Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
227.
Пустовіт Ж.М. Актуальні проблеми прав і свобод людини і громадянина в Україні [Книга] : навчальний посібник / Ж.М. Пустовіт ; МОНУ. – Київ : КНТ, 2009. – 232с. – ISBN 978-966-373-529-0
228.
Тромпчиньски В. Албаниja и Македониjа [Книга] : земjа и луге / Влогимjеж Тромпчиньски ; ред. К. Тодороска ; прев. Н. Jордановски. – Скопjе : МЕНОРА, 2005. – 200, [ 3 ] с. – Библиогр.: с.194-195. – ISBN 9989-170-04-5
229.
Куjунджиски Ж. Америка [Книга] / Жарко Куjунджиски. – Скопjе : Антолог, 2006. – 207 с. – ISBN 9989-2187-7-3
230.
Шилін С.В. Амінокислотні та пептидні похідні кумаринів [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 02.00.10 / Шилін С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
231.
Шейкіна Н.В. Амплітудно-частоні залежності дії комбінованих магнітних полів на гравітропичну реакцію та випромінювання рослин [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Шейкіна Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
232.
Сидоренко Г.Г. Аналіз механізмів формування біоелектричної активності кори головного мозку та гіпокампа щурів за умов довготривалого стресу [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Сидоренко Г.Г.; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. – Дніпропетровськ, 2009
233.
Кобилінська Н.Г. Аналіз функціонального шару органокремнеземів із закріпленими кислотними та основними групами методом кондуктометрії [Дисертація] : дис. ...канд. хім. наук. Спец. 02.00.02 - аналітична хімія / Кобилінська Н.Г.; КНУТШ. – Київ, 2009
234.
Пустова С.В. Аналітичні та статистичні моделі оцінювання показників ефективності функціонування CALL- центрів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Пустова С.В.; НАНУ, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2009
235.
Англійська мова [Книга] : 4 курс : підручник для студ. ВНЗ України / М.О. Возна [та ін.] ; за заг. ред. В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 440 с. – ISBN 978-966-382-162-7
236.
Чуркіна О.В. Англійська мова [Книга] : навчальний посібник для студ. економічних і юридичних фак-тів / О.В. Чуркіна ; МОНУ ; КНЕУ. – у 2-х частинах. – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-574-891-2
237.
Чуркіна О.В. Англійська мова [Книга] : навчальний посібник для студ. економічних і юридичних фак-тів / О.В. Чуркіна ; МОНУ ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – у 2-х частинах. – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-574-878-5
238.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
239.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
240.
Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження [Книга] = Memoirs. Letters. Studies. – Львів. – ISBN 978-966-613-576-9(Т.4)
241.
Антологиjа "Гласот на поетите" [Книга] = Antologhii "Boatsea-a poetslor" : од манифестациjата "Денови на ароманската култура". – Скопjе : Друштво на писатели и уметници Власи од Македониjа, 2007. – 151 с. – ISBN 978-9989-9554-5-7
242.
Юрій Ф М. Антропологія [Книга] : навчальний посібник / М.Ф. Юрій. – Київ : Дакор, 2008. – 424с. – ISBN 978-966-8379-38-3
243.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
244.
Арбат [Електронний ресурс] : аудиоэкскурсия : длина маршр. 3,5 км, продолжит. 1,5 часа. – Москва : 1С-Паблишинг, 2006. – 1 CD. – Системн. требования : MS Windows, Pentium II, 333 MГц, Ram 128 Mb,SVGA, 800x600, CD-ROM, звуковая карта, колонки. - Загл. с этикетки диска. – (1С: Аудиокниги). – ISBN 5-9677-0300-4
Ядро аудиоэкскурсии - продуманный маршрут на 3D-схеме.
Перейдя в очередную точку маршрута, вы включаете на плеере трек с соответствующим номером.
- Арбатская площадь
- Ресторан "Прага"
- Большой Афанасьевский переулок
- Угол Староконюшенного
- "Несчастливый" дом 14
- Дом Герцена
- Перед театром Вахтангова
- "Московский двори к"
- Дом Мельникова в Кривоарбатском
- Памятник Окуджаве
- Отцы и дети Арбата
- Смоленская площадь
245.
Вовк П.С. Артикуляція Тараса Шевченка [Книга] : розширений текст доповіді на Всеукраїнській Шевченківській науковій конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка 12 березня 2008 р. / Поліна Вовк. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 52с.
246.
Арт-Студия [Електронний ресурс] : мультимедиапродукт. – Москва : New Media Generation, 1997. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98 и выше, Pentium II 300 МГц, видеокарта с объемом памяти 8Мб, граф. плата high color и выше, CD-ROMб, 16-битная звук. карта.- Загл. с этикетки диска
247.
Архитектурата на почвата на Македониjа [Книга] : прилози истражуваньето на историjата на културата на почвата на Македониjа. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2000. – 237 c. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониjа" ; книга 9)
248.
Архитектурата на почвата на Македониjа [Книга] : прилози истражуваньето на историjата на културата на почвата на Македониjа. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2000. – 181 c. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониjа" ; книга 10)
249.
Зубкова Н.М. Архів і бібліотека видатного діяча українського просвітництва Б.Д. Грінченка [Книга] : (з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) / Н.М. Зубкова ; НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2008. – 177 с. – 90-річчю академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського присвячується. – ISBN 978-966-02-4886-1
250.
Архівні фонди установ Національної Академії наук України [Книга] : путівник / НАНУ, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [авт.-упоряд.: Л.М. Яременко, О.В. Березовська, О.В. Січова, Л.С. Воловник, Л.С. Герасименко та ін. ; редкол.: О.С. Онишенко (відп. ред) та ін.]. – Київ : НБУВ, 2008. – 448 с. – ISBN 978-966-02-4772-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex