Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Біоресурси і природокористування [Журнал] : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
227.
Біофізичний вісник [Журнал] = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
228.
Біофізичний вісник [Журнал] = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
229.
Біофізичний вісник [Журнал] = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
230.
Гаділія О.П. Біохімічні механізми дії похідних піролідин-2-карбонової кислоти на клітини слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки [Автореферат] : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / Гаділія Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
231.
Ближний Восток: война и политика [Книга] = Middle East: war and politics : [очерки] / под ред. Г.Г. Исаева и А.А. Сотниченко. – Москва : Издательский дом Марджани, 2010. – 276, [3] с. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч. – (Мусульманский мир = The muslim world series / редкол.: И.Л. Алексеев (отв. ред.) [и др.]). – ISBN 978-5-903715-27-5
232.
Лозко Г.С. Боги і народи етносоціальний вимір [Книга] : курс релігієзнавства / Галина Лозко. – Тернопіль : Мандрівець, 2015. – 620, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 618-620 та наприкінці частин. – ISBN 978-966-634-859-6
У пр. № 1696310 надпис: Вельмишановному професору Володимиру Івановичу Сергійчуку на добру згадку від Галини Лозко. 28.04.2015. Підпис. Миколаїв, ЧДУ
233.
Уткин А.И. Большая восьмерка [Книга] : цена вхождения / Анатолий Уткин. – Москва : Алгоритм, 2006. – 477, [3] с. – Библиогр. в примеч. : с. 458-478. – (Путин+7). – ISBN 5-9265-0271-3
234.
Ботанический журнал [Журнал] / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
235.
Ботанический журнал [Журнал] / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
236.
Бранта [Журнал] = Branta : сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции / Межведомственная Азово-Черномор. орнитолог. станция , Ин-т зоологии НАН Украины им. И.И. Шмальгаузена, Мелитоп. гос. пед. ун-т им. Б. Хмельницкого [и др.]. – Мелитополь. – ISSN 1994-1722
237.
Садикова В.В. Британсько-радянські відносини (1979-1991 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Садикова Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
238.
Ланьков А.Н. Быть корейцем... [Книга] / Ланьков А.Н. – Москва : АСТ ; Восток-Запад, 2006. – 542,[1] с. – ISBN 5-17-032481-2
239.
В мире растений [Журнал] / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
240.
В мире растений [Журнал] / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
241.
В мире растений [Журнал] / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
242.
Карасьов М.В. В пошуках українського героя [Книга] : літ.-крит. ст. / Михайло Карасьов. – Київ : Задруга, 2013. – 126, [2] с. – ISBN 978-966-432-133-1
Чергова книга прозаїка, поета, критика, історика та краєзнавця Михайла Карасьова. В ній зібрані літературно-критичні статті автора, котрі друкувалися в газетах та журналах України з 2011 по 2013 рік. Поряд з нарисами про великих письменників світу в книзі аналізуються твори відомих і менш відомих українських авторів. Червоною ниткою через книгу проходить думка про важливість появи в нашій літературі харизматичного, сильного духом героя, який би міг дати читачеві точку опри в цьому житті
243.
Ушенко В.О. Вектор - параметрична діагностика та диференціація проявів оптичної анізотропії біологічних полікристалічних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Ушенко Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
244.
Трандафілов В.М. Векторне керування асинхронними двигунами, інваріантне до варіацій активного опору ротора [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Трандафілов Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
245.
Сидор О.В. Венеційська бієнале як форма реалізації українських культурних стратегій (кінець XIX - початок XXI століття) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сидор Олег Вячеславович ; Нац. акад. мистецтв, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2015
246.
Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии [Журнал] = Herald of the Library Assembly of Eurasia : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 1993-
247.
Вестник древней истории [Журнал] = Journal of ancient history / Росс. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва : Наука, 1937-. – ISSN 0321-0391
248.
Вестник Министерства доходов и сборов Украины [Журнал] / ГП "СВЦ Міндоходів України". – Киев
249.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург
  вып. 1. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
250.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета
  вып. 1. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex