Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за Вересень місяць 2019 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
25 років незалежності України [Книга] : історія, сьогодення, стратегії майбутнього розвитку : зб. наук. праць за матеріал. Міжвуз. наук.-практ. конф. 12 квіт. 2017 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом ; Одес. ін-т ; [редкол.: В.П. Марущак, О.Ф. Каракасіді, О.В. Захарченко та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2017. – 171, [1] с. : іл., табл. – Деякі ст. рос. - Зміст англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2710-86-1
2.
60 років ДОНСХУ [Книга] : [альбом-каталог] / [Дніпропетр. худож. музей, Нац. спілка художників України ; упоряд.: Несмачний С.М., Щербина О.С. ; редкол.: Антонюк Л.О, Несмачний С.М., Пікуш А.А. та ін. ; вступ. ст. Шапаренко Т.І. ; фот. Ярошенко О.Ю.]. – [Дніпро : б. в., 2018. – [142] с. : іл., портр. – За підтримки Дніпропетровської облдержадмін. Дніпропетровської обл. ради. – ISBN 978-966-97805-2-2
3.
6-та Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології" (СЕМСТ-6) [Брошура] = 6th International Scientific and Technical Conference "Sensor electronics and microsystem technologies (SEMST-6)" : (з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів) Україна, Одеса, 29 верес. - 3 жовт. 2014 р. : конф. присвяч. 150-й річниці Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечнікова та 100-річчю науки про напівпровідники : програма / М-во освіти і науки України, Держ. фонд фундамент. дослідж., Від-ня фізики і астрономії НАН України [та ін.]. – Одеса : [б. в., 2014. – 57 с. – Текст парал. укр., англ.
4.
Acta archaeologica Lodziensia [Журнал]. – Lodz. – ISSN 0065-0986
5.
Acta geographica Lodziensia [Журнал]. – Lodz. – ISSN 0065-1249
6.
Advanced education [Журнал] = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.Г. Іщенко. – Київ : Політехніка. – ISSN 2409-3351
7.
Advanced Linguistics [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Іщенко. – Київ : Політехніка
8.
Alma mater [Журнал] : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
9.
Alma mater [Журнал] : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
10.
Alma mater [Журнал] : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
11.
Alma mater [Журнал] : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
12.
Alma mater [Журнал] : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
13.
Alma mater [Журнал] : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
14.
Arheologia Moldovei [Журнал] / Academia Romana - Filiala Iasi, Institutul de arheologie. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 0066-7358
15.
Art inquiry [Журнал] : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 1641-9278
16.
Bibliotheca Iagellonica. Fontes et studia [Журнал]. – Krakow : Ksiegarnia akademicka. – ISSN 1425-851X
17.
Biologija [Журнал] = Biology / Lithuanian academy of sciences, Lietuvos mokslu akademija. – Vilnius : Lietuvos mokslu akademija, 1990-. – ISSN 1392-0146
18.
Biologija [Журнал] = Biology / Lithuanian academy of sciences, Lietuvos mokslu akademija. – Vilnius : Lietuvos mokslu akademija, 1990-. – ISSN 1392-0146
19.
Biosystems diversity [Журнал] / editor-in-chief: O.Y. Pakhomov. – Дніпро : Ліра, 2004-. – ISSN 2519-8513
20.
Biotechnologia Acta [Журнал] : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry ; ed. in chief: S. Komisarenko [et. al.]. – Kyiv : [s. n.], 2008-. – ISSN 2410-7751
21.
Bulletin de la Societe des sciences et des lettres de Lodz [Журнал]. – Lodz. – ISSN 0459-6854
22.
Bulletin de la Societe des sciences et des lettres de Lodz [Журнал]. – Lodz. – ISSN 0459-6854
23.
Bulletin de la Societe des sciences et des lettres de Lodz [Журнал]. – Lodz. – ISSN 0459-6854
24.
Pazyura N.V. Business English for aviation [Книга] : manual / N.V. Pazyura ; Min. of education and science of Ukraine, Nat. Aviation Univ. – Kyiv : NAU, 2018. – 126, [2] p. : tab. – Вип. дані укр.: Пазюра Наталія Валентинівна. Діловий англійський для авіації. Навч. посібник. – Bibliogr.: p. 126-127. – ISBN 978-966-932-107-7
25.
Chemija [Журнал] = Chemistry / Lietuvos mokslu akademija. – Vilnius : Lietuvos morslu akademija, 1990-. – ISSN 0235-7216
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,