Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених [Журнал] : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 1999-
252.
Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених [Журнал] : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 1999-
253.
Сірка Й. Актуально-2 [Книга] : політика, мова, демократія : [ публіцистика ] / Йосиф Сірка ; [ передм. М. Мушинки ; ред. О. Козоріз ]. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 120с. – ISBN 966-8764-57-9
254.
Сірка Й. Актуально-3 [Книга] : політика, мова, демократія : [ публіцистика ] / Йосиф Сірка ; [ ред. Р. Козоріз ]. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2009. – 116с. – ISBN 978-966-8764-87-5
255.
Сірка Й. Актуально! [Книга] : політика, мова, демократія : [ публіцистика ] / Йосиф Сірка ; [ передм. О. Гаврош ; ред. О. Козоріз ]. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2007. – 180 с. – ISBN 966-8764-47-1
256.
Бірюков Д.С. Аналіз та оптимізація надійності складних систем з багатьма станами [Дисертація] : Дис. ... канд. техн. наук: 01.05.04 / Д.С. Бірюков ; КНУТШ. – Київ : [б. в.], 2009
257.
Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільіна, А.Г. Темченко, О.М. Брадул; В.П. Шило [ та ін. ]. – Київ : Кондор, 2007. – 240с. – ISBN 966-8251-87-3
258.
Внучко С.М. Аналітичні центри як суб"єкти процесу прийняття політичних рішень [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Внучко С. М.; КНУТШ. – Київ, 2009
259.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
260.
Антикризове управління підприємством [Книга] : навч. посіб. для студ. економ. спец. усіх форм навчання / З.Є. Шершньова, В.М. Багацький, Н.Д. Гетманцева, С.В. Оборська, Т.Є. Пєнкіна; З.Є. Шершньова, В.М. Багацький, Н.Д. Гетманцева, С.В. Оборська, Т.Є. Пєнкіна ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана ; [за ред. З.Є.Шершньоової]. – Київ : КНЕУ, 2007. – 680 с. – ISBN 966-574-931-5
261.
Рубінштейн Л.В. Антифашисти. [Книга] / Л.В. Рубінштейн. – К, 1937. – 107с.
262.
Асмус В.Ф. Античная философия [Книга] : учебн. пособ. / В.Ф. Асмус; [науч. ред. провел проф. И.С. Нарский]. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 543 с.
263.
Археология, этнография и антропология Евразии [Журнал] : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
264.
Балога С.І. Асимптотика розв"язків та інтегральні многовиди одного класу диференціальних рівнянь [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Балога С.І.; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2009
265.
Курочка В.П. Атлас микротекстур и структур пород девонского осадочного комплескса Припятского прогиба [Книга] / В.П. Курочка. – Минск : Наука и Техника, 1968. – 70с.
266.
Атлас руководящих форм ископаемых фаун СССР [Книга]. – Москва ; Ленинград : Госгеолиздат
267.
Павличко Д. Аутодафе [Книга] : [ вірші, пісні, поеми ] / Дмитри Павличко. – Київ : Основи, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-500-302-1
У пр. №1628545 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
268.
Гаврилова Т.А. Базы знаний интеллектуальных систем [Книга] : учебное поособие для студ. вузов, обуч. по направлениям "Прикладная математика и информатика" , "Информат. и вычислит. техника" и спец. "Прикладная математика" (по областям), "Прикладная математика и информатика" / Т.А. Гаврилова Т.А., Хорошевский. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 384с. – ISBN 5-272-00071-4
Базовый курс для студентов высших учебных заведений
269.
Старделов Г. Балканска естетика една друга естетика [Книга] / Георги Старделов ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2004. – 434 с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. [ 427 ]-430. – ISBN 9989-101-28-0
270.
Свербигуз В. Батурин [Книга] : до генези українського самодержавства / Володимир Свербигуз. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 88 с. – ISBN 978-966-518-458-4
271.
Бахмутський шлях [Журнал] : літературне та наукове історико-філологічне видання. – Луганськ, 1994-
272.
Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності [Книга] : підручник для студентів вищих навч. закладів / Є.П. Желібо, В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2009. – 280с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-59-8
273.
Безпідставні претензії Віктора Медведчука до видавців книги "Нарцис" [Брошура]. – Броди : Просвіта, 2003. – 51с. – (Нарцисіана в залі суду ; Випуск 7). – ISBN 966-7544-120-6
274.
Филонович В. Березневі дні Карпатської України [Книга] / Василь Филонович ; МОНУ ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2009. – 100 с. : іл. – ISBN 978-966-97080-0-7
275.
Рыленков Н.И. Березовый перелесок [Книга] / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1940. – 128с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex