Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Иностранная литература [Журнал] : ежемесячный литературно-художественный журнал. – Москва, 1891-. – ISSN 0130-6545
352.
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПРЕССА". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7059
353.
Информатика и образование [Журнал] : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 1986-. – ISSN 0234-0453
354.
Искусство кино [Журнал] / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 1931-. – ISSN 0130-6405
355.
Кнут Д.Э. Искусство программирования [Книга] = The art of computer programming : учеб. пособие / Дональд Э. Кнут ; под общ. ред. Ю.В. Козаченко ; [пер. с англ. и ред.: С.Г. Тригуб, Ю.Г. Гордиенко, И.В. Красикова]. – 3-е изд., [испр. и доп.]. – Москва [и др.] : Вильямс. – (Классический труд). – ISBN 978-5-8459-0080-7
356.
Кнут Д.Э. Искусство программирования [Книга] = The art of computer programming : учеб. пособие / Дональд Э. Кнут ; под общ. ред. Ю.В. Козаченко ; [пер. с англ. и ред.: С.Г. Тригуб, Ю.Г. Гордиенко, И.В. Красикова]. – 3-е изд., [испр. и доп.]. – Москва [и др.] : Вильямс. – (Классический труд). – ISBN 978-5-8459-0080-7
357.
Историки Доколумбовой Америки и Конкисты [Книга] / под ред. В.А. Рубеля. – Київ : Либідь. – ISBN 978-966-06-0647-0
Библиотеке Киевского родного университета от В. Рубеля
358.
Исторический архив [Журнал] : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство ; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 1992-. – ISSN 0869-6322
359.
Исторический журнал [Журнал] = History illustrated : научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка Росси. – Москва : Nota Bene, 2004-. – ISSN 1812-867Х
360.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
361.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
362.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
363.
История науки и техники [Журнал] : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва : Научтехлитиздат. – ISSN 1813-100X
364.
История науки и техники [Журнал] : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва : Научтехлитиздат. – ISSN 1813-100X
365.
Іван Васильович Бойченко [Брошура] : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії імені Г.С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. О.Є. Лукашук ; авт. вступ. ст.: Т.Є. Бойченко та ін.]. – Київ : Літера, 2010. – 23, [1] с. – (Вчені Національної академії наук України)
366.
Малахова К.В. Ідеї новоєвропейської філософії в рабиністичній літературі Східної Європи кін. XVIII - перш. пол. XIX ст. (на прикладі "Сефер га-бріт" Пінхаса Еліягу Гурвіца) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Малахова Катерина Вікторівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
367.
Наконечний М.В. Ідентифікація об"єктів керування та синтез контролерів з використанням штучних нейронних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Наконечний Маркіян Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
368.
Хамула Д.В. Іконографія Діоніса в античних пам"ятках Північного Причорномор"я: культурологічний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Хамула Дмитро Валентинович ; М-во освіти і науки України, Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013
369.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
370.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
371.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
372.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
373.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
374.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
375.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,