Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Алексиев Е. Дичо Зограф [Книга] : иконопис / Емил Алексиев. – Скопje : Гурга, 1997. – 62 с. : ил. – (Независни изданиjа ; кн. 5 ; Ликовна уметност. Прво коло). – ISBN 9989676240
302.
Ругаль Л.П. Діяльність мистецької інтелігенції Української РСР у 1943-1945 рр. [Дисертація] : Дис. ... канд.історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Ругаль Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
303.
Дніпро [Журнал] : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
304.
Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня д-ра і канд. юрид. наук з спец.12.00.09 - кримін. процес та криміналістика ; судова експертиза і 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура [Брошура]. – Львів, 2007. – 35с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 12)
305.
Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня д-ра і канд. юридичних наук з спеціальностей 12.00.11 - міжнародне право та 12.00.12 - філософія права [Брошура]. – Львів, 2007. – 23 с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 5)
306.
Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня д-ра і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.03-цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право [Брошура]. – Львів, 2007. – 39с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 10)
307.
Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.01 - теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових учень [Брошура]. – Львів, 2007. – 40с. – (Бібліографічні довідники : Довідкова література ; Вип. 6)
308.
Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.02 - конституційне право [Брошура]. – Львів, 2007. – 21с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 4)
309.
Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.04 - господарське право, господарсько-процесуальне право [Брошура]. – Львів, 2007. – 14с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 7)
310.
Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.05-трудове право ; право соціального забезпечення [Брошура]. – Львів, 2007. – 16с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 9)
311.
Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.06 - земельне право ; аграрне право ; екологічне право ; природоресурсне право [Брошура]. – Львів, 2007. – 16 с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 8)
312.
Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.07-адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право [Брошура]. – Львів, 2007. – 43с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 11)
313.
Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право [Брошура]. – Львів, 2007. – 36с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 3)
314.
Кирсанова М.В. Должностные инструкции в образовательных учреждениях [Книга] / М.В. Кирсанова. – 2-е изд., стереотипное. – Москва : Омега-Л, 2008. – 128с. – (Библиотека типовых документов). – ISBN 978-5-370-00613-5
315.
Домашний ПК [Журнал] : все о компьютерах / ООО "Издательский Дом ITC". – Київ, 1999-
316.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
317.
Азімов О.Т. Дослідження диз"юнктивних дислокацій земної кори аерокосмічними методами (на прикладі регіонів України) [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора геологічних наук. Спец. 04.00.01 - загальна та регіональна геологія / Азімов О.Т. ; НАНУ. Ін-т геологічних наук. – Київ, 2008
318.
Чижанська Н.В. Дослідження механізмів антистресової дії меланіну [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.біологічних наук: спец.03.00.13.-Фізіологія людини і тварин / Чижанська Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
319.
Червінська Т.М. Дослідження ролі гастрину в процесах секреції та всмоктування води та електролітів в товстій кишці [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Червінська Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
320.
Байоль О.В. Драматургічний дискурс Теннессі Вільямса: комунікативно-когнітивний аспект [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філоло. наук : 10.02.04- германські мови / Байоль О.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
321.
Плевнеш Jордан Драми [Книга] / J. Плевнеш. – Скопje : Детска радост, 1996. – 175 с. – На тит. арк. зміст: Подземна република ; Безбог ; Notre femme de Paris. – (Библиотека "Перуники"). – ISBN 9989301352
322.
Трофимова Н.В. Древнерусская литература [Книга] : Воинская повесть 11 - 17 вв.: курс лекций ; Развитие исторических жанров : материалы к спецсеминару / Н.В. Трофимова. – Москва : Флинта ; Наука, 2000. – 208с. – ISBN 5-89349-181-5
323.
Тураев Б.А. Древний Египет [Книга] : учеб. пособие / Б.А.Тураев ; [ cост. О.В.Томашевич ]. – Москва : Высшая школа, 2007. – 519с. – Шифр. дубл. 9.2 Тура. – (Классика исторической науки). – ISBN 978-5-06-005141-4
324.
Древности [Журнал] = Старожитності= Antiquities : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков : НТМТ. – ISBN 978-966-8603-35-8
325.
Эдвардс М. Древняя Индия. Быт, религия, культура [Книга] = Everyday life in Early India / Майкл Эдвардс. – Москва : Центрполиграф, 2005. – 224с., [ 8 ] л. илл. : илл. – ISBN 5-9524-1908-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex