Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Караван историй. Украина [Журнал] / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
352.
Попов Ю.Г. Караганда в судьбах художников: В.А. Эйферта, Р.А. Граббе, Г.Э. Фогелера [Книга] : данная кн. издана в рамках науч.-просвет. проекта "Карлаг" "Память во имя будущего" / Попов Ю.Г. ; авт. идеи Дулатбеков Н.О. – Караганды : Болашак-Баспа, 2012. – 147, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-601-273-146-0
353.
Кузнецова Е.Б. Карлаг ОГПУ-НКВД от Столыпина до Гулага [Книга] = ОГПУ-ІІХК Карлагы: Столыпиннен Гулагка дейін = Karlag ASPV-VKLA (OGPU-NKWD) von Stolypin bis Gulag / [Екатерина Кузнецова ; на казах. яз. пер.: Баймурынов Ж.М., Жунисова Б.А. ; на нем. яз. пер.: Бегахметова Б.К., Райымбекова Н.Ш.] ; М-во образования и науки Респ. Казахстан, Караганд. ун-т "Болашак". – Караганды : Болашак-Баспа, 2011. – 350, [1] с., [2] л. фот. – Авт. на тит. л. не указ. - Предисл. и заключ. парал. казах., нем., рус. – ISBN 978-601-273-122-4
354.
Карлаг: Творчество в неволе [Книга] = Карлаг: Капастагылар каламынан... = Karlag: creativity in captivity : художники, музеи, документы, памятники / [Караганд. ун-т "Болашак" ; Междунар. ист.-просветитительское, правозащитное и благотворительное о-во "Мемориал" ; авт. идеи: Дулатбеков Н.О. ; сост.: Жумадилова Н.Т.]. – Караганды, 2009. – 247, [1] с. : ил., табл., портр. – Текст парал. казах., рос., англ. – ISBN 978-601-273-013-5
355.
Чекман І.С. Квантова фармакологія [Книга] / І.С. Чекман ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ : Наукова думка, 2012. – 179, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-180. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1164-9
356.
Апдайк Д. Кентавр. Иствикские ведьмы. Кролик, беги [Книга] : романы / Джон Апдайк ; [пер. с англ. В. Хинкиса, И. Дорониной, М. Беккер]. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 891, [2] с. – На обл. название только: Кролик, беги. – (Золотая классика). – ISBN 978-5-17-059416-0; 978-5-403-01238-6
357.
Гусев О.О. Керування трифазними фільтрокомпенсуючими перетворювачами з властивостями адаптивності до характеру навантаження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Гусев Олександр Олександрович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2012
358.
Рукавіцина-Гордзієвська Київський митрополит Євгеній (Є.О. Болховітінов). Біобібліографія. Бібліотека. Архів. [Книга] / Є.В. Рукавіцина-Гордієвська ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2010. – 855, [3] с. – Додатки: с. 845-853. – ISBN 978-966-02-5373-5
359.
Левицький В.А. Київський текст в українській поезії 1910-х - 1930-х років [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Левицький В"ячеслав Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
360.
Дион Хризостом Кинические речи [Книга] = Orationes cynicae / Дион Хризостом ; [пер. с древнегреч., ст., коммент Т.Г. Сидаш]. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2012. – 254, [5] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Legenda Legantur : Quadrivium издательский проект ; Seria Hellenica). – ISBN 9-785-90598-610-9
361.
Клименко Е.С. Кириличні співочі рукописи монодійної традиції ХІІ - початку ХХ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського [Книга] : історико-кодикологічне дослідження : каталог : Палеографічний альбом / Е.С. Климченко, О.М. Гальченко ; редкол.: Л.А. Дубровіна (гол.), Н.М. Зубкова, Г.І. Ковальчук [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : [б. в.], 2011. – 305, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 213-226. – ISBN 978-966-02-6328-4
362.
Доценко О.Г. Кирило-Мефодіївське товариство: його роль у духовному відродженні України [Книга] : навч.-метод. посібник для студентів гуманітарних фак-тів вищих навч. закладів / О.Г. Доценко, Л.Г. Іванова ; [наук. ред. Клименко В.С., літ. ред. Ю.О. Величко] ; Київ. міжнар. ун-т ; Київ. нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : КиМУ, 2008. – 79, [1] с. – Бібліогр.: с. 77-78. – ISBN 978-966-8299-34-6
363.
Клио [Журнал] : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
364.
Книга в Україні 1861-1917 [Книга] : матеріали до репертуару української книги / [зібрали : С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд. : В.С. Гоїнець, О.В. Давидович, І.Г. Лиханова та ін. ; наук. ред. В.Ю. Омельчук]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / редкол.: О.С. Онищенко (гол.), Л.В. Бєляєва, Л.А. Дубровіна та ін.). – ISBN 978-966-02-6085-6
365.
Шевченко Т.Г. Кобзар [Книга] / Тарас Шевченко ; [упоряд. В.М. Валько ; ред. Д. Сапіга ; іл. С. Караффи-Корбут]. – Львів : Каменяр, 2011. – 915 с. : іл. – На суперобкл., тит. арк., а також на ст. 14, 868-881 вміщено графічні композиції Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-607-157-9
366.
Кодекс України про адміністративні правопорушення [Книга] : із змінами і доповненнями станом на 14 лютого 2012 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2012. – 240 с. – ISBN 978-617-673-035-4
367.
Фаулз Д. Коллекционер [Книга] : романы / Джон Фаулз ; [пер. с англ. И. Бессмертной]. – Москва : Эксмо, 2012. – 572, [4] с. – (Зарубежная классика). – ISBN 978-5-699-56290-9
368.
Колоїдна хімія [Книга] : підручник / [Мчедлов-Петросян М.О. та ін.] ; за ред. д-ра хім. наук, проф. М.О. Мчедлова-Петросяна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків, 2012. – 498, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Предм. покажч.: с. 489-498. – Бібліогр.: с. 483-488. – ISBN 978-966-623-892-7
369.
Шаламов В.Т. Колымские рассказы. Стихотворения [Книга] / Варлам Тихонович Шаламов ; [отв. ред. Н. Холодова]. – Москва : Эксмо, 2012. – 828, [4] с. – (Библиотека всемирной литературы). – ISBN 978-5-699-26728-6
"Лагерная тема" - основной мотив произведений Варлама Шаламова, уничтожение человека государством - главный вопрос, который его интересовал всю жизнь. Писатель провел долгие годы в заключении, прошел через побои, голод, унижения, что не могло не отразиться на его творчестве. Он считал своим долгом написать о Колыме, о всех тех лагерях, где отбывал срок, так, чтобы о них запомнили навсегда. Вошедшие в эту книгу антироман "Вишера", повесть "Четвертая Вологда", рассказы - блестящие литературные произведения, проникнутые глубокой символикой и обращениями к религии, философии, живописи и музыке, - не оставят читателя равнодушным. 2010 г.
370.
Коментар законодавства про Світову організацію торгівлі [Книга] / [Крупчан О.Д. та ін.] ; за ред. : Крупчана О.Д., Білоусова Ю.В. ; Нац. акад. правових наук України ; Наук.-дослід. ін-т приват. права і підприємництва. – Київ : Професіонал, 2011. – 486, [2] с. – ISBN 978-966-370-153-0
371.
Широков В.А. Комп"ютерна лексикографія [Книга] : [монографія] / В.А. Широков ; НАН України ; Український мовно-інформаційний фонд. – Київ : Наукова думка, 2011. – 352 с. : табл. – Бібліогр.: с. 342-347. – ISBN 978-966-00-1169-4
372.
Комунікація [Журнал] : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ. – ISBN 978-966-2141-99-3
373.
Андрощук Г.О. Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції [Книга] / Г.О. Андрощук, С.В. Шкляр ; Наук.-дослід. ін-т інтелект. власності Нац. акад. прав. наук України ; Всеукр. громад. орг-ція "Асоціація протидії недобросовісній конкуренції" ; Адвокатське об"єднання "Arzinger". – Київ : Юстініан, 2012. – 471, [1] с. : іл. + CD. – Додатки: с. 265-461. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8257-88-9
374.
Юзьків Г.І. Константа петраркізму в українській любовній ліриці (В. Сосюра, В. Симоненко, М. Вінграновський) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Юзьків Галина Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
375.
Конституційна юрисдикція [Книга] : підручник / [Ю.Г. Барабаш та ін.] ; за ред. : Ю.Г. Барабаша, А.О. Селіванова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 165, [3] с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 157-161. – ISBN 978-966-458-308-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex