Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Военно-исторический архив [Журнал] : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
277.
Военно-исторический журнал [Журнал] / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
278.
Волинь філологічна: текст і контекст [Журнал] : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
279.
Волинь філологічна: текст і контекст [Журнал] : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
280.
Волинь філологічна: текст і контекст [Журнал] : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
281.
Володимир Павлович Горбулін [Книга] / Нац. акад. наук України ; [ред. З.А. Болкотун]. – Київ : Академперіодика, 2013. – 124, [3] с., [8] арк. іл., [1] арк. портр. – Сер. засн. в 1968 р. - Ст. укр., рос. – Бібліогр.: с. 18-41. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-231-8
282.
Вопросы атомной науки и техники [Журнал] = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
283.
Вопросы культурологии [Журнал] : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2004-. – ISSN 2073-9702
284.
Вопросы литературы [Журнал] : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 1957-. – ISSN 0042-8795
285.
Вопросы психологии экстремальных ситуаций [Журнал] : научно-практический журнал. – Москва : Деловая Пресса, 2005-
286.
Вопросы филологии [Журнал] : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 1999-. – ISSN 1562-1391
287.
Восток. Афро-азиатские общества: история и современность [Журнал] / Росс. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
288.
Ткаченко В.С. Вплив внутрішньошарових неоднорідностей у розподілі магнітних параметрів на процеси розповсюдження спінових хвиль у магнонних кристалах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.11 / Ткаченко Віра Сергіївна ; Нац. акад. наук України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О. Галкіна. – Донецьк, 2013
289.
Семенов І.Л. Вплив зіткнень на екранування макрочастинок в слабкоіонізованій плазмі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Семенов Ігор Львович ; Нац. акад. наук України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2013
290.
Козій Н.І. Вплив лісів Українських Карпат на формування схилового стоку води [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.03 / Козій Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки, Держ. вищ. навч. закл. Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2013
291.
Баляр В.Б. Вплив спотворень в трактах цифрового телевізійного мовлення на технічну якість їх функціонування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Баляр Володимир Богданович ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О. С. Попова. – Одеса, 2013
292.
Шульган Р.Б. Врахування екологічного стану територій при грошовій оцінці земель сільськогосподарського призначення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Шульган Роман Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013
293.
Липець Л.В. Врегулювання шлюбних та подібних відносин законом і договором [Книга] : монографія / Л.В. Липець. – Київ : Пріоритети, 2013. – 187, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 168-188. – ISBN 978-966-8809-94-1
294.
Всесвітня література в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса", РА "Освіта України". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
295.
Всесвітня література в школах України [Журнал] : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
296.
Всесвітня література в школах України [Журнал] : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
297.
Всесвітня література та культура в навчальних закладах України [Журнал] : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
298.
Костюк В.С. Гадяч - Гетьманська столиця та незагоєні рани України [Книга] / Володимир Костюк ; [худож. оформл. К. Сачек]. – Київ : КВІЦ, 2013. – 149, [1] с. : іл., портр. – На тит. арк., в кінці кн. зазнач. також: Кн. 3-тя. – Бібліогр.: с. 138-141. – ISBN 978-966-2003-95-6
299.
Костюк В.С. Гадяч у старовинній листівці [Книга] / Володимир Костюк. – Київ : КВІЦ, 2007. – 95, [1] с. : іл., фотогр. – Бібліогр.: с. 94. – ISBN 978-966-2003-01-7
300.
Костюк В.С. Гадяч. Краєзнавчі розвідки [Книга] / Володимир Костюк. – Київ : КВІЦ, 2010. – 95, [1] с. : іл. – На тит. арк. також зазнач.: (Кн. 2-га). – Бібліогр.: с. 41-45. – ISBN 978-966-2003-49-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex