Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Всесвіт [Журнал] = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
277.
Голованов С.О. Всесвітня історія [Книга] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / С.О. Голованов. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2012. – 295, [1] с. – Бібліогр.: с. 292-295 та в кінці лекцій. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-53-9
278.
Всесвітня література в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
279.
Всесвітня література та культура в навчальних закладах України [Журнал] : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
280.
Всесвітня література та культура в навчальних закладах України [Журнал] : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
281.
Высшая школа 21 века [Журнал] : альманах / ООО "ЮниВестМедиа". – Москва, 2003-
282.
Высшее образование в России [Журнал] : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 1992-. – ISSN 0869-3617
283.
Высшее образование в России [Журнал] : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 1992-. – ISSN 0869-3617
284.
Высшее образование сегодня [Журнал] = Higher education today : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва : Логос, 2000-. – ISSN 1726-667Х
285.
Гольцов А.Г. Геополітика та політична географія [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / А.Г. Гольцов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 408-415. – ISBN 978-611-01-0340-4
286.
Долинська Л.В. Геронтопсихологія [Книга] : Практикум. Хрестоматія : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Долинська Л.В., Співак Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Каравела, 2012. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-239. – ISBN 978-966-2229-26-4
287.
Гетьман [Журнал] : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
288.
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія [Журнал] = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000-
289.
Зінченко О. Година папуги. Українські сторінки Катині [Книга] / Олександр Зінченко. – [Вид. друге]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 397, [3] с. : іл. – Список іл.: с. 394-397. – (Бібліотека історичної правди). – ISBN 978-966-378-213-3
290.
Грибоедов А. Горе от ума [Книга] / А. Грибоедов ; [послесл. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 231 с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. - В кн. также : Недоросль/ Д. Фонвизин. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5840-9
291.
Малик В.К. Горить свіча [Книга] : роман / Володимир Малик ; [худож.-оформл. Г.В. Кісель]. – Харків : Фоліо, 2012. – 442, [4] с. – Сер. засн. у 2010 г. - На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури). – ISBN 978-966-03-5891-1
292.
Господарське законодавство України [Книга] : збірник офіційних текстів законів cтаном на 3 вересня 2012р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 682, [2] с. – ISBN 978-617-673-042-2
293.
Несинова С.В. Господарське право України [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [С.В.Несинова, В.С. Воронко, Т.С. Чебикіна] ; за заг. ред. С.В. Несинової ; Дніпропетр. ун-т економіки та права ім. А. Нобеля. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 563, [2] с. – Авт. на тит арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 559-564. – ISBN 978-611-01-0274-2
294.
Грані [Журнал] : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 1998-. – ISSN 2077-1800
295.
Грані [Журнал] : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 1998-. – ISSN 2077-1800
296.
Петухов Ю.Д. Громовержец. Битва Титанов [Книга] : роман / Юрий Петухов. – Москва : Метагалактика, 2004. – 431, [1] с. : ил. – Авт. указан на обл. - Журн. "История", 6. – (Good as Gold). – ISBN 5-85141-063-9
297.
Вовчак О.Д. Гроші та кредит [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Д. Вовчак, І.Є. Бучко, З.Р. Костак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вищий навч. заклад Укоопспілки ; Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 423, [3] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0319-0
298.
Коваленко Д.І. Гроші та кредит [Книга] : теорія і практика : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] / Д.І. Коваленко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 4-те вид., випр. і допов. – Київ : Каравела, 2012. – 360 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 257-359 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2229-29-5
299.
Гуманітарні науки [Журнал] : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
300.
Лаоцзы Дао-Дэ-цзин, или Трактат о пути и Морали [Книга] / Лаоцзы ; [пер. с древнекит. Л.И. Кондрашовой]. – Москва : РИПОЛ классик, 2005. – 222, [2] с. : ил. – Сер. осн. в 2001 г. – Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце предисл. – (Симфония разума). – ISBN 5-7905-1849-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex