Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Журнал органічної та фармацевтичної хімії [Журнал] = Journal of organic and pharmaceutical chemistry = Журнал органической и фармацевтической химии / Нац. акад. наук України, Ін-т органіч. хімії ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків : НФаУ, 2003-. – ISSN 2308-8303
377.
Карпенко В.О. Журналістська творчість. Теоретично-методичні та практичні засади [Книга] : підручник / Віталій Карпенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України,Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2012. – 164 с. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-388-388-5
378.
Фареній І.А. З історії становлення кооперативного руху в Наддніпрянській Україні [Книга] : (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / І.А. Фареній ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. т-во істориків-аграрників. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2003. – 144 с. : іл., портр., табл. – Бібліогр.: с. 128-143. – ISBN 966-693-046-3
379.
Загадки історії [Книга] : для дітей серед. шк. віку / [уклад. Єрмановська Г.Е. ; худож.-іл. Г.В. Беззубова]. – Харків : Фоліо, 2015. – 317, [3] с. : іл. – Зміст: Легенда про Атлантиду ; Найдавніша писемність ; Хазарські загадки та ін. - Сер. засн. 2002 р. – Бібліогр.: с. 315. – (Дитяча енциклопедія). – ISBN 978-966-03-7382-2
380.
Загальна хімічна технологія [Книга] : підручник для студентів ВНЗ / В.Т. Яворський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 2-ге вид. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 551, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 543-550. – Бібліогр.: с. 551. – ISBN 978-966-553-822-6
381.
Свєткіна О.Ю. Закономірності активації твердих речовин при віброударному подрібненні [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.08 / Свєткіна Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015
382.
Закономірності розвитку підприємств в умовах невизначеності економічного середовища [Книга] : монографія / [О.В. Горняк та ін. ; за заг. ред. О.В. Горняк] ; М-во освіти і науки, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки і механіки. – Одеса : ОНУ, 2015. – 214, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. винесено лише прізвище першого авт. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-689-126-0
383.
Баюра В.І. Закупівля: маркетинговий підхід [Книга] : навч. посібник / В.І. Баюра, Н.Л. Новікова, Н.В. Романченко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – 226, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-226. – ISBN 978-966-518-673-1
384.
Шатобріан Ф.Р. де Замогильні записки [Книга] : [мемуари] / Франсуа Рене де Шатобріан ; [пер. з фр. В.М. Верховня ; передм. О.В. Красовицького]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 793, [4] с. – ISBN 978-617-7013-29-6
385.
Шатобріан Ф.Р. де Замогильні записки [Книга] : [мемуари] / Франсуа Рене де Шатобріан ; [пер. з фр. В.М. Верховня ; передм. О.В. Красовицького]. – Харків : Фоліо, 2014. – 793, [4] с. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бiблiотека свiтової лiтератури). – ISBN 978-966-03-7019-7
386.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
387.
Засоби відображення інформації електронні дисплеї [Книга] : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / [З.Ю. Готра та ін.] ; за ред. З.Ю. Готри ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 161, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 160-16. – ISBN 978-966-641-590-8
388.
Захист інформації [Журнал] = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
389.
Василенко І.А. Збірник задач та вправ для вивчення термодинамічних процесів [Книга] : навч. посіб. для учнів спеціаліз. коледжів та студентів ВНЗ III- IV рівня акредитації : [більше 600 задач та вправ] / І.А. Василенко, С.О. Куманьов, О.А. Півоваров. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 248, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 205-207. – ISBN 978-617-7109-44-9
390.
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Журнал]. – Київ : ВІКНУ, 2005-
391.
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Журнал]. – Київ : ВІКНУ, 2005-
392.
Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [Журнал] : наукове видання. – Кам"янець-Подільський. – ISSN 2307-4507
393.
Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [Журнал] : наукове видання / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
394.
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. (УкрІНТЕІ). – Київ, 2003-
395.
Здоровье женщины [Журнал] = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
396.
Землевпорядний вісник [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
397.
Серьогін С.Ю. "Зловживання правом у сфері корпоративних відносин (порівняльно-правовий аспект)" [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Серьогін Станіслав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
398.
Ульяненко О. Знак Саваофа [Книга] : роман / Олесь Ульяненко ; [худож.-оформлювач Л.П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2013. – 282, [2] с. – Справжнє ім"я авт.: Олександр Ульянов. – ISBN 978-966-03-6518-6
399.
Бабкіна К.Б. Знеболювальне і снодійне [Книга] : [поезії] / Катерина Бабкіна ; [худож.-оформлювач Барія Балова]. – Харків : Фоліо, 2014. – 119, [5] с. – ISBN 978-966-03-6751-7
400.
Зовнішні справи [Журнал] : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,