Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
277.
Звезда [Журнал] : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
278.
Саркісова Т.Б. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.06 / Саркісова Тамара Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
279.
Землевпорядний вісник [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
280.
Митропольский Ю.А. Избранные труды [Книга] : в 2-х т. / Ю.А. Митропольский ; [редкол. : А.М. Самойленко, А.А. Мартынюк, Г.П. Буцан и др.] ; НАН Украины, Ин-т математики. – Киев : Наукова думка, 2012. – 501, [3] с. : ил. – ISBN 978-966-00-1138-0
281.
Инновации в образовании [Журнал] / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2000-. – ISSN 1609-4646
282.
Иностранная литература [Журнал] : литературно-художественный журнал. – Москва, 1891-. – ISSN 0130-6545
283.
Информатика и образование [Журнал] : научно-методический журнал / Росс. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 1986-. – ISSN 0234-0453
284.
Искусство кино [Журнал] / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 1931-. – ISSN 0130-6405
285.
Исторический журнал [Журнал] = History illustrated : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва : Nota Bene, 2004-. – ISSN 1812-867Х
286.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
287.
История науки и техники [Журнал] : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
288.
Ковалевська О.О. Іван Мазепа [Книга]. – Київ : Дельта, 2009. – 52 с. : іл. – Бібліогр.: с. 50-51. – ISBN 978-966-8797-09-4
289.
Іван Мазепа [Брошура] / [Всеукраїнська громадська організація "Не будь байдужим!" ; над книгою працювали : текст : К. Поправка, А. Левкова, О. Левкова ; худ. оформлення : І. Кучеренко, Є. Васильєва]. – [Б. м.] : [б. в.], 2008. – 32 с. : іл. – Бібліогр.: с. 31
290.
Сандурський І.М. Іван Франко про психологію творчості [Книга] / Ігор Сандурський ; [за ред. Миколи Петренка ; передм. Б. Гориня]. – Львів : Сполом, 2011. – 272 с., [1] с. : портр. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-665-603-5
291.
Павленко О.Е. Ігрова концепція культури: український контекст [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Павленко Олег Едуардович ; М-во освіти і наук, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
292.
Горобчук Б.Д. Індустрія культури в сучасних суспільних трансформаціях [Дисертація] : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Горобчук Богдан Дмитрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
293.
Гармашова О.П. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності національної економіки [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.00.01 / Гармашова Олена Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
294.
Чорний А.В. Інноваційне управління інтелектуальними ресурсами соціально-економічних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Чорний Анатолій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Бердянський ун-т менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2012
295.
Фрасинюк А.М. Інноваційний фактор транснаціоналізації банківського бізнесу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фрасинюк Андрій Миколайович ; КНУТШ. – Київ, 2011
296.
Виговський О.І. Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Виговський Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
297.
Виговський О.І. Інститут цінних паперів у міжнародному приватному праві [Книга] : монографія / О.І. Виговський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 447, [1] с. – Додатки: с. 432-447. – Бібліогр.: с. 375-431 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-482-3
298.
Морозова О.І. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень в системах індивідуального навчання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Морозова Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2012
299.
Кузьма К.Т. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при управлінні навчальним процесом у вищих закладах освіти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кузьма Катерина Теодозіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012
300.
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex