Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
227.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
228.
Кримінальний процесуальний кодекс України. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань [Книга] / М-во юстиції України ; [відп. ред. О.Г. Пушенко ; спец. ред. О.О. Поворозник]. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 371, [1] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 305-330. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-547-0
229.
Бойко І.Й. Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) [Книга] : навч. посіб. / І.Й. Бойко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 406, [2] с. – Бібліогр.: с. 384-404, наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0004-9
230.
Трушківська Л.В. Кримінально-правова охорона особистих благ захисника чи представника особи у зв"язку з наданням ними правової допомоги (ст.ст. 398, 400 КК України) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Трушківська Леся Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
231.
Корнякова Т.В. Кримінологічні засади запобігання органами прокуратури злочинам проти довкілля [Книга] : монографія / Т.В. Корнякова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т вивч. проблем злочинності. – Київ : Ін Юре, 2011. – 407, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 382-406 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-455-0
232.
Кристаллография [Журнал] / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
233.
Культура и время [Журнал] : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
234.
Здіорук С.І. Культурна політика України: національна модель у європейському контексті [Книга] : аналіт. доповідь / [Здіорук С.І., Литвиненко О.М., Розумна О.П. ; за ред. С.І. Здіорука] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 57, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-181-3
235.
Курс адміністративного права України [Книга] : підручник / [Колпаков В.К. та ін.] ; Нац. акад. внутр. справ. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 869, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл.: 20 років ЮІ. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-548-7
236.
Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу [Книга] : навч. посібник / О.В. Кузьменко ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 206, [2] с. – Бібліогр.: с. 202-206 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-498-5
237.
Курс порівняльного трудового права [Книга] : підручник / [Іншин М.І. та ін.] ; за ред. А.Р. Мацюка. – Харків : НікаНова, 2012. – 979, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 931-968. – ISBN 978-966-2526-37-0
238.
Чир Н.В. Ландшафти басейну річки Вижівка: екологічний стан та оптимізація [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Чир Надія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013
239.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
240.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
241.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
242.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
243.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
244.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
245.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
246.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
247.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
248.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
249.
Лингвоконцептология: перспективные направления [Книга] : монография / [Левицкий А.Э. и др. ; под ред. А.Э. Левицкого и др.] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Гос. учрежд. "Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченко". – Луганск : ЛНУ им. Т. Шевченко, 2013. – 623, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 618-621. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-617-317-4
250.
Личные неимущественные права: проблемы теории и практики применения [Книга] : сб. ст. и иных материалов / [Бобрик В.И. и др.] ; под ред. Р.А. Стефанчука ; Нац. акад. правовых наук Украины, Хмельниц. ун-т упр. и права. – Киев : Юринком Интер, 2010. – 1034, [2] с. – Авт. указ. на с. 1030-1035. – Библиогр.: с. 995-1035 и в подстроч. примеч. – (Серия "Актуальные проблемы гражданского права"). – ISBN 978-966-667-433-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex