Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Лагойда А.І. Антипомпажне керування газоперекачувальним агрегатом із застосуванням методів нечіткої логіки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Лагойда Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2017
2.
Поцелуєв С.І. Багатопараметричне збудження поверхневих і внутрішніх хвиль у магнітних рідинах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05 / Поцелуєв Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2017
3.
Житник Г.В. Виконання та відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (за матеріалами органів пробацій) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Житник Галина Валентинівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017
4.
Зараховський О.Є. Використання нерухомих об"єктів культурної спадщини Черкащини як туристично-екскурсійного ресурсу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Зараховський Олександр Євгенович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017
5.
Бензюк О.О. Відкрита інтерпретація в логіці творчого процесу: культурологічний аналіз [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Бензюк Олександр Олексійович ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрі культури і мистецтв. – Київ, 2017
6.
Войтович А.А. Диспергування структури наплавлених шарів системи Fe-Cr-B-C для підвищення їх зносостійкості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Войтович Андрій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017
7.
Когут Т.В. Духовні твори Фрасіса Пуленка: особливості прочитання сакральних текстів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Когут Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2017
8.
Крицун К.І. Економіко-математичне моделювання динаміки фінансових індикаторів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Крицун Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
9.
Кузьменко Т.М. Ефективна геолого-геофізична модель осадового чохла каркінітського прогину для вирішення нафтогазопошукових задач [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.22 / Кузьменко Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
10.
Мартинюк О.В. Задача Коші та нелокальні багатоточкові задачі для еволюційних рівнянь першого порядку за часовою змінною [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Мартинюк Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
11.
Кутузова Т.Ю. Закономірності композиційного розвитку регулярних історичних розпланувань в містах України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Кутузова Тетяна Юріївна ; М-во освіти і нуаки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016
12.
Кушнір М.М. Запобігання корисливо-насильницьким злочинам, що вчиняються неповнолітніми особами жіночої статі в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кушнір Микола Миколайович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017
13.
Ущаповський Д.Ю. Інтенсифікація процесу електроекстракції міді в комплексній переробці оксидної руди з отриманням високоліквідних продуктів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Ущаповський Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017
14.
Коперльос Р.Ю. Концепт "складність" в сучасному науковому дискурсі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Коперльос Руслан Юрійович ; М-во освіти і нуки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
15.
Бельський Ю.А. Кримінальна відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп"ютерів), автоматизованих систем, комп"ютерних мереж чи мереж електрозв"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бельський Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017
16.
Семененко В.В. Кримінологічна характеристика та запобігання грабежам в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Семененко Вадим Вікторович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017
17.
Смірнов С.А. Метод антивірусного захисту даних з використанням хмарних обчислювальних технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Смірнов Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2017
18.
Головач С.В. Методи випробувань та калібрування безплатформенних інерціальних навігаційних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.03 / Головач Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017
19.
Кузьминич І.В. Методи підвищення стійкості радіоприйому в мережах зв"язку підрозділів Національної гвардії України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Кузьминич Ілля Володимирович ; М-во внутрішніх справ України, Нац. акад. Нац. гвардії України. – Харків, 2017
20.
Думич С.С. Методи та алгоритми підвищення ефективності комутації інформаційних потоків у оптичних транспортних мережах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Думич Степан Степанович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017
21.
Коркішко Л.М. Методи та засоби маскованої арифметики для пристроїв систем захисту інформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Коркішко Леся Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2017
22.
Нікул С.О. Моделі та методи управління проектуванням складних технічних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Нікул Станіслав Олексійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. морський ун-т. – Одеса, 2017
23.
Русіна А.В. Наближені регулятори для нескінченновимірних систем зі швидко коливними коефіцієнтами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Русіна Аліна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
24.
Ковальов О.І. Наукові основи оцінювання якості функціонування електропостачальних підприємств на базі ефективного використання техніко-економічної інформації [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Ковальов Олексій Іванович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2017
25.
Євграфова П Є. Об"єктивність права: теоретико-прикладні засади [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Євграфова Єлизавета Павлівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2016
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,