Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Гапон О.Є. Адаптація трудового законодавства України про час відпочинку до законодавства Європейського Союзу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гапон Оксана Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
2.
Дегтяр О.С. Адаптивні моделі апроксимації даних в заданих структурних формах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Дегтяр Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
3.
Гвоздецький В.Д. Адміністративно-правові та організаційні засади запобігання і протидії корупції в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Гвоздецький Віктор Демидович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2015
4.
Штим Т.Б. Акціонерні угоди, правочини із заінтересованістю та значні правочини в акціонерних товариствах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Штим Тетяна Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
5.
Фесенко А.В. Аналіз складності задачі обернення локально комутативного відображення в класичній та квантовій моделях обчислень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Фесенко Андрій В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
6.
Політюк А.П. Аргументація як предмет неформальних досліджень (неформальна логіка та риторична аргументація) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Політюк Анастасія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
7.
Оконченко О.М. Архітектура фортифікацій замків Західної України середини XVI - кінця XVII століть [Автореферат] : автореф. ... дис. канд. архітектури : 18.00.01 / Оконченко Ольга Михайлівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
8.
Смолінська О.Е. Архітектурна морфологія дерев"яних церков Волині XIX - початку XX ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Смолінська Ольга Едвардівна ; М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2015
9.
Каськів М.В. Біоіндикація урбанізованих територій на прикладі м. Рівне [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Каськів Мар"яна Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2015
10.
Баумейстер А.О. Буття і благо: онтологічні підстави практичної нормативності [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.01 / Баумейстер Андрій Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
11.
Співак І.В. Валютний механізм функціонування глобальної економіки [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Співак Інна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
12.
Слободянюк Д.І. Вдосконалення методів ідентифікації технічного стану порішневих кілець суднового малообертового дизеля [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Слободянюк Дмитро Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. акад. (ОНМА). – Одеса, 2015
13.
Овчаренко В.П. Взаємозв"язок етнічних і державотворчих процесів у сучасній Україні (1991-2010 рр.): етнологічний вимір [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Овчаренко Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
14.
Мельник Ю.І. Вибір журналіста в умовах тоталітарної держави (на матеріалі італійської преси 20-30-х років XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Мельник Юрій Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
15.
Аль Атум Мохаммад Фаїз Ахмад Визначення змісту м"яких проектів на основі сервісної моделі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Аль Атум Мохаммад Фаїз Ахмад ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015
16.
Бутирський А.А. Вирішення господарських спорів в Україні та країнах Східної Європи [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Бутирський Андрій Анатолійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2015
17.
Даниліна С.Ю. Відтворення пародійності художнього світу Чака Паланіка в українських та російських перекладах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.філол. наук : 10.02.16 / Даниліна Світлана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
18.
Данілова О.І. Віруси та вірусні інфекції томатів відкритого грунту в умовах лісостепу України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Данілова Олена Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
19.
Одрехівська І.М. Внесок професора В. Коптілова в історію українського перекладу та перекладознавства другої половини XX сторіччя [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Одрехівська Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
20.
Мельник М.І. Вплив електромагнітних полів наднизьких частот на скорочення гладеньких м"язів шлунку щурів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Мельник Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
21.
Вовченко Л.Л. Вплив структурно-морфологічного стану нановуглецевого компонента на теплові та електрофізичні властивості вуглецевих композитів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Вовченко Людмила Леонтіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
22.
Вегера В.М. Встановлення розміру мінімальної заробітної плати як спосіб державного регулювання оплати праці в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Вегера Володимир Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
23.
Качур О.В. Геопросторовий аспект агрологістики на міжнародному та національному рівнях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Качур Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
24.
Настюк М.Г. Гідролого-руслознавчий аналіз даних гідрометричних спостережень у басейнах Верхнього Пруту та Сірету [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Настюк Микола Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
25.
Года О.Ю. Двоступеневий метод оцінювання якості складних об"єктів з використанням вербально-числових шкал [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Года Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки України, М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,