Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Артамонов О.С. 2,2,2-трифлуородіазоетан у синтезі трифлуорометилциклопропановмісних амінопохідних [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Артамонов Олексій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
2.
Бігун О.А. Byzantinum: pro et contra [Дисертація] : (амбівалентність візантійства у творчості Тараса Шевченка) : [монографія] / Ольга Бігун. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014
У монографії досліджується феномен “візантійства” у творах Т. Шевченка. Комплексне осмислення візантійської традиції, з одного боку, оприявнює засвоєні ззовні уявлення про візантійство як суспільно-політичну парадигму, з другого – розкриває типологічні подібності, пов’язані з візантійським культурно-цивілізаційним впливом. Запропонований варіант синтезу контактно-генетичного та історико-типологічного підходів до аналізу бінарних колізій візантійства уможливлює з’ясування витоків амбівалентності цього поняття у творчості Т. Шевченка.


Видання розраховане на фахівців з історії літератури та компаративістики, викладачів, студентів, а також – на широке коло зацікавлених читачів.
3.
Бондаренко Є.В. Алгоритмічні та геометричні властивості автоматних груп [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Бондаренко Євген Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
4.
Косицький М.М. Аналітизм і синтетизм у морфології та словотворенні сучасної новогрецької мови [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Косицький Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
5.
Заіка С.А. Біологічні властивості бактеріофагів фітопатогенних бактерій-представників родин Pseudomonadaceae і Enterobacteriaceae та перспективи їх застосування в профілактиці бактеріозів [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Заіка Сергій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
6.
Щербаков Я.І. Буддійські мотиви в драмі доби Юань (1271-1368) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Щербаков Ярослав Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
7.
Зянько В.В. Венчурне інвестування інноваційного розвитку національного господарства [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Зянько Віталій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
8.
Рибак О.С. Виконання доручень судів іноземних держав у цивільному процесі України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рибак Ольга Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
9.
Лєпухова Н.І. Відтворення особливостей німецької літературної романтичної казки в україномовних перекладах (лінгвопрагматичний і лінгвокультурологічний аспекти) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Лєпухова Наталія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
10.
Атамнах Салах Мохаммад Муфліх Вплив аутокоїдів гістаміну і серотоніну на жовчосекреторну функцію і тканинне дихання печінки [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Атамнах Салах Мохаммад Муфліх ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
11.
Фурса Є.Є. Вчинення консулом нотаріальних дій щодо спадкування майна [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Фурса Євген Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
12.
Караван Ю.В. Гідрохімічний режим та екологічний стан Верхнього Сірету [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Караван Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015
13.
Корчак Н.М. Державне регулювання відносин конкуренції в Україні (господарсько-правовий аспект) [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Корчак Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
14.
Мазипчук М.Д. Державно-політична діяльність Ю. Коцюбинського в УСРР (1917 - 1937 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Мазипчук Максим Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
15.
Булкіна А.В. Діалогічний любовний дискурс у творчості Томаса Гарді (прагмакогнітивний аспект) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Булкіна Анна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
16.
Сагалянов І.Ю. Електропровідність графену з різними розподілами дефектів заміщення та адсорбованих атомів [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Сагалянов Ігор Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
17.
Слюсаренко М.І. Жанрово-комунікаційні особливості памфлетів Миколи Хвильового доби "Камо грядеши" [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Слюсаренко Марія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015
18.
Булгакова А.В. Жіноцтво українського села часів голодомору 1932-1933 рр.: соціально-економічний та духовний аспекти [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Булгакова Альона Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
19.
Мельник А.О. Закономірності та чинники трансформацій світових економічних криз [Дисертація] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Мельник Альона Олексіївна ; Нац. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". – Київ, 2015
20.
Кальний С.В. Зміцнення економічної безпеки сільського господарства в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Кальний Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. упр. – Київ, 2015
21.
Баранько Я.С. Канонічне право як нормативно-регулятивна система східнохристиянської церкви: релігієзнавчо-правовий контекст [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Баранько Яна Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
22.
Деяк-Якобишин Колумністика як феномен персоналізованої журналістики (на прикладі творчого доробку Вільяма Коннора) [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц.комунікацій : 27.00.04 / Деяк-Якобишин Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015
23.
Теличко В.О. Комунікативні стратегії учасників англомовних професійних інтернет-форумів [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Теличко Вероніка Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
24.
Герус О.І. Конструювання дискурсивних практик споживання комерційною рекламою в сучасному українському суспільстві [Дисертація] : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Герус Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
25.
Гоменюк О.О. Концептосфери флори і фауни в українській дитячій прозі Є. Гуцала і М. Вінграновського [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Гоменюк Олена Олегівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,