Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Кахилл Т. Дары евреев [Книга] : [ как племя, кочующее по пустыне, изменило образ мышления всего мира ] / Томас Кахилл. – Санкт-Петербург : Амфора, 2005. – 272 с. – (Колеса истории). – ISBN 5-94278-912-6
227.
Два града: Москва и Санкт-Петербург [Електронний ресурс] : в основу проекта две книги известного журн. М. Пыляева -"Старая Москва" ; "Старый Петербург". – Москва : ДиректМедиа Паблишинг, 2007. – 1 DVD. – системные требования : IBM PC 486 и выше, 16 МВ RAM, CD-ROM, SVGA, Windows 95/98/ME/NT/XP/2000.Новая верс. прогр. ЄлБи 4.- Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – ISBN 978-5-94865-174-3
В проектк "Два града" представлены столицы рос. гос-ва - Москва, Санкт-Петербург в период с 18 по 19 век. Читатели познакомятся с историей возведения многочисленных памятников, дворцов, музеев и простых домов. узнают, как строились ставшие любимыми улочки и проспекты...
... живопись, графика, старинные редкие гравюры и литография, экспозиции и картины ...

свыше 2600 страниц
около 500 иллюстраций
228.
Держава і право [Журнал] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
229.
Болдижар М. Державно-правові аспекти входження Закарпаття до складу Чехословаччини [Книга] : монографія / Михайло Болдижар. – Ужгород : [Б. в.], 2006. – 72 с. – ISBN 966-2921-18-4
230.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
231.
Динамічна дифракція Х-променів у багатошарових структурах [Книга] : Монографія / О.М.Єфанов, В.П. Кладько, В.Ф. Мачулін, В.Б. Молодкін; НАНУ.Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ : Наукова думка, 2008. – 224с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0910-0
232.
Ильинская И.П. Дискретная математика. Сборник задач [Книга] : комбинаторика, графы, вероятность : учебно-методическое пособие / И.П. Ильинская, А.И. Ильинский ; МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2008. – 104 с.
233.
Доба гетьмана Івана Мазепи в документах [Книга] / Чернігівський історичний музей ім. В.В. Тарновського ; Канадський ін-т українських студій Альбертського університету ; Ін-т рукопису Національної б-ки України ім. В.І. Вернадського ; упоряд. С. Павленко ; [ відп. ред. І. Ситий ]. – 2-ге вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 1144 с. – Присвячується 300-річчю повстання мазепинців. – (Джерела ; Т. 1). – ISBN 978-966-518-290-0
234.
Домашний ПК [Журнал] : все о компьютерах / ООО "Издательский Дом ITC". – Київ, 1999-
235.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
236.
Хардман Ш. Древний мир. Полная энциклопедия [Книга] = Ancient world / Шарлотта Хардман, Филип Стил, Ричард Теймс ; перевод А. Озерова. – Москва : ЭКСМО, 2008. – 256 с. : илл. – (Атласы и энциклопедии). – ISBN 978-5-699-15030-4
237.
Дриновський збірник [Книга] = Дриновски сборник / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Акад. вид-во ім. проф. М. Дринова. – ISBN 978-954-322-224-7
238.
Дружба народов [Журнал] : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
239.
Манукян В.И. Европейский суд по правам человека: право, прецеденты, комментарии [Книга] : научно-практическое пособие / В.И. Манукян. – Київ : Істина, 2007. – 368с. – ISBN 966-7613-83-6
240.
Египетская мифология [Книга] : энциклопедия. – Москва : Эксмо, 2007. – 592 с. : илл. – ISBN 978-5-699-11847-2
Пер. с англ. Самые знаменитые легенд египетской мифологии в пересказе с комментарием для современного читателя
241.
Екологічний вісник [Журнал] : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
242.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
243.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
244.
Зайцев Б.П. Емблематика Радянської України [Книга] / Б.П. Зайцев ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Історичний ф-т ; Східно-регіональний відділ Центру пам"яткознавства НАНУ та Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 62 с. – (Джерелознавчі зошити ; Зошит 4)
245.
Бабидорич І М. Епізоди життя [Книга] / Михайло Бабидорич. – Ужгород : Мистецька лінія, 2007. – 342с. – ISBN 978-966-8764-72-1
246.
Крапівін О. Євроатлантична інтеграція України [Книга] : навч. посібник для студентів спеціальностей "історія", "політологія", "журналістика" та "міжнародні відносини" / Олександр Крапівін, Ігор Тодоров; Мін-во освіти та науки України.Донецький нац. ун-т.Науково-інформаційний центр міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці. – Донецьк : Вебер, 2008. – 328с. – ISBN 978-966-335-131-5; 978-966-639-350-3
247.
Яшин А.А. Живая материя : ноосферная биология (нообиология) [Книга] / А.А. Яшин. – Москва : ЛКИ, 2007. – 216 с. – ISBN 978-5-382-00008-4
248.
Жегунов Г.Ф. Законы биологии. Природа жизни [Книга] / Г.Ф. Жегунов. – Харьков : Консум, 2006. – 304 с. – ISBN 966-393-009-8
249.
Ерофеев В. Записки психопота. Москва - Петушки [Книга] / Венедикт Ерофеев. – Москва : Вагриус, 2008. – 240с. – ISBN 978-5-9697-0499-2
250.
Заповідна справа в Україні [Журнал] / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 1995-. – ISSN 1729-7184
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex