Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Давиденко І.П. Конструювання поверхонь просторових форм методом рухомого симплексу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Давиденко Іван Петрович ; М-во аграр. політики та продовольства України ; Таврійський держ. аграр.-технол. ун-т. – Мелітополь, 2012
327.
Борейко В.Е. Контрабанда диких животных, растений и их дериватов в Украине [Брошура] : аналит. обзор по материалам независимого расследования / В.Е. Борейко ; Киев. эколого-культурный центр. – Киев : Логос, 2012. – 43, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 41-43. – (Охрана дикой природы ; Вып. 65). – ISBN 978-966-171-539-3
328.
Координационная химия [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
329.
Веселівська Г.Г. Корозійна та корозійно-механічна тривкість титанових сплавів, поверхнево модифікованих азотом з використанням іонно-плазмових технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Веселівська Галина Григорівна ; НАН України ; Фіз.-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2013
330.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
331.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
332.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
333.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
334.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
335.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
336.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
337.
Кращі конкурсні уроки української мови та літератури [Книга] / [Дворецька Л.М. та ін. ; уклад. Є.І. Науменко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 11 (108)). – ISBN 978-617-00-1633-1
338.
Дядечко Л.А. Крилаті вислови рекламного походження. Асоціативно-атрибутивний словник [Книга] / Л.А. Дядечко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 96, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
339.
Первих Д.К. Кримська війна як фактор динаміки культури другої половини XIX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Первих Діана Костянтинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійськ. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013
340.
Ковтюх С.Л. Культура наукової мови [Книга] : [навч. посібник для студ. ВНЗ] / Світлана Ковтюх, Ольга Кирилюк, Тетяна Андреєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Тріада С, 2012. – 224 с. – Бібліогр.: с. 218-223. – ISBN 966-96156-4-33
341.
Дружиніна Є.С. Культурний архетип героя: константні та динамічні компоненти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Дружиніна Євгенія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійськ. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013
342.
Шман С.Ю. Культурологічні аспекти державної експертизи культурних цінностей в сучасній Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Шман Світлана Юріївна ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013
343.
Кузьо О.З. Культурологічні виміри державної культурної політики України кінця XX - початку XXI ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кузьо Ольга Зіновіївна ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012
344.
Кур"єр Кривбасу [Журнал] : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
345.
Шкловець А.В. Кусочно-гладкі самоорганізуючі карти Кохонена для візуалізації багатовимірних даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Шкловець Артем Вадимович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
346.
Лабіринтами слів [Книга] : англомовна експериментальна поезія в українському перекладі / [пер. з англ. та уклад. Г. Скалевська ; гол. ред. Л. Фурта]. – Київ : Альтерпрес, 2013. – 112, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-542-526-7
347.
Калініна-Шамрай Лексичні та фонетико-графічні особливості французької мови Бельгії [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Калініна-Шамрай Вікторія Русланівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
348.
Листи відомих особистостей і шанувальників творчості Лідії Шевело (Худаш Л.С.) (1962-2010) [Книга] / [упоряд. Лідія Шевело (Л.С. Худаш)]. – Львів : Кобзар, 2011. – 319, [1] с. : фотоіл. – ISBN 966-559-158-4
349.
Лінгводидактика: теорія, методика, досвід [Журнал] = Lingvodidactics: theory, methodology, experience : збірник наукових праць / ДВНЗ "Донбаський держ. пед. ун.". – Слов"янськ : ДВНЗ "ДДПУ"
350.
Чистяк Д.О. Лінгвопоетика міфологічного інтертексту в ранній драматургії М. Метерлінка [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Чистяк Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex