Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Карантин і захист рослин [Журнал] : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин; Головна державна інспекція захисту рослин України; Головна державна інспекція з карантину рослин України. – Київ
302.
Квіти України [Журнал] : двомісячний популярний ілюстрований журнал. Додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
303.
Київ [Журнал] : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
304.
Китайские студенты, обучавшиеся в Киевском государственном университете им. Т.Г. Шевченко в 1950-60-х годах [Книга]. – [Киев] : [б. и.]. – 166 c. : фотоил.
305.
Остапчук П.М. Кінетика радіаційно-індукованих процесів у кристалах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Остапчук Павло Миколайович ; НАН України ; Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2012
306.
Чайковський А.В. Класичні розв"язки лінійних диференціальних рівнянь першого порядку з операторними коефіцієнтами [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Чайковський Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
307.
Усеинов Т.Б. Классическая крымскотатарская письменная поэзия конца XVI - начала XVIII вв.: Архитектоника. Семантика [Дисертація] : дисс. ... д-ра филол. наук : 10.01.10 / Усеинов Тимур Бекирович ; Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2012
308.
Кодекси України [Журнал] / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
309.
Луценко Є.О. Комбінаторні розміри підмножин груп [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Луценко Євген Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Фак-т. кібернетики. – Київ, 2012
310.
Сіренко В.О. Комп"ютерне моделювання та чисельний аналіз детермінованого хаосу в неідеальних гідродинамічних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Сіренко Василь Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
311.
Тимовчак-Максимець Комп"ютерно-лінгвістичні методи та засоби виявлення споживацького досвіду на веб-форумах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 10.02.21 / Тимовчак-Максимець Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2013
312.
Комп"ютинг [Журнал] = Computing. : міжнародний науково-технічний журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. Наук-досл. ін-т інтелектуальних комп"ютерних систем. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
313.
Комп"ютинг [Журнал] = Computing. : міжнародний науково-технічний журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. Наук-досл. ін-т інтелектуальних комп"ютерних систем. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
314.
Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо [Книга] : поэмы, стихотворения / Николай Некрасов ; [послеслов. и примеч. Л.А. Скубачевской]. – Харьков : Фолио, 2012. – 380, [2] с., [1] л. портр. – Примеч.: с. 373-378. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6048-8
315.
Ярошевська М.О. Комунікативні стратегії і тактики у жанрі французького ток-шоу [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Ярошевська Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
316.
Ярошевська М.О. Комунікативні стратегії і тактики у жанрі французького ток-шоу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Ярошевська Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
317.
Бурмістенко Т.В. Комунікативно-жанрова структура французької офіційної промови [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Бурмістенко Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
318.
Бурмістенко Т.В. Комунікативно-жанрова структура французької офіційної промови [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Бурмістенко Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
319.
Михайлов Р.В. Конвергенція національних регуляторних політик на страховому ринку ЄС [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Михайлов Роман Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
320.
Михайлов Р.В. Конвергенція національних регуляторних політик на страховому ринку ЄС [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Михайлов Роман Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
321.
Мурашкин М.Г. Конец света - конец всем [Книга] / Михаил Мурашкин. – Дніпропетровськ : Січ, 2012. – 247, [3] с. – ISBN 978-966-511-407-7
322.
Конкуренція [Журнал] : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
323.
Дрозденко О.І. Конструювання електроакустичних перетворювачів з урахуванням кавітаційних, електричних та теплових навантажень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Дрозденко Олександр Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
324.
Давиденко І.П. Конструювання поверхонь просторових форм методом рухомого симплексу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Давиденко Іван Петрович ; М-во аграр. політики та продовольства України ; Таврійський держ. аграр.-технол. ун-т. – Мелітополь, 2012
325.
Борейко В.Е. Контрабанда диких животных, растений и их дериватов в Украине [Брошура] : аналит. обзор по материалам независимого расследования / В.Е. Борейко ; Киев. эколого-культурный центр. – Киев : Логос, 2012. – 43, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 41-43. – (Охрана дикой природы ; Вып. 65). – ISBN 978-966-171-539-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex