Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Менеджер [Журнал] : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., АмошаО.І. [та ін.]. – Маріуполь, 1998-. – ISSN 2308-104X
302.
Навроцький Д.О. Метод побудови симетричних криптографічних шифрів на основі тривимірних керованих перетворень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Навроцький Денис Олександрович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2017
303.
Цвелих І.С. Методи побудови малошумлячих транзисторних генераторів сантиметрового та міліметрового діапазонів довжин хвиль [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Цвелих Іван Сергійови ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017
304.
Клименко І.А. Методи та засоби підвищення ефективності обробки інформації в реконфігуровних комп"ютерних системах на базі ПЛІС [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Клименко Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017
305.
Журавель В.В. Методи та інструментальні засоби перевірки цілісності інформації в експертизі матеріалів та апаратури цифрового звукозапису [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Журавель Вадим Васильович ; Одес. нац. політехн. ун-т, М-во освіти і науки України. – Одеса, 2017
306.
Гололобов А.Ю. Методи та моделі адаптивних систем оцінки ризиків [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Гололобов Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2017
307.
Методи та об"єкти хімічного аналізу [Журнал] = Методы и обьекты химического анализа = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; голов. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
308.
Братішко В.В. Механіко-технологічні основи приготування повнораціонних комбікормів гвинтовими грануляторами [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.11 / Братішко Вячеслав Вячеславович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва". – Глеваха, 2017
309.
Мистецтвознавчі записки [Журнал] = Notes on art criticism : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
310.
Мистецтвознавчі записки [Журнал] = Notes on art criticism : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
311.
Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство [Журнал] = International journal. Culturology. Philology. Musicology : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ : Міленіум, 2013-. – ISSN 2312-4679
312.
Міжнародний ендокринологічний журнал [Журнал] = Международный эндокринологический журнал = International journal of endocrinology : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Заславський О.Ю. ; голов. ред. В.І. Паньків ; редкол.: Авраменко Т.В., Бобирьова Л.Є., Боднар П.М. [та ін.]. – Київ, 2005-. – ISSN 2224-0721
313.
Мікробіологія і біотехнологія [Журнал] = Microbiology & biotechnology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. В.О. Іваниця. – Одеса : ОНУ, 2006-. – ISSN 2076-0558
314.
Лупина Б.І. Мікромеханічні терморезисторні перетворювачі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Лупина Борис Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017
315.
Міфологія і фольклор [Журнал] = Mythology and folklore : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів : ПП "Колвес", 2009-. – ISSN 2225-5095
316.
Іваник Ю.І. Міцність та деформативність комбінованих сталезалізобетонних попередньо напружених конструкцій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01 / Іваник Юрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017
317.
Оборонов Т.Ю. Моделі і засоби діагностування енергетичного і технічного стану синхронного електроприводу насосних установок [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Оборонов Тарас Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017
318.
Маляренко О.С. Моделювання регіональної екологічної мережі в Північному Приазов"ї [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Маляренко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
319.
Гриценко М.В. Моделювання ситуації перекладацької дії на матеріалі художніх творів для різновікової аудиторії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Гриценко Марія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
320.
Молодь і ринок [Журнал] : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
321.
Моніторинг порушень адаптації до стресів і криз [Журнал] : інформаційний бюлетень / Ін-т соц. та політ. психології АПН України ; за ред. Т.М. Титаренко ; упоряд. О.Т. Баришполець. – Київ
322.
Божко Ю.П. Мотиваційно-когнітивні кореляти психологічної суверенності особистості програміста [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Божко Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
323.
Третяк К.К. Нагрів і діагностика плазми тороїдальних пасток короткохвильовими високочастотними полями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Третяк Красимир Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2017
324.
Жучок Ю.В. Напівгрупи ендоморфізмів алгебраїчних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Жучок Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
325.
Малаш О.В. Народні флорономени у болгарській мовній картині світу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.03 / Малаш Олександра Василівна ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ, 2017
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,