.: В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер]. – Суми : Вид-во СумДУ
416.
Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн [Книга] : академічний курс : підручник / В.М.Шаповал ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 461, [3] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 453-454. – ISBN 978-966-667-304-9
417.
Чернишова Ю.О. Концептуальні та мовні аспекти перекладу сучасних італійських релігійних текстів [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Чернишова Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
418.
Дробот Р.В. Концепція влади М. Фуко: політичний вимір [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Дробот Р.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
419.
Мацько В.П. Концепція людини і світу в українській діаспорній прозі XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ...д-ра філол. наук :10.01.01. / Мацько В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
420.
Лактионов А.Н. Координаты индивидуального опыта [Книга] / А.Н. Лактионов ; МОНУ ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – 2-е изд. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2010. – 366 с. – ISBN 978-966-623-641-1
421.
Координационная химия [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
422.
Координационная химия [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
423.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
424.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
425.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,