Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Зони вільної торгівлі на початку XXI століття [Книга] : монографія / [О.І. Шнирков та ін. ; за ред. О.І. Шниркова, В.І. Муравйова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 399, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. 180-й річниці Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 70-й річниці Ін-ту міжнар. відносин та 40-й річниці каф. світового госп-ва і міжнар. екон. відносин.- Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. також зазнач.: Lifelong learning programme. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-439-654-4
302.
Кіраль С.С. "...Зробити щось корисне для свого рідного народу": з епістолярної спадщини Івана Чендея [Книга] : монографія / Сидір Кіраль ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2013. – 211, [1] с. – Імен. покажч.: с. 205-209. – Бібліогр. в комент. та прим. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-640-126-1
Читачам бібліотеки на все найкраще. Підпис. 25.03.14
303.
Инновации в образовании [Журнал] / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2000-. – ISSN 1609-4646
304.
Инновации в образовании [Журнал] / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2000-. – ISSN 1609-4646
305.
Иностранная литература [Журнал] : ежемесячный литературно-художественный журнал. – Москва, 1891-. – ISSN 0130-6545
306.
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7059
307.
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7067
308.
Информатика и образование [Журнал] : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и информатика". – Москва, 1986-. – ISSN 0234-0453
309.
Информатика и образование [Журнал] : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и информатика". – Москва, 1986-. – ISSN 0234-0453
310.
Исторический журнал [Журнал] = History illustrated : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва : Nota Bene, 2004-. – ISSN 1812-867Х
311.
Исторический журнал [Журнал] = History illustrated : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва : Nota Bene, 2004-. – ISSN 1812-867Х
312.
Исторический журнал [Журнал] = History illustrated : научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва : Nota Bene, 2004-. – ISSN 1812-867Х
313.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
314.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
315.
История крестовых походов [Книга] = The Oxford illustrated history of the crusades. – Москва : КРОН-ПРЕСС, 1998. – 494, [2] с. : ил., карты. – Данные тит. л. частично парал. англ. - Указ. имен: с. 466-480. - Указ. геогр. назв.: с. 481-493. – Библиогр.: с. 451-456. – (Экспресс). – ISBN 5-232-00859-5
316.
Габор В. Іван Колос - поет Карпатської України [Книга] : Нарис життя і творчості. Бібліографія. Публікації / Василь Габор ; [відп. ред. Л. Сніцарчук] ; Нац. акад. наук України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Від-ня "Н.-д. центр періодики". – Львів : [б. в.], 2010. – 207, [1] с. – Парал. тит. арк. портр. – ISBN 978-966-02-5590-6
317.
Іван Стешенко [Книга] : спогади та матеріали / вступ. ст., упорядкув. та прим. І. Лисенка. – Житомир : Рута, 2014. – 173, [3] с. : іл., фотогр. – Бібліогр.: c. 164-167. – ISBN 978-617-581-216-7
318.
Бугрим В.В. Іміджологія / Іміджмейкінг [Книга] : навч. посібник / Валентин Бугрим ; [за ред. В.В. Різуна] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 255, [1] с. : іл.табл. – Бібліогр.: с. 153-156 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-439-695-7
319.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
320.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
321.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
322.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
323.
Інженерія програмного забезпечення [Журнал] = Software engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2009-. – ISSN 2306-6512
324.
Інновації у навчально-виховному процесі [Книга] : монографія / [С.М. Шкарлет та ін.] ; М-во освіти і науки України, Черніг. держ. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський державний технологічний університет, 2012. – 175, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 168-175. – ISBN 978-966-7496-50-0
325.
Інноваційна економіка [Журнал] = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex