Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника [Журнал] : международный ежемесячный научно-технический журнал / Нац. технический ун-т Украины "Киевский политехнический ин-т". – Киев, 1958-. – ISSN 0021-3470
352.
Почепцов Г.Г. Имиджелогия: теория и практика [Книга] / Георгий Почепцов. – Киев : АДЕФ-Украина, 1998. – 390, [2] с. – В изд. ошибочно переплетены с. 265-266 и 127-128. – Библиогр.: с. 384-390. – ISBN 966-95153-5-1
353.
Инновации в образовании [Журнал] / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2000-. – ISSN 1609-4646
354.
Иностранная литература [Журнал] : ежемесячный литературно-художественный журнал. – Москва, 1891-. – ISSN 0130-6545
355.
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПРЕССА". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7059
356.
Информатика и образование [Журнал] : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 1986-. – ISSN 0234-0453
357.
Искусство кино [Журнал] / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 1931-. – ISSN 0130-6405
358.
Кнут Д.Э. Искусство программирования [Книга] = The art of computer programming : учеб. пособие / Дональд Э. Кнут ; под общ. ред. Ю.В. Козаченко ; [пер. с англ. и ред.: С.Г. Тригуб, Ю.Г. Гордиенко, И.В. Красикова]. – 3-е изд., [испр. и доп.]. – Москва [и др.] : Вильямс. – (Классический труд). – ISBN 978-5-8459-0080-7
359.
Кнут Д.Э. Искусство программирования [Книга] = The art of computer programming : учеб. пособие / Дональд Э. Кнут ; под общ. ред. Ю.В. Козаченко ; [пер. с англ. и ред.: С.Г. Тригуб, Ю.Г. Гордиенко, И.В. Красикова]. – 3-е изд., [испр. и доп.]. – Москва [и др.] : Вильямс. – (Классический труд). – ISBN 978-5-8459-0080-7
360.
Историки Доколумбовой Америки и Конкисты [Книга] / под ред. В.А. Рубеля. – Київ : Либідь. – ISBN 978-966-06-0647-0
Библиотеке Киевского родного университета от В. Рубеля
361.
Исторический архив [Журнал] : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство ; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 1992-. – ISSN 0869-6322
362.
Исторический журнал [Журнал] = History illustrated : научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка Росси. – Москва : Nota Bene, 2004-. – ISSN 1812-867Х
363.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
364.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
365.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
366.
История науки и техники [Журнал] : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва : Научтехлитиздат. – ISSN 1813-100X
367.
История науки и техники [Журнал] : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва : Научтехлитиздат. – ISSN 1813-100X
368.
Іван Васильович Бойченко [Брошура] : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. О.Є. Лукашук ; авт. вступ. ст.: Т.Є. Бойченко [та ін.]]. – Київ : Літера, 2010. – 23, [1] с. – (Вчені Національної академії наук України)
369.
Малахова К.В. Ідеї новоєвропейської філософії в рабиністичній літературі Східної Європи кін. XVIII - перш. пол. XIX ст. (на прикладі "Сефер га-бріт" Пінхаса Еліягу Гурвіца) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Малахова Катерина Вікторівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
370.
Наконечний М.В. Ідентифікація об"єктів керування та синтез контролерів з використанням штучних нейронних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Наконечний Маркіян Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
371.
Хамула Д.В. Іконографія Діоніса в античних пам"ятках Північного Причорномор"я: культурологічний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Хамула Дмитро Валентинович ; М-во освіти і науки України, Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013
372.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
373.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
374.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
375.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex