Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Пусан К.Б. Адаптація національного законодавства України у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Пусан Катерина Борисівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку. – Харків, 2015
2.
Лістунов Д.П. Аналоги природних алкінілкарбінолів: синтез та оцінка як протиракових фармакофорів [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Лістунов Димитрій Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
3.
Кулініч М.Ю. Архівна україніка: історія повернення, типологія, джерельно-інформаційне значення (1991-2014 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Кулініч Марія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
4.
Філінович В.В. Веб-сайт як особливий об"єкт права інтелектуальної власності [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Філінович Валерія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
5.
Солоненко А.М. Водорості гіпергалійних водойм північно-західного узбережжя Азовського моря та їх участь в утворенні мулових сульфідних пелоїдів [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / Солоненко Анатолій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2015
6.
Ховайба Н.Г. Державна політика у галузі кінематографа УРСР (друга половина 1960-х - перша половина 1980-х рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ховайба Наталя Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
7.
Юрченко Е.А. Дискурс традиціоналізму у соціальній філософії [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Юрченко Едуард Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
8.
Сидоренко Є.В. Додаткові умови трудового договору [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Сидоренко Євгенія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
9.
Шабанов Р.І. Доктрина зайнятості як складова соціального захисту населення від безробіття [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Шабанов Роман Іванович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015
10.
Серьогін С.Ю. "Зловживання правом у сфері корпоративних відносин (порівняльно-правовий аспект)" [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Серьогін Станіслав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
11.
Щегельський В.В. Ігровий фольклор Поділля: регіональна своєрідність та національна традиція [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Щегельський Валерій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
12.
Рогова Т.А. Іміджеві характеристики ведучих інформаційно-розважальних телепрограм України [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Рогова Тетяна Арнольдівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015
13.
Стежко Н.В. Імперативи вирішення глобальної продовольчої проблеми в умовах асиметричності світового розвитку [Дисертація] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Стежко Надія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград, 2015
14.
Лотюк О.С. Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Лотюк Ольга Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
15.
Мірошниченко Ю.П. Культурно-мистецька проблематика провідних якісних газет України та світу [Дисертація] : дис. ... канд. з соц. комунікацій : 27.00.01 / Мірошниченко Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015
16.
Кутоманов Д.Є. Методи забезпечення трудової дисципліни в сучасних умовах господарювання [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Кутоманов Дмитро Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
17.
Броварець О.О. Мікроструктурні механізми виникнення спонтанних точкових мутацій [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Броварець Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
18.
Прокопенко О.В. Мікрохвильові властивості спінтронних магнітних наноструктур та пристроїв НВЧ на їх основі [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Прокопенко Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
19.
Глущевська А.С. Особливості зарубіжної експансії ТНК автомобільної галузі ФРН [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Глущевська Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
20.
Луців Н.З. Особливості імунної реактивності при різних типах адаптаційних реакцій у хворих на гострий холецистит [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Луців Наталія Збиславівна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015
21.
Юрчук О.О. Особливості формування та стратегії репрезентації антиколоніального та постколоніального художніх дискурсів в українській літературі [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Юрчук Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
22.
Лисовенко С.О. Побудова та аналіз структурних моделей металічних розплавів на основі експериментального структурного фактору [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Лисовенко Сергій Олександрович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2015
23.
Ковальчук О.І. Поетика коломийок [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Ковальчук Ольга Ігорівна ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015
24.
Грошева-Шарапова Правове регулювання дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Грошева-Шарапова Інна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015
25.
Коваленко О.О. Правові проблеми свободи волі сторін при укладанні, зміні та припиненні трудового договору [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Коваленко Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,