Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за Липень місяць 2019 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Compact lectures on selected aspects of the European Union Law [Книга] : within the TEMPUS-Tacis Project CD_JEP 21174-2000 "Studies of European Law at Ukrainian Universities". – Lviv : PIRAMIDA, 2004. – 232 p. : ill., tab. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8522-17-6
2.
Smart J.J. Denigrarea ca instrument in politica internationala (Studiul de caz al relatiilor dintre Statele Unite si Federatia Rusa) [Автореферат] : autoreferatul tezei de doctor in stiinte politice : 562.01 / Smart Jason Jay ; Universitea de stat din Moldova. – Chisinau, 2019
3.
Economic problems of Visegrad Group countries and Ukraine [Книга] : collective monograph / [Kamila Borsekova et al.] ; ed. by A. Krysovatyy, Y. Savelyev ; Ternopil Nat. Econ. Univ., Ukraine ; Matej Bel Univ., Slovakia ; Univ. of Lodz, Poland. – Ternopil : Osadtsa U.V., 2018. – 327, [1] p. : ill., tab. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 299-325 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7516-72-8
4.
Mickiewicz A. Pan Tadeusz [Електроний документ] : czytaja aktorzy polskiego teatru w Wilnie / Adam Mickiewicz ; [rezyseria Jan Buchwald ; muzyka Janusz Grzywacz ; Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu]. – Torun : Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny, 2018. – 1 flash card : іл. + [буклет, 28 с.]. – Назва з обкладинки буклету. - Текст буклету парал.: пол., англ., та лит. мовами. – ISBN 978-83-953127-0-0
5.
Blasco Ibanez Sangre y Arena [Книга] / Vicente Blasco Ibanez ; подгот. текста, примеч. и словарь Е.П. Осмульквич. – Санкт-Петербург : Каро ; КОРОНА принт, 2008. – 126, [2] p. – В вып. дан.: Кровь и песок / Висенте Бласко Ибаньес. – (Lecturas originales ; Espanol). – ISBN 978-5-9925-0047-9
6.
Бейник Т.Г. SERS-підкладки на основі ансамблів наночастинок золота розгалуженої морфології [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Бейник Тетяна Геннадіївна ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2019
7.
The days of science of the faculty of philosophy - 2019 [Книга] : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – 271, [1] p.
8.
Кошовенко А.Е. А.И Герцен в период революционной ситуации 1859-1861 годов [Автореферат] : Автореф... канд. ист.наук: / Кошовенко А.Е.; АОН при ЦК КПСС. Каф-ра истории СССР. – М., 1952
9.
Марусенко Т.И. А.П.Свидницкий (Жизнь и творчество) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Марусенко Т.И. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950
10.
Авторське право та суміжні права в Україні. Їх захист та відповідальність. Станом на 1.11.2018 р. [Книга] : практ. посібник / [упоряд.: К.І. Чижмарь, Д.В. Журавльов]. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 223, [1] с. : табл. – ISBN 978-611-01-1220-8
11.
Аграрне право [Книга] : підручник / [А.М. Статівка та ін.] ; за ред. А.М. Статівки ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2018. – 411, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-487-5
12.
Кулик М.І. Агроекологічне обгрунтування вирощування проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) в умовах Лісостепу України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.09 / Кулик Максим Іванович ; Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр"єва. – Харків, 2019
13.
Агросвіт [Журнал] : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
14.
Агрохімія і грунтознавство [Журнал] = Agrochemistry and soil science : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, Н.А. Білова, Д.С. Булгаков [та ін.]. – Харків : ННЦ "ІГА імені О.Н. Соколовського", 1966-. – ISSN 0587-2596
15.
Белей Є.Н. Адміністративно-правове забезпечення діяльності публічної адміністрації у сфері охорони громадського здоров"я [Дисертація] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Белей Єлизавета Несторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018
16.
Белей Є.Н. Адміністративно-правове забезпечення діяльності публічної адміністрації у сфері охорони громадського здоров"я [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Белей Єлизавета Нестерівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019
17.
Баганець О.О. Адміністративно-правове забезпечення реформи органів прокуратури України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Баганець Олександр Олексійович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2019
18.
Гаспарян С.Г. Адміністративно-правові засади кадрового забезпечення судово-експертних установ України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Гаспарян Серафима Геннадіївна ; М-во юстицій України, Харків. н.-д. ін-т судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. – Харків, 2019
19.
Кухарєв О.Є. Актуальні питання спадкового права в судовій практиці [Книга] : практ. посібник / О.Є. Кухарєв. – Київ : Правова єдність, 2017. – 258, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-438-4
20.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури [Журнал] = Topical problems of history, theory and practice of artistic culture : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2225-7586
21.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури [Журнал] = Topical problems of history, theory and practice of artistic culture : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2225-7586
22.
Актуальні проблеми психології. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія [Журнал] : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ : ЛОГОС
  т. 1, вип. 52. – 2019. – 143, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
23.
Актуальні проблеми української літератури і фольклору [Журнал] = Actual problems of ukrainian literature and folklore : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; редкол.: В. Просалова, О. Соловей, А. Загнітко [та ін.]. – Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса. – ISSN 2308-1902
24.
Актуальні проблеми української літератури і фольклору [Журнал] = Actual problems of ukrainian literature and folklore : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; редкол.: В. Просалова, О. Соловей, А. Загнітко [та ін.]. – Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса. – ISSN 2308-1902
25.
Михацкий А.Г. Акустика в курсе физики средней школы [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Михацкий А.Г. ; Нежин. гос. пед. ин-т им. Н.В. Гоголя. – Киев, 1951
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,