Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Прилепин З. Грех [Книга] : роман в рассказах / Захар Прилепин. – Москва : Вагриус, 2008. – 256с. – ISBN 978-5-9697-0549-4
277.
Варламов А.Н. Григорий Распутин-Новый [Книга] / Алексей Варламов. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 864с., [ 16 ] л. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1302 (1102)). – ISBN 978-5-235-03098-5
В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие
278.
Матвійчук А.В. Громадські організації як чинник становлення громадянського суспільства [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.02 - політичні інститути та процеси / Матвійчук А.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
279.
Сироїд І.В. Громадсько-політична діяльність Олеся Гончара [Автореферат] : Атореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Сироїд І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
280.
Немчанінова Т.М. Групи з обмеженнями на комутант [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06. - Алгебра і теорія чисел / Немчанінова Тетяна Миколаївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008
281.
Завітневич Н.Г. Гуманітарний чинник в українсько-польських міждержавних відносинах [Дисертація] : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Завітневич Н.Г. ; КНУТШ ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2008
282.
Д.В. Вєдєнєєв [Брошура] : бібліографічний покажчик праць. – Київ, 2007. – 20с.
283.
Шайтанов И.О. Дело вкуса [Книга] : книга о современной поэзии / Игорь Шайтанов. – Москва : Время, 2007. – 656 с. – (Диалог). – ISBN 978-5-9691-0242-2
284.
Сологуб О.П. Делопроизводство: составление, редактирование и обработка документов [Книга] : учебное пособие / О.П. Сологуб. – 3-е изд., стереотипное. – Москва : Омега- Л, 2008. – 207с. – (Библиотека высшей школы). – ISBN 978-5-370-00625-8
285.
Медков В.М. Демография [Книга] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 020300 "Социология" / В.М. Медков. – 2-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2008. – 688 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-16-002084-6
Отражены основные разделы курса демографии: предмет этой науки и ее место среди других дисциплин, взаимосвязь с социологической наукой, источники данных о населении, показатели динамики и структуры населения
286.
Александрова Л.А. Деревянное зодчество Руси [Книга] : [для сред. школьного возраста] / Лариса Александрова ; рисунки автора. – Москва : Белый город, 2004. – 48 с. : ил. – (История России). – ISBN 57793-0711-3
287.
Держава та регіони. Економіка та підприємництво [Журнал] : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2009
288.
Держава та регіони. Державне управління [Журнал] : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2009
289.
Держава та регіони. Гуманітарні науки [Журнал] : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2008. – резюме рос., англ. та укр. мовами
290.
Горін Н.В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Книга] : навчальний посібник / Н.В. Горін. – Київ : Знання, 2008. – 336с. – ISBN 978-966-346-589-0
291.
Василенко А.В. Державне регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші,фінанси і кредит / Василенко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
292.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] = Государственный информационный бюллетень о приватизации / Фонд державного майна України. – Київ, 1992-
293.
Абу Алруб Емад Мустафа Джихад як складова релігійних концептів війни і миру в ісламі [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Абу Алруб Емад Мустафа ; КНУТШ. – Київ, 2008
294.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
295.
Пирога С.А. Динаміка гратки, дефекти, фазові рівноваги трансляційно-регулярних шаруватих систем [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора фіз.-мат. наук. Спец. 04.07. - фізика твердого тіла / Пирога С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008
296.
Шека Д.Д. Динаміка двовимірних магнітних солітонів [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора фіз. - мат. наук. Спец. 01.04.02 - теоретична фізика / Шека Д.Д. ; НАНУ. Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2008
297.
Сагайдак О.П. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи [Книга] : навчальний посібник / О.П. Сагайдак, П.Д. Сардачук. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 296с. – ISBN 978-966-346-406-0
.Всебічно розкрито місце і рольдипломатичного представництва в реалізації зовнішньополітичного курсу незалежної України
298.
Директор школи, ліцею, гімназії [Журнал] : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
299.
Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса. Проблемы речевого воздействия [Книга] : учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направлению 540300 - филологическое образование / В.Е. Чернявская. – Москва : Флинта ; Наука, 2006. – 136с. – ISBN 5-89349-987-5
300.
Лаврісюк Ю.А. Дискурс неореалістичної прози Олекси Слісаренка (жанрово-стильові модифікації) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Лаврісюк Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex