Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Корнієнко І.В. Абревіація у сучасній турецькій мові: дериваційний та лінгвопрагматичний аспекти [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Корнієнко Інна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
2.
Сугакова О.В. Адаптивні методи статистичного аналізу [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сугакова Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
3.
Ніколаєнко Т.В. Ангіогенний профіль культивованих ендотеліоцитів в умовах модифікації мікрооточення про- та антиангіогенними факторами [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Ніколаєнко Тетяна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
4.
Білоус О.І. Аномалії динамічних властивостей бінарних розчинів в околі їх особливих точок [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Білоус Оксана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
5.
Франскевич Д.В. Біохімічні механізми комбінованої дії цисплатину та фулерену С60 на нормальні та злоякісно трансформовані клітини [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Франскевич Дар"я Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
6.
Парцевська С.В. Блок-кополімери на основі поліетиленоксиду, полікапролактону і поліакриламіду та їх міцелярні наноконтейнери [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Парцевська Софія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
7.
Михайлов Д.Є. Взаємозв"язок людини і техніки у сучасних філософсько-антропологічних дослідженнях [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Михайлов Дмитро Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ, 2017
8.
Паустовська А.С. Визначення мікрокількостей флуориду, оксалату і тартрату молекулярно спектрометричними і тест-методами [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Паустовська Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
9.
Суровцев О.О. Вплив соціальних мереж на систему маркетингових комунікацій міжнародних компаній [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Суровцев Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
10.
Горбачова Л.О. Гідролого-генетичний аналіз просторово-часових закономірностей водного стоку річок України: методологія, тенденції, прогноз [Дисертація] : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.07 / Горбачова Людмила Олександрівна ; Держ. служба України з надзвич. ситуацій, НАН України, Укр. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2017
11.
Ігнатченко Н.М. Детермінанти інвестиційної діяльності комерційних банків України в умовах глобалізації [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ігнатченко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
12.
Карбан А.А. Динаміка епічної традиції в народній прозі про голодомор 1932-1933 р.р. [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Карбан Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017
13.
Перестюк Ю.М. Дослідження одного класу розривних динамічних систем [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Перестюк Юрій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
14.
Опанасюк О.І. Еволюція інститутів, форм і методів сучасної дипломатії [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Опанасюк Ольга Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
15.
Стогній О.В. Експериментальна проза Сильвестра Яричевського : наративні моделі [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Стогній Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
16.
Кузьменко Т.М. Ефективна геолого-геофізична модель осадового чохла Каркінітського прогину для вирішення нафтогазопошукових задач [Дисертація] : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.22 / Кузьменко Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
17.
Мартинюк О.В. Задача Коші та нелокальні багатоточкові задачі для еволюційних рівнянь першого порядку за часовою змінною [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Мартинюк Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
18.
Ляшенко Н.А. Застосування практики Європейського суду з прав людини при розгляді цивільних справ [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ляшенко Надія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
19.
Басиста А.В. Захист прав людей з інвалідністю в практиці ООН та Ради Європи [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Басиста Альбіна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
20.
Дашкуєв М.А. Інноватизація розвитку транспортно-логістичних мереж країн східноєвропейського економічного простору [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Дашкуєв Магомед Ахмедович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
21.
Конотоп Г.О. Інституційні механізми залучення зовнішнього фінансування у країнах з новими ринковими економіками [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Конотоп Гліб Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
22.
Бурлака Д.О. Інтерпретаційні моделі образу правителя в українських середньовічних і барокових літописах [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Бурлака Дар"я Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
23.
Гридасова Г.О. Інформаційні транснаціональні корпорації у світовій політиці [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Гридасова Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
24.
Фесенко М.В. Консолідація міжнародного порядку в умовах глобальних політичних трансформацій [Дисертація] : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Фесенко Микола Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
25.
Дешко Л.М. Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій: порівняльно-правове дослідження [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Дешко Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,