Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Колесо жизни [Журнал] : инструмент индивидуального развития / "Колесо жизни". – Киев, 2006-
327.
Колесо жизни [Журнал] : инструмент индивидуального развития / "Колесо жизни". – Киев, 2006-
328.
Колесо жизни [Журнал] : инструмент индивидуального развития / "Колесо жизни". – Киев, 2006-
329.
Колесо жизни [Журнал] : инструмент индивидуального развития / "Колесо жизни". – Киев, 2006-
330.
Жигайло Н. Комунікативний менеджмент [Книга] : навч. посіб. / Наталія Жигайло ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 367, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: c.360-367. – Бібліогр.: с. 346-359. – ISBN 978-966-613-949-1
331.
Руденко О.М. Комунікативний процес у місцевому самоврядуванні [Книга] : навч. посіб. / Руденко О.М., Усаченко Л.М., Штурхецький С.В. ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 121, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 110-121. – ISBN 978-617-696-081-2
332.
Конвергенція економік України та Європейського Союзу: проблеми і перспективи [Книга] : зб. наук. праць / [Бажал Ю.М. та ін. ; редкол.: Бажал Ю.М. (відп. ред.) та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." (НаУКМА), Каф. екон. теорії, Центр ім. Жака Моне з європ. студій при НаУКМА. – Київ : ПУЛЬСАРИ, 2012. – 162, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 156. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-615-022-0
333.
Конкуренція [Журнал] : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
334.
Конкуренція [Журнал] : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
335.
Совгиря О.В. Конституційне право України. Повний курс [Книга] : навч. посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна ; М-во освіти і науки Укр. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 541, [3] с. – Бібліогр.: с. 531-534 та наприкінці глав. – ISBN 978-966-667-520-3
336.
Ващенко В І. Конфліктологія та теорія переговорів [Книга] : навч. посібник / І.В. Ващенко, М.І. Кляп. – Київ : Знання, 2013. – 407, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 393-407 та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-740-5
337.
Координационная химия [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
338.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
339.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
340.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
341.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
342.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
343.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
344.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
345.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
346.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
347.
Країна знань [Журнал] : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
348.
Орлова Т.В. Країнознавство Туреччини [Книга] : історія і сучасність : [навч. посібник] / Т.В. Орлова. – Київ : Логос, 2012. – 177, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 167-176. – ISBN 978-966-171-599-7
349.
Мертц Б. Красная земля, Черная земля [Книга] = Red land, Black land : Древ. Египет : легенды и факты / Барбара Мертц ; [пер. с англ. А.И. Коршунова]. – Москва : Центрполиграф, 2001. – 455, [3] с., [8] л. ил. – Данные тит. л. частично парал. англ. – ISBN 5-227-01199-0
350.
Кредитування і контроль [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / [Т.С. Смовженко та ін.] ; за заг. ред. Т.С. Смовженко, Р.А. Слав"юка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. банк України ; Ун-т банківської справи. – Киев : УБС НБУ, 2012. – 375, [1] с. : табл. – Додатки: с. 298-375. – Бібліогр.: с. 293-295. – ISBN 978-966-484-150-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex