Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Z archiwum oddzialu Instytutu Pamieci Narodowej w Poznaniu [Книга] : studia nad zasobem / red. Rafal Koscianski, Rafal Leskiewicz ; Instytut pamieci narodowej. – Warszawa ; Poznan : IPN, 2008. – 264 s. – (Studia i materialy ; Tom 13). – ISBN 978-83-60464-71-7
227.
Kabatc E. Za duzo slonca [Книга] / Eugeniusz Kabatc. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1959. – 168 s.
228.
Jakubowski J.Z. Zapomniane ogniwo [Книга] : sstudium o Adolfie Dygasinskim / Jan Z. Jakubowski. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1967. – 203s.
229.
Kabatc E. Zolwie [Книга] : powiesc / Eugeniusz Kabatc. – 2-e wyd. – Warszawa : Iskry, 1966. – 258 s.
230.
Вьель Т. Абсолютное совершенство преступления [Книга] = L"absolue perfection du crime : роман / Танги Вьель ; [ пер. с французского Е. Маричев ]. – Київ : Елисейские Поля, 2006. – 192с. – (Современная французская проза). – ISBN 966-96654-9-3
231.
Авіаконструктор К.О. Калінін [Книга] : матеріали наук. читань з циклу "Видатні конструктори України". – Київ : НТУУ КПІ, 2007. – 92 с. : фот. – ISBN 996-96213-8-0
232.
Агора [Журнал] : науково-публіцистичне видання. – Київ : Стилос
233.
Гаєцька-Колотило Аграрне право України [Книга] : навчальний посібник / Я.З. Гаєцька-Колотило, Н.В. Ільків. – Київ : Істина, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-8909-25-2
234.
Фіолевський Д.П. Адвокатура [Книга] : підручник / Д.П. Фіолевський ; МОНУ. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Київ : Алерта, 2008. – 432 с. – ISBN 978-966-2183-04-7
235.
Ведєрніков Ю.А. Адміністративне право України [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.А. Ведєрніков, В.К. Шкарупа ; МОНУ ; Мін-во внутрішніх справ України, Юридична академія. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 336 с. – ISBN 966-364-087-1
236.
Адміністративне право України [Книга] : академічний курс : у 2-х томах : підручник / В.Б. Авер"янов, Андрійко, Ю.П. Битяк, І.П. Голосніченко, Р.А. Калюжний, С.В. Ківалов, Є.Б. [ та ін. ] Кубко; Авер"янов В.Б. [ та ін. ] ; НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; за ред. В.А. Авер"янова. – Київ : Юридична думка. – ISBN 978-966-8602-52-8
237.
Академический Летописец [Журнал] : студенческий журнал Киевской Духовной Академии и Семинарии Украинской Православной Церкви / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев
238.
Академік І.М. Ліфшиць [Книга] : матеріали наук. читань з циклу "Видатні конструктори України". – Київ : НТУУ КПІ, 2007. – 76 с. : фот. – ISBN 996-96213-8-0
239.
Академік І.М. Чиженко [Книга] : матеріали наук. читань з циклу "Видатні конструктори України". – Київ : НТУУ КПІ, 2007. – 134 с. : фот.
240.
Академічний огляд. Економіка та підприємництво [Журнал] = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
241.
Якиминська Л.В. Актуалізація селянських та козацьких архетипів у світоглядних уявленнях українців Степового Побужжя (друга половина 19 - початок 21ст.) [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.05 / Якиминська Л.В.; Одес. нац. політех. ун-т. – Одеса, 2009
242.
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених [Книга] : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / КНУТШ, Юрид. ф-т ; [ редкол. : І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : АВЕРС
243.
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених [Книга] : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / КНУТШ, Юрид. ф-т ; [ редкол. : І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : АВЕРС
244.
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених [Книга] : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / КНУТШ, Юрид. ф-т ; [редкол. : І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : АВЕРС
245.
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених [Книга] : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / КНУТШ, Юрид. ф-т ; [редкол. : І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : АВЕРС
246.
Актуальні проблеми міжнародних відносин [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, ІМВ, 1996-
247.
Актуальні проблеми міжнародних відносин [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, ІМВ, 1996-
248.
Актуальні проблеми міжнародних відносин [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, ІМВ, 1996-
249.
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки [Журнал] : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ : Фенікс, 2003-. – ISBN 978-966-651-760-2
250.
Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених [Журнал] : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 1999-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex