Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за истопад місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Фелінський С.Г. Аномальна дисперсія та відбиття електромагнітних хвиль терагерцового діапазону в діелектричних кристалах [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Фелінський Станіслав Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
2.
Михайленко Т.Ю. Антропогенізація ландшафтів Поділля у XV - XIX століттях [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Михайленко Тетяна Юріївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016
3.
Петренко К.М. Взаємодія громадських об"єднань та держави в Україні (інституційний аспект) [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Петренко Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
4.
Михайлова О.П. Відображення соціальних проблем у сучасних мас-медіа України [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Михайлова Оксана Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. соц. комунікацій. – Київ, 2016
5.
Гнатюк О.М. Диференціальні градуйовані категорії та квадратичні форми [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гнатюк Олена Маратівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
6.
Котов М.М. Дифракційні методи дослідження оптичного хвильового фронту [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Котов Михайло Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
7.
Коробко М.І. Етичний проект "філософії об"єктивізму" Айн Ренд [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Коробко Маргарита Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т. – Київ, 2016
8.
Башова Н.П. Классификация и подсчет числа топологий на конечных множествах [Дисертація] : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.08 / Башова Надежда Петровна ; Запорож. нац. ун-т. – Запорожье, 2016
9.
Латишева Т.В. Матрічне управління портфелями типових проектів і програм [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Латишева Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
10.
Горська К.О. Медіаконтент цифрової доби: трансформації та функціонування [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Горська Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016
11.
Крисак Л.В. Методика навчання майбутніх лікарів загальної практики англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення [Дисертація] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Крисак Лариса Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
12.
Мосенцова Л.В. Методы и прикладные программные средства решения нелинейных задач интерпретации результатов наблюдений в интегральной постановке [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мосенцова Людмила Викторовна ; НАН Украины, Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г. Е. Пухова. – Киев, 2015
13.
Сорока Н.Є. Міжнародно-правовий захист авторського права в рамках Європейського Союзу [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Сорока Наталія Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015
14.
Рудніцький С.І. Моделі та методи управління конфігурацією проектів [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Рудніцький Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, ВНЗ "Ун-т економіки і права "Крок". – Київ, 2016
15.
Василенко А.Ю. Неогеновий магматизм в системі Закарпатського глибинного розлому [Дисертація] : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Василенко Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
16.
Кукурба В.Р. Неперервна процедура стохастичної оптимізації з напівмарковськими переключеннями [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Кукурба Віктор Романович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016
17.
Скок Л.В. Нотаріальний та судовий порядок спадкування: Німеччина і Україна [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Скок Лілія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
18.
Власюк В.В. "Обов"язок захистити" в міжнародному праві [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Власюк Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
19.
Пишнограєв І.О. Оптимальне керування та мінімаксне оцінювання для параболо-гіперболічних рівнянь з точковими нелокальними крайовими умовами [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Пишнограєв Іван Олександрович ; М-во освіт і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016
20.
Ніколайчук Г.Г. Особливості взаємозв"язку спорту і політики [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Ніколайчук Геннадій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
21.
Зубарук О.В. Про класифікацію пар потентних матриць з додатковими співвідношеннями [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.06 / Зубарук Олеся Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
22.
Ромах О.В. Специфіка використання засобів продукування тривожності та страху в медіатекстах [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Ромах Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. соц. комунікацій. – Київ, 2016
23.
Олійник С.Л. Суспільно-географічні аспекти дослідження самоорганізації населення в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Олійник Світлана Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
24.
Ляшко Л.П. Теоретичні засади "екологічної естетики" (А. Берлеант, Е. Брейді, А. Карлсон, Ю. Сепанмаа, Р. Хепберн) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Ляшко Любов Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
25.
Киричок А.П. Удосконалення системи підготовки фахівців галузі зв"язків з громадськістю [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Киричок Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,