Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Высокомолекулярные соединения. Серия А и Серия Б [Журнал] : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0507-5475
227.
Высшая школа 21 века [Журнал] : альманах / ООО "ЮниВестМедиа". – Москва, 2003-
228.
Высшее образование в России [Журнал] : научно-педагогический журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 1992-. – ISSN 0869-3617
229.
Галузеві накази Генерального прокурора України [Книга] : збірник станом на 12 лютого 2013 року. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 263, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-611-01-0408-1
230.
Географічному факультету - 80 [Книга] / [Я.Б. Олійник та ін. ; за ред. Я.Б. Олійника] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 127, [1] с., [10] арк. фотоіл. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-439-593-6
231.
Геоінформатика [Журнал] : науковий журнал / НАНУ. – Київ, 2002-. – ISSN 1684-2189
232.
Тонких О.Г. Георегіональні виміри міжнародної конкурентоспроможності України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Тонких Олексій Григорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
233.
Гетьман [Журнал] : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
234.
Алієва-Барановська Глобальний бізнес [Книга] : навч. посібник-довідник / В.М. Алієва-Барановська, І.І. Дахно. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 558, [1] с. : табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-611-01-0393-0
235.
Кушнір В.Г. Господарсько-побутова адаптація українців південно-західного степу і Нижнього Подунав"я (друга половина XIX - перша половина XX ст.) [Книга] / Кушнір В.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. археології та етнології України, Одес. від-ня Нац. спілки краєзнавців України. – Одеса : КП ОМД, 2012. – 191,[1] с., [10] арк. іл. : іл., фотогр. – Бібліогр.: с. 180-189 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-637-044-4
236.
Кушнір В.Г. Господарсько-побутова адаптація українців південно-західного степу і Нижнього Подунав"я (друга половина XIX - перша половина XX ст.) [Дисертація] : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Кушнір В"ячеслав Григорович ; М-во освіти і наук України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013
237.
Грані [Журнал] : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 1998-. – ISSN 2077-1800
238.
Грані [Журнал] : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 1998-. – ISSN 2077-1800
239.
Гуманізація навчально-виховного процесу [Журнал] : науково-методичний збірник. – Слов`янськ : ІЗМН-СДПІ. – ISBN 5-7763-4577-4
240.
Гуманізація навчально-виховного процесу [Журнал] : науково-методичний збірник. – Слов`янськ : ІЗМН-СДПІ. – ISBN 5-7763-4577-4
241.
Держава і право [Журнал] : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
242.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] / Фонд державного майна України. – Київ, 1992-
243.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] / Фонд державного майна України. – Київ, 1992-
244.
Директор школи, ліцею, гімназії [Журнал] : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-
245.
Матвієнко М.П. Дискретна математика. ХХІ століття [Книга] : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / М.П. Матвієнко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2013. – 347, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 342-344. – ISBN 978-966-2609-32-5
246.
Діловодство, яким воно має бути [Книга] : практ. посібник / [упоряд. Лівшиц Д.М.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 534, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-611-01-0427-2
247.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
248.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
249.
Діяльність прокуратури у сфері забезпечення реалізації трудових прав неповнолітніх [Книга] : навч.-практ. посібник / [І.Г. Кучеріна та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 127, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 98-110. – (Серія "Бібліотека прокурора"). – ISBN 978-617-673-172-6
250.
Довідник кадровика [Журнал] = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex