Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за Грудень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Acta Medica Leopoliensia [Журнал] = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
2.
Acta Medica Leopoliensia [Журнал] = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
3.
Acta Medica Leopoliensia [Журнал] = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
4.
Acta Medica Leopoliensia [Журнал] = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
5.
Acta Medica Leopoliensia [Журнал] = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
6.
Acta Medica Leopoliensia [Журнал] = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
7.
Acta Medica Leopoliensia [Журнал] = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
8.
Art of Medicine [Журнал] : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський національний медичний університет, 2017-. – ISSN 2521-1455
9.
Art of Medicine [Журнал] : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський національний медичний університет, 2017-. – ISSN 2521-1455
10.
Art of Medicine [Журнал] : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський національний медичний університет, 2017-. – ISSN 2521-1455
11.
Connections [Журнал] : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen : Консорциум ПРМ. – ISSN 1812-1098
12.
Connections [Журнал] : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen : Консорциум ПРМ. – ISSN 1812-1098
13.
Ризванюк С.О. El espanol [Книга] : підручник з ісп. мови / Степан Ризванюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 487, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-439-892-0
14.
Шевченко О.К. English for geographers [Книга] = Англійська мова для географів : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.К. Шевченко ; за ред. д-ра геогр. наук К.В. Мезенцева ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 119, [1] с. : іл., табл. – Назва на обкл. укр., на тит. арк. парал. англ., укр. – Бібліогр.: с. 119
15.
India perspectives [Журнал]. – New Delhi : Ministry of External Affairs
16.
Koblianska G. International financial reporting standards [Книга] : tutorial / Galina Koblianska ; Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : Київський університет, 2017. – 239, [1] с. : ill., tab. – На обкл. надзаг. дані укр.: Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Bibliogr.: p. 238-239. – ISBN 978-966-439-881-4
17.
Journal of economic research [Журнал] / Hanyang economic research institute in collaboration with Asia pacific economic association. – Seoul. – ISSN 1226-4261
18.
Koreana [Журнал] : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
19.
L"Edition of Universite Paris-Saclay [Журнал]. – Saint-Aubin : [s. n.]
20.
Lex Portus [Журнал] : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2016-. – ISSN 2524-101X
21.
Fosdick S. Nicholas Roerich [Брошура] : a brief biography in commemoration of the 90th anniversary of his birth : Oсtober 9, 1964 / Sina Fosdick ; contributing ed. H. Petrenko ; ed. board: K. Gilevych [et al.]. – Repr. ed. – Odessa : Astroprint, 2015. – 19, [2] с., включ. обкл. : ill. – Вих. дані ориг.:Nicholas Roerich. In commemoration of the 90th anniversary of his birth. October 9, 1964 / S. Fosdick. New York: Nicholas Roerich Museum, 1964. – (Pax cultura). – ISBN 978-966-927-065-8
22.
Scriptorium nostrum [Електронний ресурс] : електронний іст. журнал / Херсон. держ. ун-т ; голов. ред. проф. Андрєєв В.М. – Херсон : Херсонський державний університет
23.
Studia Politologica Ucraino-Polona [Журнал] : щорічний журнал з політичних наук / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі ; редкол.: В. Горбатенко, І. Ставови-Кавка, А. Кастори [та ін.]. – Житомир ; Київ ; Краків, 2011-. – ISSN 2312-8933
24.
The art of Rev. Serhij Kindzeriavyj - Pastukhiv [Книга] / ed. by Olga Pastuchiv. – [S. l.] : Lulu, 2009. – 100 p. : phot.
25.
VII Львівський міжнародний бібліотечний форум "Модерна бібліотека" в мінливому світі" [Електронний ресурс] : 14-17 верес. 2016 р. : зб. матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; [редкол.: В.С. Пашкова та ін.]. – Київ : УБА, 2016. – 1 CD. – Систем. вимоги: Verbatim, 700MB, MO, 52X speed, vitesse, 80 Min. - Назва з етикетки диску. – ISBN 978-966-97569-1-6
Путівник містить науково-довідковий апарат до фондів держархіву області. Вихо-
дить за програмою «Архівні зібрання України», серія «Путівники». Розрахований на широке коло дослідників.
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,