Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за Червень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
2016 IEEE 4th international conference "Methods and systems of navigation and motion control (MSNMC)" [Книга] : proceedings : Oct. 18-20, 2016 Kyiv, Ukraine / Min. of education a. science of Ukraine, IEE Central Ukraine Joint Chapter SP/AES Societies, Nat. Aviation Univ. [etc.] ; [sci. ed.: V. Sineglazov]. – Kyiv : IEEE ; Освіта України, 2016. – 307, [1] р. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-1-5090-1052-3
2.
8th Planta Europa conference "Save Plants for Earth"s Future" [Книга] : May 22-26, 2017, Kyiv, Ukraine : book of abstracts / Planta Europa network ; O.V. Fomin botanical garden, Educational & scientific center "Institute of biology & medicine", Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv [etc] ; ed. by Philippe Bardin, Erika Penzesne Konya & Mykyta Peregrym. – Kyiv : Palyvoda A.V., 2017. – 73, [1] p. – ISBN 978-966-437-497-9
3.
Shirdel H. AIDS.The first world swindle. Two swindlers who shook the world [Книга] / Dr. Shirdel Hor. – Біла Церква : Олександр Пшонківський, 2011. – 91, [6] p. : ill., phot. – Текст англ. – ISBN 978-966-2083-92-7
4.
Biotechnologia Acta [Журнал] : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2008-. – ISSN 2410-7751
5.
Electronics and control systems [Журнал] = Електроніка та системи управління : науковий журнал / Ministry education and science of Ukraine ; National aviation university ; ed. V.M. Sineglazov. – Kyiv, 1995-. – ISSN 1990-5548
6.
II (позачергова) та III конференції Київської міської організації національної спілки краєзнавців України [Книга] : (17 січня 2012 р. та 27 лютого 2013 р.) : матеріали та документи / Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: О. Гончаров, В. Дмитрук]. – Київ : [б. в.], 2017. – 100 с., [3] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 79-90
7.
Information technology and security [Журнал] / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security ; ed. Oleksandr Bohdanov. – Kyiv, 2012-. – ISSN 2411-1031
8.
International economic policy [Журнал] : scientific journal / Ministry of education and science of Ukraine ; "Kiev national economic university named after Vadym Hetman" ; principal editor Dmytro Lukianenko. – Kiev, 2004-. – ISSN 1811-9832
9.
IV Бандерівські читання "Як завершити українську національну революцію" [Книга] : до 100-річчя Укр. революції 1917-1921 років та 75-річчя Укр. Повстан. Армії : [зб. матеріалів (2 лют. 2017 р., м. Київ)] / Недерж. аналіт. центр "Укр. студії стратег. дослідж.", НДІ українознавства ; [упоряд.: Т. Бойко, Б. Галайко, Ю. Сиротюк]. – Київ : Промінь, 2017. – 414, [1] с. : табл. – Передм. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8512-42-1
10.
Journel of european economy [Журнал] = Журнал європейської економіки / Ternopil national economic university ; ed. Yevhen Savelyev [et al.]. – Ternopil. – ISSN 1684-906X
11.
Riccio E.F. Logistics frakly speaking [Книга] = Доступно про логістику : text book / By E.F. Riccio, Joris Dr. Prof. of Logistics ; Ukrainian-American liberal art institute "Wisconsin international university (USA) Ukraine". – Vinnytsya : Nova knyha, 2006. – 167, [1] p. : ill., tab. – Кн. англ. мовою. – Bibliogr.: p. 165-167. – ISBN 966-382-032-2
12.
PR сегодня: новые подходы, исследования, международная практика [Книга]. – Москва : Консалтинговая группа "ИМИДЖ-Контакт" ; ИНФРА-М, 2002. – 491, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце разд. – (Серия "Современные консалтинговые технологии"). – ISBN 5-94369-010-7
13.
International Proceedings of the International geometry center [Журнал] = Праці Міжнародного геометричного центру = Труды Международного геометрического центра / Ed. Kirillov V. – Odessa : Наука, 2008-. – ISSN 2072-9812
14.
Surviving hell: testimonies of victims on places of illegal detention in Donbas [Книга] : [monitoring report] / [Bielousov I. L. et al.] ; [Coalition of public organizations and initiatives Justice for peace in Donbas]. – Kyiv : TsP Komprint, 2015. – 82 p. : ill., tab. – Авт. зазн. в кінці кн. – ISBN 978-966-929-033-9
15.
Terra poetica [Книга] : 2016 : [зб. лірич. віршів молодих поетів Білорусії, Росії, України] / [відп. за вип.: М. Степуріна ; передм. Б. Олійника]. – Київ : Самміт-Книга, 2016. – 163, [5] с. : портр., іл. – На обкл.також: Альманах маладой паэзіі=Альманах молодої поезії=Альманах молодой поэзии. - Передм. укр., білорус., рос. – ISBN 978-617-7434-67-1
Збірка ліричних віршів молодих поетів Білорусі, Росії, України
16.
The Ukrainian Biochemical Journal [Журнал] : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; edit. board: Komisarenko S.V., Kosterin S.O., Mikosha O.S. [et al.]. – Kyiv : Palladin institute of biochemistry, 1926-. – ISSN 2409-4943
17.
Ukrainian journal of physical optics [Журнал] = Український журнал фізичної оптики / Institute of physical optics of the Ministry of education and science of Ukraine ; ed. Rostyslav Vlokh. – Lviv : Vlokh Institute of Physical Optics, 2000-. – ISSN 1609-1833
18.
Ukrainian perspectives on international law [Книга] : on the occasion of Ukraine"s chairmanship at the UN Gen. Assembly 6th (legal) Comm. a. the 170th anniversary of the dep. of intern. law at the Univ. of Kyiv : sel. art. a. essays / Taras Shevchenko Kyiv Nat. Univ. of Kyiv, Inst. of Intern. Relations ; ed. by Olesandr Zadorozhny a. Mykola Gnatovskyy. – Odessa : Feniks, 2013. – 299, [1] p. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-671-2
19.
Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики [Книга] / [Гай-Нижник П.П. та ін. ; кер. проекту, упоряд., ред.: П.П. Гай-Нижник] ; М-во освіти і науки України, НДІ українознавства. – Київ : МП Леся, 2016. – 584, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на с. 584. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97599-0-0
20.
Агроекологічний журнал [Журнал] = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
21.
Агросвіт [Журнал] : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ : АгроСвіт, 2001-. – ISSN 2306-6792
22.
Агросвіт [Журнал] : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ : АгроСвіт, 2001-. – ISSN 2306-6792
23.
Адміністративно-правове регулювання публічного адміністрування в Україні [Книга] : навч. посібник для студентів юрид. ф-тів / О.Г. Бондар [та ін.] ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 203, [1] с. – Бібліогр.: с. 198-203. – ISBN 978-966-599-496-1
24.
Корнєєв В.М. Актуальний стан і перспективи розвитку наукових досліджень соціальних комунікацій в Україні [Книга] : монографія / Корнєєв В.М. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2016. – 341, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 255-320. – ISBN 978-966-437-475-7
25.
Актуальні питання державотворення в Україні [Книга] : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,