Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Кривошея Г.П. Екстремальна журналістика [Книга] : навчальний посібник / Г.П. Кривошея ; МОН України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ : Вид-во Національного авіаційного університету "НАУ-друк", 2010. – 204 с. – Бібліогр.: с. 202-203. – ISBN 978-966-2104-24-8
302.
Горлов Д.С. Електродермальні потенціали як показники функціонального стану організму людини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Горлов Дмитро Сергійович ; КНУТШ. – Київ, 2011
303.
Гамаюн О.В. Електрон-електронна взаємодія та генерація щілини в графені [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Гамаюн Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2011
304.
Сайчук М.М. Енергетичний чинник зовнішньополітичної стратегії адміністрації Р. Рейгана щодо СРСР [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Сайчук Микола Миколайович ; КНУТШ. – Київ, 2011
305.
Енциклопедія історії України [Книга] : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1142-7
306.
Етимологічний словник української мови [Книга] : у 7-ми т. / НАН України ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [уклад.: Г.П. Півторак, О.Д. Пономарів, І.А. Стоянов та ін. ; редкол.: О.С. Мельничук (гол. ред.), В.Т. Коломієць, Т.Б. Лукінова та ін.]. – Київ : Наукова думка. – (Серія "Словники України"). – ISBN 978-966-00-0197-8
307.
Етнічна мапа буковинського прикордоння на зламі тисячоліть [Книга] / [Василь Джаман та ін.] ; Т-во "Український Народний Дім в Чернівцях" ; Буковинський центр виборчих технологій ; Каф. геогр. України та регіоналістики Чернівецького нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Прут, 2011. – 63, [1] с., [16] с. іл. : іл., табл. – ISBN 978-966-560-541-6
308.
Грищук Е.Ю. Етнолінгвістична ідентичність як чинник регуляції міжособової взаємодії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Грищук Елісо Юріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
309.
Скаженик М.В. Етномузичний ландшафт басейну Уборті (за обрядами та піснями календарного циклу) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Скаженик Маргарита Вікторівна ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2012
310.
Манжола В.А. Європейська безпека і Україна [Книга] / В.А. Манжола, О.Л. Хилько. – Київ : Знання, 2010. – 85, [3] с. – Бібліогр.: с. 84. – (Бібліотечка товариства "Знання", ISSN 978-966-346-828-0 ; № 6 : Серія "Міжнародна"). – ISBN 978-966-346-873-0
311.
Європейський суд з прав людини. Судова практика [Журнал]. – Київ, 2011-
312.
Європейський суд з прав людини. Судова практика [Журнал]. – Київ, 2011-
313.
Європейський суд з прав людини. Судова практика [Журнал]. – Київ, 2011-
314.
Дьяконова І.Л. Жанрові та дискурсивні особливості комунікативної ситуації флірт (на матеріалі сучасної англійської мови) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Дьяконова Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
315.
Жінка [Журнал] : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
316.
Жінка [Журнал] : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
317.
Макуха М.В. Журнал "Друкарство" як тип періодичного видання для фахівців видавничої справи та редагування [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Макуха Марина Василівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
318.
Журнал європейської економіки [Журнал] : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
319.
Журнал общей химии [Журнал] / Российская академия наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-. – ISSN 0044-460Х
320.
Журнал прикладной химии [Журнал] / РАН. – Санкт-Петербург : Наука, 1928-. – ISSN 0044-4618
321.
Журналіст України [Журнал] / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
322.
Гоян В.В. Журналістська творчість на телебаченні [Книга] : монографія / В.В. Гоян ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 319 с. – Бібліогр.: с. 284-318. – ISBN 978-966-439-477-9
323.
Заводская лаборатория. Диагностика материалов [Журнал] : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
324.
М"ясоїд П.А. Загальна психологія [Книга] : навч. посібник для студ. вищих пед. навч. закладів / П.А. М"ясоїд. – 3-тє вид., випр. – Київ : Вища школа, 2004. – 487 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-642-212-3
325.
Погурельський О.С. Задача комплексної обробки інформації глобальної навігаційної супутникової системи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.13 / Погурельський Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex