Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Етнічна історія народів Європи [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ. – ISSN 2309-9356
277.
Етнічна історія народів Європи [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ. – ISSN 2309-9356
278.
Етнічна історія народів Європи [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ. – ISSN 2309-9356
279.
Маліцький Ю.В. Ефективні проективні методи для варіаційних нерівностей та задач структурної оптимізації [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Маліцький Юрій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
280.
Ефективність державного управління [Журнал] = Efficiency of public administration : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ
281.
Ефективність державного управління [Журнал] = Efficiency of public administration : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ
282.
Єврейська національна спільнота в контексті інтеграції українського суспільства [Книга] : монографія / [М.І. Михальченко та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 374, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7291-0
283.
Роговий О.І. Єдиний з вінничан: Українські шляхи Нобелівського лауреата [Книга] / Олександр Роговий, Костянтин Завальнюк. – Вінниця : Консоль, 2013. – 199, [1] с. : іл. – Резюме укр., англ. – Бібліогр.: с. 187-192 та наприкінці ст. – ISBN 978-617-583-120-5
Книга присвячена єдиному з вінничан Нобелівському лауреату Зельману Ваксману, який довгий час вважався уродженцем Прилук на Чернігівщині
284.
Кощій Ю.П. Жанрово-стилістичні особливості іспанської драми XX-XXI ст. в українських перекладах [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Кощій Юлія Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
285.
Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні [Книга] = Central and East European women and the Second world war : гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства : зб. наук. праць / [Ін-т народознавства НАН України ; Укр. асоц. дослідників жіночої історії ; Укр. асоц. усної історії та ін.] ; за наук. ред. Гелінади Грінченко, Катерини Кобченко та Оксани Кісь. – Київ : АРТ КНИГА, 2015. – 335, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7242-12-2
286.
Салагуб І.І. З прожитого [Книга] : спомини, нариси, особистості / Ілля Салагуб ; [упоряд.: Леонід Салагуб і Дарія Салагуб-Лозинська]. – Львів : Ліга Прес, 2015. – 61 с. : фот.
287.
Сливка-Тилищак Задачі математичної фізики з випадковими факторами [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сливка-Тилищак Ганна Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
288.
Закон України "Про вищу освіту" [Книга] : станом на 29 жовт.2014 р. : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2014. – 103, [1] с. – ISBN 978-966-458-661-7
289.
Чубата М.В. Законодавство у сфері державного будівництва доби Української революції 1917 - 1921 років в історико-правових дослідженнях [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Чубата Марина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
290.
Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Факультет фізичної культури [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
291.
Збірник наукових праць [Книга] : за результатами IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів "Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України" : (27 берез. 2015 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: О.П. Канівець, Л.Г. Новаш]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – 239 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-649-034-0
292.
Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [Журнал] : наукове видання / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
293.
Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості [Журнал]. – Одеса, 2012-
294.
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Економіка [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Харків : ХНПУ
  вип. 15. – 2015. – 231 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
295.
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Черкаси
  вип. 39, ч. 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
296.
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: "Економічні науки" [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Черкаси
  вип. 38, ч. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
297.
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. (УкрІНТЕІ). – Київ, 2003-
298.
Зв"язок [Журнал] = Связь = Communication : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 1995-. – ISSN 2412-9070
299.
Зв"язок [Журнал] = Связь = Communication : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 1995-. – ISSN 2412-9070
300.
Зв"язок [Журнал] = Связь = Communication : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 1995-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex