Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Доповіді науково-практичної конференції "Формування тверезого способу життя в сім"ї та суспільстві" [Книга] : [15 липня 2012 р., Біла Церква] / [редкол. : С.В. Козуля (відп. ред), О.А. Почекета] ; Всеукр. громад. рух "Твереза Україна" ; Білоцерк. міська молодіжна громад. орг-ція "Молода Еліта". – Біла Церква : [ФОП Корольова С.Б.], 2012. – 140 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
352.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журн. Президії Нац. акад. наук України / НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
353.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журн. Президії Нац. акад. наук України / НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
354.
Бартіш М.Я. Дослідження операцій [Книга] / М.Я. Бартіш, І.М. Дудзяний ; [ред. І. Лоїк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-854-8
355.
Доступ громадськості до генеральних планів міських населених пунктів України: моніторинговий звіт [Книга] / В.В. Щербаченко [та ін.] ; Східноукраїнський центр громадських ініціатив. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Луганськ : Янтар, 2011. – 235, [1] с. : табл., іл. – Додатки: с. 161-228. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-678-362-5
356.
Українка Л. Драми та інтерпретації [Книга] / Леся Українка ; [передмова, упоряд. В.П. Агеєва]. – Київ : Книга, 2011. – 910, [2] с. : іл. – Зміст: Іфігенія в Тавриді ; Одержима ; Вавілонський полон ; На руїнах ; Три хвилини ; В катакомбах ; У пущі ; Кассандра ; Йоганна, жінка Хусова ; Бояриня ; Лісова пісня ; Адвокат Мартіан ; Камінний господар ; Оргія ; Орфеєве чудо. – ISBN 978-966-8314-74-2
357.
Никитенко Н.Н. Древнейшие граффити Софии Киевской и время ее создания [Книга] / Надежда Никитенко, Вячеслав Корниенко ; НАН Украины, Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского. – Киев : Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского, 2012. – 229, [3] с. : ил. – Парал. резюме на англ. языке. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-02-6485-7
358.
Древняя Русь. Вопросы медиевистики [Журнал] / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2000-. – ISSN 2071-9574
359.
Лавкрафт Г.Ф. Другие боги [Книга] : рассказы / Говард Филлипс Лавкрафт ; [пер. с англ. : О. Алякринский, Л. Биндеман, Л. Володарская и др.]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 316, [4] с. – ISBN 5-352-00709-Х
360.
Дружба народов [Журнал] : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
361.
Дружба народов [Журнал] : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
362.
Гандзюра В.П. Екологія [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Гандзюра. – Вид. 3-тє, перероб. і доп. – Київ : Сталь, 2012. – 390 с. : іл., табл. – Додатки: с. 327-376. – Бібліогр.: с. 384-388. – ISBN 978-617-676-004-7
363.
Екологія та екологічна економіка: нормативні акти і інформаційні матеріали [Журнал] : інформаційний бюлетень / УкрІНТЕІ. – Київ
364.
Плахтій Д.П. Екологія. Основні терміни, поняття та означення [Книга] / Д.П. Плахтій, О.С. Чинчик, С.В. Кобринська ; [за ред. П.Д. Плахтія] ; МОНУ ; М-во аграрної політики України ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2011. – 320 с. – Бібліогр.: с. 315-318. – ISBN 978-966-1638-48-7
365.
Івашура А.А. Еколого-економічна та історична оцінка взаємовідносин людини і довкілля [Книга] : монографія / Івашура А.А., Добрунова Л.Е. ; [відп. ред. Сєдова Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. економ. ун-т]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 151, [1] с. – На обклад. зазнач.: 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 135-147. – ISBN 978-966-676-472-3
366.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
367.
Економіка і менеджмент [Книга] = Economics & management : матеріали І Міжнар. конф. молодих вчених ЕМ-2010, 25-27 листопада, 2010, Україна, Львів / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко ; програмн. ком. : Ю. Бобало (гол.), О. Кузьмін, І. Алєксєєв та ін. ; орг. ком. : З. Піх (гол.), О. Березко, В. Войцеховська та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 265, [3] c. – Конф. проходила в рамках 2-го Міжнар. молодіжного фестивалю науки "Litteris et artibus". - Парал. тит. арк. англ. мовою. - Назва кн. на обкл. на англ. мові. - Текст парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці доп. – ISBN 978-617-607-000-9
368.
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Книга] : навчальний посібник / Назарова Г.В. [та ін.] ; за ред. Г.В. Назарової. – Київ : Знання, 2012. – 573 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-07-0046-9
369.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
370.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
371.
Скибінська З.М. Економіка та організація виробництва [Книга] : навч. посібник / З.М. Скибінська, Т.Т. Гринів. – Київ : Знання, 2012. – 299, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 290-295. – ISBN 978-617-07-0035-3
372.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
373.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
374.
Кондрашова-Діденко Економічна теорія [Книга] : навч.- метод. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Кондрашова-Діденко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 6-те вид., допов. – Київ : Київський університет, 2009. – 305, [7] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. приміт. та в кінці тем. – ISBN 978-966-439-086-3
375.
Чепінога В.Г. Економічна теорія [Книга] : підручник / В.Г. Чепінога ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 653, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 645-647. – ISBN 978-966-667-475-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex