Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за Листопад місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Acta Universitatis Carolinae. Geographica [Журнал]. – Praha
  vol. 51, N 1. – 2016
2.
Acta Universitatis Carolinae. Geographica [Журнал]. – Praha
  vol. 51, N 2. – 2016
3.
Advances in Bulgarian science [Журнал] / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
1997. Bd.3, N 2
4.
Alma mater [Книга] : зб. авторської поезії студентів юрид. ф-ту присвяч. 182-річчю юрид. ф-ту / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Вінниця : Едельвейс і К, 2016. – 51, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-72309-8
У змісті авт.: Андрейцев В.І., Хоменко В., Стазілова Т., Пернатий М., Антіпов С. та ін.
5.
Business English in rail engineering [Книга] : підручник / [С.М. Донець та ін.] ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2016. – 182, [1] с. : іл., табл. – Дані обкл. та назва на тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 181-182. – ISBN 978-617-654-042-7
6.
Byzantinoslavica [Журнал] : revue internationale des etudes Byzantines / Slovansky ustav. – Prague, 1929-. – ISSN 0007-7712
7.
Condensed matter physics [Журнал] = Фізика конденсованих систем / The Institute for condensed matter physics ; National academy of sciences of Ukraine ; editor Ihor Yukhnovskii. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
8.
Iastremska O. Controlling [Книга] : textbook / O. Iastremska, K. Iakovenko ; Min. of education a. science of Ukraine, Simon Kuznets Kharkiv nat. univ. of economics. – Kharkiv : S. Kuznets KhNUE, 2016. – 126, [1] p. : ill. – Текст англ. - Надвипускні дані в кінці кн. укр. мовою. – Bibliogr.: p. 120-124. – ISBN 978-966-676-661-1
9.
Edmund Hlawka [Книга]. – Kyiv : Timpani, 2001. – 311, [1] p. : ill. – Bibliogr.: p. 279-311. – (Series "Classics of World Science" ; vol. 6). – ISBN 966-7649-01-06
10.
Education and pedagogical sciences [Журнал] = Освіта та педагогічна наука / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 1922-. – ISSN 2227-2747
11.
Perlmann-Balme Em neu Bruckenkurs [Книга] : Deutsch als Fremdsprache : Niveaustufe B 1 / Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Dorte Weers. – 2. Aufl. – Ismaning : Hueber Verlag, 2006. – 128 S. : Ill. – (Niveaustufe B1). – ISBN 978-3-19-001696-9
12.
Orth-Chambah Em neu Bruckenkurs [Книга] : Deutsch als Fremdsprache : Arbeitsbuch : Niveaustufe B1 / Jutta Orth-Chambah unter Mitarbeit von Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb. – Ismaning : Hueber Verlag, 2006. – 136 S. : Ill. – (Niveaustufe B1). – ISBN 978-3-19-011696-6
13.
Riley A. English for law [Книга] / Alison Riley. – 4th impr. – Harlow [etc] : Longman, 2001. – XXIV, 256 p. : ill, tab. – First publ.: 1991. - Index: p. 252-256. – (Professional English). – ISBN 0-13-401209-7
14.
Knodel L.V. English for law [Книга] = Англійська для юристів : textbook / Knodel L.V. – Kyiv : Publisher Paluvoda A.V., 2007. – 257, [3] p. : ill., tab. – На обкл. назва парал. англ., укр. – Bibliogr.: p. 257-258. – (Student"s library). – ISBN 966-8037-92-8
15.
English for law students [Книга] : підруч. з англ. мови для студентів I-III курсів юрид. спец. ВНЗ / [О.В. Гончар та ін.] ; за заг. ред. проф. В.П. Сімонок ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 414, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 415. – ISBN 966-8467-81-7
16.
Донець С.М. English for students of economics [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.М. Донець, О.В. Ель Кассем, Л.І. Золотаревська ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2016. – 250, [1] с. : іл., табл. – Дані обкл. та назва тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 250. – ISBN 978-617-654-043-4
17.
Experimental oncology [Журнал] = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed. V.F. Chekhun [et al.]. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
18.
Вишневський Я.Л. GRAND готель [Книга] = Grand : [роман] / Януш Леон Вишневський ; [пер. з пол. Т. Чужа]. – Київ : Рідна мова, 2014. – 267, [4] с. – На обкл.: Нова книжка від автора бестселера "С@амотність у мережі". – ISBN 978-617-7200-68-9
Нова книжка від автора бестселера "Самотність у Mережі"
19.
How-to, or reformer"s manual [Книга] : project management office of the national reforms council: experience, achievements, lessons learnned / [D. Shymkiv et al. ; project head: D. Shymkiv ; ed. board: A. Chukhay et al. ; the Nat. Reform Concil Support Office ; Foundation for Support of Reforms in Ukraine]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – 194, [2] p. : ill., tab. – NON-governmental union ""Foundation for support of reforms in Ukraine""s"
20.
How-to, або посібник реформатора [Книга] : проектний офіс Нац. ради реформ : досвід, досягнення уроки / [Д. Шимків та ін. ; кер. проекту Д. Шимків ; редкол.: А. Чухай та ін. ; Офіс підтримки Нац. ради реформ ; Фонд підтримки реформ в Україні]. – Київ : [б. в.], 2017. – 194, [2] с. : іл., табл. – Громадська спілка "Фонд підтримки реформ в Україні"
21.
International journal on information technologies and security [Журнал] / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
22.
International journal on information technologies and security [Журнал] / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
23.
International journal on information technologies and security [Журнал] / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
24.
International journal on information technologies and security [Журнал] / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
25.
International journal on information technologies and security [Журнал] / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,