Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Симоненко С.В. Картографическое обеспечение мореплавания [Книга] : [практ. пособие] / С.В. Симоненко, Н.Ф. Голодов, А.Н. Борис. – Киев : Госгидрография, 2015. – 230, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 229-230. – ISBN 978-617-7073-02-3
352.
Пахолок З.О. Категорія повторюваності: мовний та мовленнєвий виміри [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Пахолок Зінаїда Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014
353.
Петрук В.І. Кафедра моделювання складних систем [Книга] : до 45-річчя з дня заснування / Володимир Петрук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – 166, [2] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Кафедра моделювання складних систем 45. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-571-103-3
У пр. № 1697771 напис: Шановному Олегу Калениковичу від колективу кафедри моделювання складних систем з надією на подальшу співпрацю. Підпис.
354.
Нездоля А.И. КГБ - рассекреченные воспоминания [Книга] / Александр Нездоля ; Ком. гос. безопасности. – Донецк : Каштан, 2008. – 559, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 556. – (Совершенно секретно). – ISBN 978-966-427-087-5
355.
Кибернетика и системный анализ [Журнал] : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
356.
Жадько В.О. Кирило Осьмак: "Заповідаю вам Україну" [Книга] : роман-сповідь / Віктор Жадько. – Київ : Експрес-поліграф, 2012. – 343, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 338-341. – ISBN 978-966-2530-35-3
357.
Антонов В.М. Кібернетична акмеологія (Теорія і практика моделювання, акселерації та розвитку людини) [Книга] : монографія / В.М. Антонов ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "КПІ", Укр. акад. акмеології. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – 229, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 223-229. – ISBN 978-617-646-294-1
358.
Антонов В.М. Кібернетична акмеологія у запитаннях та відповідях [Книга] : монографія / В.М. Антонов ; Нац. техн. ун-т України "КПІ", Укр. акад. акмеології. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – 236, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 209. – ISBN 978-617-646-301-6
359.
Тищенко К.М. Ключі з Астурії від минулого України [Книга] : топонімічні дослідження / Костянтин Тищенко ; [післямова Володимира Пащенко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Лінгвіст. музей. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2015. – 527, [1] с. : іл., табл. – Покажч. тем: с. 521-527. – Бібліогр. наприкінці частин, в підрядк. прим. та в тексті. – ISBN 978-617-7235-48-3
Вельмишановному Леоніду Васильовичу Губерському на добру згадку. З повагою. Підпис. 14 травня 2015 р.
360.
Кодекси України [Журнал] / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
361.
Колесо жизни [Журнал] : инструмент индивидуального развития / ООО "Изд-во "Колесо жизни". – Киев, 2006-
362.
Колесо жизни [Журнал] : инструмент индивидуального развития / ООО "Изд-во "Колесо жизни". – Киев, 2006-
363.
Слободянюк С.В. Комбінаторика підмножин груп [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Слободянюк Сергій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
364.
Горбик Р.О. Контент ілюстрованої розважальної преси 20-х - поч. 30-х рр. XX ст. в системах соціальних комунікацій України та Німеччини [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Горбик Роман Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
365.
Моісеєнко О.Ю. Концептуальна інтеграція англійської мови в лінгвокультурний контекст Східної Африки [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Моісеєнко Олена Юріївна ; М-во освіти і науки україни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
366.
Вонсович С.Г. Концептуальні засади політичної транзитології [Дисертація] : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.01 / Вонсович Сергій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
367.
Михайленко В.М. Коропщина в іменах [Книга] : біограф. довідник / Валентина Михайленко ; обкл. Романа Шевченка ; Коропська центр. б-ка. – Мена : Домінант, 2015. – 263, [1] с. – Імен. та геогр. покажч.: с. 256-263. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2610-60-4
368.
Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.) [Книга] / В.В. Корнієнко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – ISBN 978-966-02-6964-4
369.
Краєзнавець Хмельниччини [Журнал] : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський
370.
Краєзнавство [Журнал] : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1993-. – ISSN 2222-5250
371.
Михайленко В.М. Крик перелітного птаха [Книга] : поезія / Валентина Михайленко ; худож. Марина Скоробагатько. – Чернігів : Лозовий В.М., 2014. – 71, [1] с. – ISBN 978-617-7223-40-4
372.
Кримінальний процес України: загальна частина [Книга] : підручник / [Лобойко Л.М. та ін.] ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Київ : Дакор, 2015. – 171, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-51-5
373.
Чобіт Д.В. Кримськотатарське військо у Берестецькій битві. До питання про так звану "зраду хана" [Книга] / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2013. – 64 с. : іл. – Бібліогр. в приміт.: с. 56-63. – ISBN 966-7544-65-2
374.
Критерії екологічної і геолого-економічної оцінки та мінералогія відходів гірничо-металургійного комплексу Кривбасу [Книга] / С.О. Довгий, В.В. Іванченко, М.М. Коржнев [та ін.] ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 227, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 207-215. – ISBN 978-966-521-011-6
375.
Снайдер Т. Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным [Книга] / Тимоти Снайдер ; пер. с англ. Лукии Зурнаджи. – Киев : Дуліби, 2015. – 583, [1] с. : ил. – Пер. изд. : Bloodlands: Europa between Hitler and Stalin / Timoty Snyder. New York: Basik Books, 2010. - Указ. имен и назв.: с. 554-570. – Библиогр.: с. 525-553, 579-581 и подстроч. примеч. – (Мировой бестселлер). – ISBN 978-966-8910-97-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex