Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
277.
Варга Я. Динаміка міграції та акумуляції плюмбуму в бріофітних угрупованнях безхребетних (INVERTEBRATA) національного парку "Бюкк" (Угорська Республіка) [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.16 / Варга Янош ; КНУТШ. – Київ, 2011
278.
Симоновський В.І. Динаміка роторних машин [Книга] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.040202 "Механіка" денної форми навчання / В.І. Симоновський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 118, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 118
279.
Директор школи, ліцею, гімназії [Журнал] : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних, психологічних та філософських наук / М-во освіти і науки України ; Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун. ім. М.П. Драгоманова [та ін.] ; голов. та наук. ред. О. Виговська ; ред. рада: В. Кремень, В. Андрущенко, І. Барматова [та ін.]. – Київ : Центр ССР ім. Миколи Пирогова, 1999-
280.
Директор школи, ліцею, гімназії [Журнал] : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних, психологічних та філософських наук / М-во освіти і науки України ; Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун. ім. М.П. Драгоманова [та ін.] ; голов. та наук. ред. О. Виговська ; ред. рада: В. Кремень, В. Андрущенко, І. Барматова [та ін.]. – Київ : Центр ССР ім. Миколи Пирогова, 1999-
281.
Асанов М.О. Дискретная математика: графы, матроиды, алгоритмы [Книга] : учебное пособие / М.О. Асанов, В.А. Баранский, В.В. Расин. – Изд 2-е, испр. и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2010. – 368 с. : ил. – Библиогр.: с. 351-353. – (Серия " Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-1068-2
282.
Антонов В.М. Дистанційне навчання [Книга] : логіка, технології, перспективи : [кіберакмеологічний підхід] / В.М. Антонов. – Київ ; Херсон : Штрих, 2011. – 160 с. : табл. – ISBN 978-966-439-379-6
283.
Дюкарев Ю.М. Диференціальні й інтегральні рівняння та варіаційне числення [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.М. Дюкарев, О.Г. Літвінова ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 122, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 123. – ISBN 978-966-623-675-6
284.
Головатий Ю.Д. Диференціальні рівняння [Книга] : навчальний посібник [для студентів математичних факультетів університетів] / Ю.Д. Головатий, В.М. Кирилич, С.П. Лавренюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 468, [2] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 460-463. – Бібліогр.: с. 457-459. – ISBN 978-966-613-859-3
285.
Марон И.А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах. Функции одной переменной [Книга] : учебное пособие для студ. вузов / И.А. Марон. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 400 с. : илл., табл. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" ; Классическая учебная литература по математике). – ISBN 978-5-8114-0849-8
286.
Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное исчисление в примерах и задачах [Книга] : учеб. пособие / [А.Б. Васильева и др.] ; [обл. А.Ю. Лапшин]. – Изд. 3-е, испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2010. – 429, [3] с. : илл. – Библиогр.: с. 428-429. – (Серия " Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0988-4
287.
Ле Клезіо Дієго і Фріда [Книга] / Жан-Марі Ле Клезіо ; [пер. В.М. Верховеня]. – Харків : Фоліо, 2011. – 215, [5] с. – Сер. засн. 2010 р. – (Карта свiту). – ISBN 978-966-03-5136-3
288.
Стриковичь Доба равнодушних [Книга] / Jован Н. Стриковичь ; уред. J. Браjковичь. – Подгорица : Унирекс, 1996. – 274 с. – (Библиотека Изабрана дjела). – ISBN 86-427-0490-X
289.
Хоткевич Г.М. Довбуш [Книга] : [повість] / Гнат Хоткевич. – Харків : Фоліо, 2010. – 373, [5] с. – Сер. засн. у 2006 р. – (Iсторiя України в романах). – ISBN 978-966-03-4983-4
290.
Довідник кадровика [Журнал] = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
291.
Довідник кадровика [Журнал] = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
292.
"Дождови" од Матеjа Матевски во контекст на македонската модерна [Книга] : свечен собир по повод 50-годишнината од обjавуваньето на поетската збирка "Дождови" од Матеjа Матевски, одржан на 6 декември 2006 година / Македонска акад. на наук. и уметностите ; [уред.: Милан Гурчинов]. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2009. – 50, [2] с. – (Свечени собири ; св. 54)
293.
Манн Т. Доктор Фаустус [Книга] : життя нім. комп. Адріана Леверкюна в розповіді його приятеля / Томас Манн ; пер. з нім. Євгена Поповича ; [передм. та прим. Д.С. Наливайка] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2011. – 573, [3] с., [1] арк. портр. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бiбліотека свiтової лiтератури / редкол.:... Д. Наливайко (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-03-5011-3
294.
Дом Индекс. Участки. Дома. Квартиры [Журнал]. – Киев. – ISSN 1991-8348
295.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
296.
Савинська І.В. Досвід особистості як предмет філософської антропології (на матеріалі сучасного томізму) [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.04 / Савинська І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
297.
Мохаммад Абделхаді ( Алхаж Мох"д ) Алхіхі Дослідження метрик маршрутизаторів глобальних мереж передачі даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Мохаммад Абделхаді ( Алхаж Мох"д ) Алхіхі ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
298.
Костріков С.В. Дослідження самоорганізації флювіального рельєфу на засадах синергетичної парадигми сучасного природознавства [Книга] / С.В. Костріков, І.Г. Черваньов ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 142, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 134-142. – ISBN 978-966-623-688-8
299.
Старокожева М.С. Достеменність людського буття: трансцендентальна можливість Н. Аббаньяно та секуляризація і віра Дж. Ваттімо [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Старокожева М.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
300.
Древняя Русь. Вопросы медиевистики [Журнал] / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2000-. – ISSN 2071-9574
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex