Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за Червень місяць 2019 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Biotechnologia Acta [Журнал] : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry ; ed. in chief: S. Komisarenko [et. al.]. – Kyiv : [s. n.], 2008-. – ISSN 2410-7751
2.
Chemistry & chemical technology [Журнал] = Хімія та хімічна технологія : науково-технічний журнал / Lviv Polytechnic National University ; ed. board: М. Bratychak, V. Starchevskyy, О. Shyshchak [et. al.]. – Lviv : [w. p.], 2007-. – ISSN 1996-4196
3.
Development of philological sciences in countries of the European Union taking into account the challenges of XXI century [Книга] : collective monograph / [Атаманчук В.П., Берегова О.А., Афанасьєва Т.О. та ін.] ; compl. by: prof. dr hab. Witold Klaczewski, doc. Henryk Stefanek ; Wyzsza szkola spoleczno-przyrodnicza im Wincentego Pola w Lublinie. – Lublin : Baltija Publishing, 2018. – 539, [1] p. : іл., табл. – Кн. укр. та англ. - Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-9934-571-39-8
У пр. №1695738 напис: Шан. співробітникам Нац. бібліотеки ім. М.М. Максимовича з подякою від автора д.ф.н. Науменко Л.Г.
4.
Blumenberg H. Die Lesbarkeit der Welt [Книга] / Hans Blumenberg. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1986. – 415 S. – (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft ; 592). – ISBN 978-3-518-28192-5
5.
English for lawyers [Книга] : підруч. для студентів ВНЗ / [Сімонок В.П. та ін.] ; за ред. проф. В.П. Сімонок ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2-ге вид., змін. та допов. – Харків : Право, 2018. – 646, [2] с. : іл., табл. – Текст англ., частково укр. - Авт. зазнач. на с. 645-646. – Бібліогр.: с. 641-644. – ISBN 978-966-458-877-2
6.
McCarthy English vocabulary in use [Книга] : upper-intermediate : vocabulary reference and practice with answers / Michael McCarthy, Felicity O"Dell. – 4th ed. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2017. – 280 p. – First publ.: 1994
7.
Humanitarium [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Брич Г., Булах І.С., Василькевич Я.З. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 2000-. – ISSN 2308-5126
8.
Humanitarium [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 2000-. – ISSN 2308-5126
9.
Ghosh A. In an antique land [Книга] / Amitav Ghosh. – London : Penguin Books, 1994. – 393 p. – (Granta books = Granta books)
10.
Lex Portus [Журнал] : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С., Кормич Б., Сафін І. [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2016-. – ISSN 2524-101X
11.
Eliot G. Middlemarch [Книга] / George Eliot. – London : Penguin Books, 1994. – 795, [5] p. – (Penguin Popular Classics)
12.
Gordyeyeva A. Morphology. Finite and non-finite forms of the verb [Книга] = Морфологія. Особові та неособові форми дієслова / A. Gordyeyeva. – Київ : Ліра-К, 2017. – 183, [1] с. : tab. – Bibliogr.: p. 183. – ISBN 978-617-7320-99-8
13.
Nowa Warszawa [Книга] = New Warsaw. – Bielsko-Biala : Buffi, 2005. – 111, [1] с. : fot. – Текст пол. та англ. – ISBN 83-88279-06-8
14.
Polsko-Ukrainskie doswiadczenia wspolpracy euroregionalnej [Книга] = Українсько-польський досвід єврорегіональної співраці / redakcja: Krzysztof Rejman, Yuriy Pachkovsky, Beata Pertecka. – Jaroslaw : Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks, Bronislawa Markiewicza, 2018. – 266 s. : іл., табл. – Ст. укр. та пол. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-65823-22-9
15.
Psycholinguistics. Psychology [Журнал] = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 25, issue 1. – 2019. – 443, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
16.
Psycholinguistics. Philology [Журнал] = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 25, issue 2. – 2019. – 407, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
17.
Publication of the scientific papers of the International scientific conference "Cross-border heritage as a basis of Polish-Belarusian-Ukrainian cooperation" [Книга] : publication of the scientific papers of the International scientific conference / Center of European Projects, European Neighbourhood Instrument Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 ; ed.: Leszek Buller, Ihor Cependa. – Warsaw : Center of European Projects, 2018. – 246 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (PL-BY-UA : 2014-2020). – ISBN 978-83-64597-07-7
18.
Franko I. Szkice o literaturze [Книга] : kultura, literaturoznawstwo, publicystyka / Iwan Franko ; [кoncepcja, projekt graficzny i realizacja: Robert Maciej ; pod red. Jana Matkowskiego, Ihora Rozluckiego]. – Warszawa ; Drogobycz : Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie, 2016. – 391, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр. в підрядк. прим.
19.
The Ukrainian Biochemical Journal [Журнал] : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; edit. board: Komisarenko S.V., Kosterin S.O., Mikosha O.S. [et al.]. – Kyiv : Palladin institute of biochemistry, 1926-. – ISSN 2409-4943
20.
Evans V. Upstream [Книга] : B2+ : student"s book / Virginia Evans, Bob Obee. – 5th impr. – Newbury : Express, 2017. – 264 p. : ill., tab. – First publ.: 2014. – ISBN 978-1-4715-2380-9
21.
Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze [Журнал] = Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 2082-4939
22.
Шевченко Т.Г. А правда наша п"яна спить [Книга] : сатиричні вірші та поеми / Тарас Шевченко. – Київ : Толока, 2014. – 208, [4] с. : іл. – Сер. "Весела планета" засн. 2012 р. – (Світова сатирично-гумористична література ) ( Весела планета ; [вип. 6]). – ISBN 978-966-7990-54-1
23.
Агросвіт [Журнал] : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
24.
Агросвіт [Журнал] : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
25.
Адміністративна відповідальність та провадження в справах про адміністративні правопорушення [Книга] : навч. посібник / [О.В. Кузьменко, М.В. Плугатир, І.Д. Пастух та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.В. Кузьменко ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 387, [1] с. : Бібліогр.: с. 379-385. – Авт. зазнач. в випускних даних. – ISBN 978-617-673-482-6
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,