Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (78). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
227.
Держава та регіони. Серія: Державне управління [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (46). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
228.
Державне управління та місцеве самоврядування [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 1999-
229.
Ісаков М.Г. Державний контроль у сфері підприємницької діяльності: адміністративно-правові засади [Книга] : монографія / М.Г. Ісаєв. – Харків : НікаНова, 2014. – 398, [1] с. – Бібліогр.: с. 362-398 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-93-6
230.
Детектив. Фантастика [Журнал]. – Москва
231.
Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво [Журнал] : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2014
232.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
233.
Матвіюк Т.В. Дизайн, синтез та біологічна активність 1,3-дизаміщених піролідин-2,5-діонів як потенційних протитуберкульозних препаратів [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Матвіюк Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
234.
Коробчук П. Динозавр [Книга] : поезія / Павло Коробчук. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 167, [5] с. : іл. – Бібліогр. опис здійсн. за обкл. - На тит. арк. назва: Збірка поезій "Динозавр". – (Сучасна поезія). – ISBN 978-966-2151-97-8

235.
Кривий С.Л. Дискретна математика [Книга] : підруч. для студ. ВНЗ / С.Л. Кривий ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хмельн. нац. ун-т. – Чернівці ; Київ : Букрек, 2014. – 567, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 564-567. – Бібліогр.: с. 559-563. – ISBN 978-966-399-550-2
236.
Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов [Книга] : учеб пособие для студ. вузов, обучающихся по напр. подгот. дипломированных спец. "Информатика и вычислит. техника" / Ф.А. Новиков. – 3-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2009. – 383, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 370-383. – Библиогр.: с. 368-369. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-91180-759-7
237.
Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов [Книга] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов "Информатика и вычисл. техника" / Ф.А. Новиков. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2006. – 363, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 351-363. – Библиогр.: с. 349-350. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-741-5
238.
Галич В.М. Дискурс авторського редагування публіцистичного твору: творча лабораторія Олеся Гончара [Книга] : монографія / В.М. Галич, О.С. Куцевська ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 271, [3] с., [1] арк. епіграф : іл. – Бібліогр.: с. 245-269. – ISBN 978-966-617-335-8
Читачам бібліотеки Інституту журналістики з побажанням наукових успіхів. Нехай пристрасне слово Олеся Гончара надихає Вас на сподвижництво в ім"я України!
239.
Шуневич Б.І. Дистанційне навчання в системі вищої освіти Європи та Північної Америки [Книга] : монографія / Б.І. Шуневич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2005. – 365, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-594-700-1
240.
Лопушанська Г.П. Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики [Книга] : підручник / Г.П. Лопушанська, О.М. Бугрій, А.О. Лопушанський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : І.Е. Чижиков, 2012. – 361, [2] с. – Предм. покажч.: с. 358-361. - Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр.: с. 256-257. – (Серія "Університетська бібліотека" ; т. 2). – ISBN 978-966-2645-04-0
241.
Палій Л. Дні смутку [Книга] : старі і нові поезії / Ліда Палій ; [вступне сл.: В. Вовк]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 61, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-605-005-6
242.
Дніпро [Журнал] : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
243.
Довідник нотаріуса [Журнал] : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
244.
Доступ до інформації [Брошура] / USAID від американського народу ; Management Systems International ; Millenium Chalellenge Corporation ; [над посіб. працювали: Р. Головенко та ін. ; голов. ред. В. Сюмар]. – Київ : Інститут масової інформації, 2008. – 71, [1] с. – Бібліогр.: с. 67. – ISBN 978-966-8864-51-7
Друк цієї брошури став можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через агенство США з міжнародного розвитку (АМР США), Корпорацію Виклики Тисячоліття (МСС) та Менеджмент Сістемс Інтернешнл (МSI)
245.
Дуслык [Журнал] = Дружба / Всеукр. татарский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
246.
Дуслык [Журнал] = Дружба / Всеукр. татарский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
247.
Европейский журнал психоанализа [Журнал] = European journal of psychoanalysis : человекознание, философия, психоанализ / Украинская Ассоциация Психоанализа. – Киев : Международный Ин-т Глубинной Психологии. – ISSN 2306-8922
248.
Екологічна токсикологія [Книга] : підручник [для слухачів та студ. системи перепідгот. та підвищ. кваліфікації] / В.М. Шумейко, І.В. Глуховський, В.М. Овруцький, В.Я. Шевчук, О.В. [та ін.] Шумейко; Шумейко В.М. [та ін.]. – Київ : Столиця, 1998. – 204 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-203. – ISBN 966-95142-8-2
249.
Екологічне право [Книга] : підручник / [Гетьман А.П. та ін.] ; за ред. А.П. Гетьмана ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 431, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 425. - Покажч.: с. 418-424. – Бібліогр.: с. 412-417. – ISBN 978-966-458-486-6
250.
Бондар О.І. Екологія гідроекосистем [Книга] : навч. посібник / О.І. Бондар, В.В. Коніщук ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., Ін-т агроекології і природокористування НААН України. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 314, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-314. – ISBN 978-966-2393-85-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex