Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України [Книга] / Дудка І.О. [ та ін.] ; НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Арістей. – ISBN 978-966-02-4996-7
227.
Лебедєва О.А. Громадсько-політична діяльність Сергія Єфремова (1897-1929 рр.) [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Лебедєва О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
228.
Мусатов С.О. Гуманістичний потенціал педагогічної комунікації [Книга] : науково-методичний посібник для вчителів / Мусатов С.О., Зливков В.Л., Хомутиннікова Н.Н. ; Акад пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Гостюка ; [ за ред. С.О. Мусатова ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 96 с. – ISBN 978-966-644-105-1
229.
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії [Журнал] : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
230.
Горєлов М.І. Держава і цивілізація в історії України [Книга] / М.І. Горєлов, О.П. Моця, О.О. Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса, Ін-т археології. – Київ : Еко-Продакшн, 2009. – 880 с. – ISBN 978-966-1622-03-5
231.
Гриньова В.М. Державне регулювання економіки [Книга] : підручник / В.М. Гриньова, М.М. Новікова. – Київ : Знання, 2008. – 398с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-485-5
232.
Швайка Л.А. Державне регулювання економіки [Книга] : підручник / Л.А. Швайка. – Київ : Знання, 2008. – 462с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-379-7
233.
Шкварчук Л.О. Державне регулювання цін на продовольчому ринку [Книга] : монографія / Л.О. Шкварчук. – Львів : Простір-М, 2008. – 356 с. – ISBN 978-966-397-106-X
234.
Державне управління та місцеве самоврядування [Журнал] : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ : ДРІДУ ; НАДУ, 1999-
235.
Гуцаленко Л.В. Державний фінансовий контроль [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Гуцаленко, В.А. Дерій, М.М. Коцупатрий. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 424 с. – ISBN 978-966-364-877-4
236.
Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин [Книга] : монографія / Бошицький Ю.Л. [ та ін. ] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького ; Київ ун-т права НАН України. – Київ : Юридична думка, 2009. – 536с. – ISBN 978-966-8602-73-3
237.
Державотворчий процес в Україні 1991 - 2006 [Книга] / Н.П. Барановська, С.О. Біла, В.Д. Бондаренко, О.О. Бондарчук, В.Ф. Верстюк; Барановська Н.П. [ та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України ; [ відп. ред. В.А. Смолій ]. – Київ : Наукова думка, 2007. – 912 с. – ISBN 978-966-00-0711-06
238.
Стратулат Н.В. Дериваційні та семантичні неологізми в лексичній системі української мови (на матеріалі тлумачного словника української мови в 20-ти томах) [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Стратулат Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
239.
Заразовський М.М. Деформування і міцність шаруватих вуглепластиків при кімнатній та кріогенних температурах [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Заразовський М.М. ; Ін-т проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України. – Київ, 2009
240.
Дмитриев А.С. Динамический хаос [Книга] : новые носители информации для систем связи / А.С. Дмитриев, А.И. Панас. – Москва : Физматлит, 2002. – 252 с. – ISBN 5-94052-052-9
241.
Шпак А.П. Діагностика наносистем [Книга] : у двох частинах : навчальний посібник для студ. фіз. та інженерно-фіз. спец. вищ. закладів освіти / А.П. Шпак, Ю.А. Куницький, С.Ю. Смик ; НАН УКраїни, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; КНУТШ. – Київ : Академперіодика. – ISBN 966-8002-81-4(Ч.1)
242.
Ділова українська мова [Книга] : тестові завдання : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.В. Шевчук, О.Л. Доценко, В.Г. Дейнега, Л.О. Харченко, О.О. Кабиш, С.В. Глущак, О.В. Дияк, Г.О. Плохатнюк; С.В. Шевчук [ та ін. ] ; [ за ред. С.В. Шевчука ]. – Київ : А.С.К., 2004. – 216 с. – ISBN 966-539-449-5
243.
Достоевски Ф.М. Дневникот на писателот [Книга] = Дневник писателя / Ф. М. Достоевски ; [ прев. од рус. jaз.: П. Попов ]. – Скопjе : Табернакул. – ISBN 9989-647-44-5
244.
Достоевски Ф.М. Дневникот на писателот [Книга] = Дневник писателя / Ф. М. Достоевски ; [ прев. од рус. jaз. Павел Попов ]. – Скопjе : Табернакул. – ISBN 9989-647-45-3
245.
Достоевски Ф.М. Дневникот на писателот [Книга] = Дневник писателя / Ф. М. Достоевски ; [ прев. од рус. jaз. Павел Попов ]. – Скопjе : Табернакул. – ISBN 9989-647-46-1
246.
Ющенко В. До нації. Вибрані промови [Книга] / Віктор Ющенко. – Київ : НІСД, 2010. – 464с. – ISBN 978-966-554-100-4
247.
Кушнаренко Н.Н. Документоведение [Книга] : учебник для студ. вузов культуры / Н.Н. Кушнаренко. – 8-е изд., стер. – Киев : Знання, 2008. – 459 с. – Библиогр.: с. 457-459. – (Высшее образование XXI века). – ISBN 978-966-346-512-8
8-е изд., стереотип. Структура и содержание учебника соответствует программе курса для вузов. Весь комплекс теоретических, методических и организационно-практических проблем рассмотрен как единое целое. Раскрыты принципы классификации документов, дру
248.
Бездрабко В.В. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток [Книга] / Валентина Беездрабко ; КНУТШ. – Київ : Четверта хвиля, 2009. – 720с. – ISBN 978-966-529-204-3
249.
Домашний ПК [Журнал] : все о компьютерах / ООО "Издательский Дом ITC". – Київ, 1999-
250.
Бартіш М.Я. Дослідження операцій [Книга] / М.Я. Бартіш, І.М. Дудзяний ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-676-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex