Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Історія релігій в Україні [Журнал] : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів : Логос. – ISBN 966-7379-92-11
227.
Історія релігій в Україні [Журнал] : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів : Логос. – ISBN 966-7379-92-11
228.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
229.
Катастрофи в надрах і географічні способи їх прогнозування [Книга] / Черней Е.І., Олійник Я.Б., Калько А.Д., Мельнійчук М.М. – Рівне : О. Зень, 2010. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 94-103. – ISBN 978-966-2096-98-9
230.
Кибернетика и системный анализ [Журнал] : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
231.
Тугай А.М. Київський центр вищих навчальних закладів [Книга] / А.М. Тугай, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Київ : Поліграфкомбінат Європейського університету, 2010. – 478, [1] с. : фотогр. – Імен. покажч.: с. 472-478. – Бібліогр.: с. 470-471. – ISBN 978-966-301-160-8
232.
Тютюнник Г. Кіносценарій за романом Григорія Тютюнника "Вир" [Книга] / Григір Тютюнник ; [підготовка тексту, передм. Неживий О.І.]. – Луганськ : Янтар, 2013. – 78, [2] с. – ISBN 978-966-678-466-0
233.
Шалагінов Б.Б. Класики і романтики [Книга] : штудії з історії нім. л-ри ХVIII - XIX cт. / Борис Шалагінов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 439, [1] с. : іл. – Покажч. імен: с. 432-439. – Бібліогр.: с. 423-431. – ISBN 978-966-518-632-8
234.
Класифікатор професій ДК 003 : 2005 (зміни та доповнення №3) [Книга] : вид. офіційне / Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики ; М-во праці та соц. політики України, Держ. установа НДІ соц.-трудових відносин М-ва праці та соц. політики України (м. Луганськ) ; [розробники: С. Мельник та ін.]. – Київ : Соцінформ, 2008. – 107, [1] с. : табл. – Текст укр., рос.
235.
Гашененко И.Н. Классические задачи динамики твердого тела [Книга] / И.Н. Гашененко, Г.В. Горр, А.М. Ковалев ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т прикладной математики и механики. – Киев : Наукова думка, 2012. – 401, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 367-396. – (Серия "Задачи и методы: математика, механика, кибернетика" / редкол.: Ковалев А.М. (отв. ред.) и [др.] ; т. 7). – ISBN 978-966-00-1307-0
236.
Компьютерная математика [Журнал] = Комп"ютерна математика : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев, 2000-
237.
Рассоха А.А. Компьютеры [Книга] : трактовые, нейронные, голографические и системы [Эта] kl = G kl ij [Эта] ij : научная монография / Рассоха Александр. – Симферополь : АРИАЛ, 2013. – 223, [1] с. : ил., табл. – Резюме рос., укр., англ. – Библиогр.: с. 218. – ISBN 978-617-648-183-6
238.
Петрецька Н.І. Конституційно-правовий статус окремих учасників навчально-виховного процесу в галузі вищої освіти України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Петрецька Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Київ, 2014
239.
Калько А.Д. Конструктивно-географічний аналіз мінерально-сировинної безпеки України [Книга] : монографія / Калько Андрій Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Рівне : Волинські обереги, 2011. – 327, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 308-327. – ISBN 978-966-416-255-2
240.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
241.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
242.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
243.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
244.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
245.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
246.
Криміналістичний вісник [Журнал] : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-4437
247.
Криміналістичний вісник [Журнал] : науково-практичний збірник. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-4437
248.
Кримінальний процес [Книга] = Criminal process : [підручник] / [Л.Д. Удалова та ін] ; за ред.: В.В. Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного ; Нац. акад. внутр. справ України. – Киев : Центр учбової літератури, 2013. – 543, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 527-529 та наприкінці глави. – ISBN 978-617-673-222-8
249.
Кристаллография [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
250.
Ландшафтный дизайн [Журнал] : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex